Fair Maritim

Mærsk vender 180 grader i spørgsmålet om beskatning af rederier. Nu må politikerne handle.

Del

Mærsks administrerende direktør Søren Skou vil ikke længere afvise en ændring af tonnageskatten. Han er citeret i Shipping Watch og TV2 news for at sige, at kravet dog er, at der findes en international løsning.

Med Søren Skous nye standpunkt er det oplagt, at der i det kommende regeringsgrundlag kommer en aftale om at ændre tonnageskatten. En ny regering kan tage initiativ i OECD til, at Rederierne kommer ind under en global skatteaftale.


Danmark har sammen med to andre skattelylande stået i spidsen for modstanden mod en international skattesats for rederier.

Søren Skous nye holdning er interessant, fordi Danmark sammen med Grækenland og Singapore var de lande, som mest aktivt kæmpede for, at undtage rederierne fra den minimusskattesats på 15 procent som OECD vedtog i efteråret 2021.

Ifølge kilder i OECD var de tre lande, som alle tilbyder skattely til rederier, voldsomme modstandere af, at rederibranchen blev omfattet af OECD aftalen. Daværende skatteminister Morten Bødskov blev på et samråd i skatteudvalget i efteråret 2021 spurgt, hvordan det danske forhandlingsmandat var blevet fastsat. Det ville han ikke svare på. Mon ikke det danske standpunkt var dikteret af en stærk lobby indsats fra rederiernes organisation- Danske Rederier?


Rederiernes meget store ubeskattede overskud de seneste par år skygger for debatten.

Debatten om den meget lave beskatning af rederiernes indtægter fra skibsfart blev startet af de økonomiske vismænd helt tilbage i 2006. Vismændene har gentaget kritikken i deres forårs- og efterårsrapport om Dansk Økonomi i år.

Tonnageskatten som Mærsk forventes at betale i 2022 af overskuddet af søfarten forventes at blive mindre end en halv procent.    

Debatten om tonnageskatten er blevet aktualiseret af de seneste års meget store overskud i dele af rederibranchen. Det er blevet tydeligt, at den meget lempelige beskatning ikke er holdbar i en verden, hvor ulighed og skatteunddragelse bliver mere og mere uacceptable.

Det er lykkes for rederibranchen at afvise debatten med, at det er ekstraordinære profitter i forbindelse med coronaen som høstes lige nu. Der argumenteres også med det store bidrag til BNP, som skibsfarten bidrager med. Overskuddene er ekstraordinære, men set over en længere periode har det stadig været en meget stor fordel for rederierne med den lempelige beskatning. Øjebliksbilledet     holder derfor ikke ved et nærmere eftersyn


Stor effekt på BNP men ingen på statens indtjening.

Rederiernes brancheorganisation Danske Rederier er rejsende i en fortælling om rederibranchens meget store bidrag til det danske BNP, men man glemmer behændigt at fortælle, at nettovirkningen stort set er nul. Det viste nationalbanken i en aldrig gentaget analyse i 2009, hvor der i årene før også have været rigtig gode år for rederibranchen.


På Tide at lytte til de Økonomiske Vismænd.

Med de Økonomiske Vismænds gentagne kritik af den uhørt lave beskatning af rederier og med Mærsks nye holdning til en fornuftig beskatning, venter vi nu kun på, at politikerne     kommer i arbejdstøjet.

Kontakter

Information om Fair Maritim

Fair Maritim
Fair Maritim
Jens Nielsens Vej 7
2690 Karlslunde

https://fairmaritim.dk

Tænketanken Fair Maritim som er uafhængig af politiske og økonomiske interesser, arbejder for, at der kommer en modvægt, som varetager samfundets interesser, til rederiernes lobbyvirksomhed. At der kommer balance i den samfundsmæssige- og politiske debat.

Tænketanken skal være med til at skabe gennemsigtighed og klare mål for den statsstøtte som ydes.  Gennemsigtighed, som også kræves af EU regler om statsstøtte, for at vi kan få en kvalificeret debat om det fornuftige i tiltagene, og klare mål for, at vi kan se om støtten virker, blandt andet på beskæftigelsen af danske søfarende. Ingen af delene er i dag opfyldt. Der er ikke målsætning på støtten, og skatteministeren har indrømmet ikke at kende værdien af støtten.

Følg pressemeddelelser fra Fair Maritim

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.