Globenewswire

LR Realkredit A/S

Del

Gennemførelse af fusion af Nykredit Realkredit A/S og LR Realkredit A/S

Fusionen mellem Nykredit Realkredit A/S og LR Realkredit A/S i henhold til fusionsplan af 11. december 2020 er i dag blevet godkendt af generalforsamlingen i både Nykredit Realkredit A/S og LR Realkredit A/S. Der henvises til tidligere selskabsmeddelelse af d.d.

Erhvervsministeren meddelte den 18. januar 2021 tilladelse til fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed, og fusionen er i dag blev registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Samtlige betingelser for fusionens gennemførelse er således opfyldte, og LR Realkredit A/S er derfor i dag ophørt som juridisk enhed. Samtidig er LR Realkredit A/S’ rettigheder og forpligtelser, herunder også i relation til udstedte realkreditobligationer og realkreditlån overgået til Nykredit Realkredit A/S, jf. selskabslovens § 250.

For eventuelle spørgsmål kontakt Claus Boholm. Tlf. nr. 60193080.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK