Hjørring Kommune

Lokal grøn energi til alle i 2040

Del

Hirtshals skal være et knudepunkt for vedvarende energi. Fjernvarmen skal være CO2 neutral i 2030. Og infrastrukturen i kommunen skal kunne facilitere 13.000 personelbiler i løbet af de næste 10 år. Det er tre af syv ambitiøse indsatsområder i Hjørring Kommunes Energiplan 2.0, som netop nu er i høring. Målet er, at kommunen skal være selvforsynet med vedvarende energi i 2040.

Og kommunen har noget at have sine ambitioner i. Målene fra den tidligere Energipakke fra 2013 er nemlig mere end nået. Udledningen af CO2 fra energisektoren er reduceret med 54% på 8 år fra 2010, og andelen af vedvarende energi er steget fra 31% til 60% i samme periode.

Nu handler det om at udnytte udviklingsmulighederne i en grøn omstilling af energisystemet som en motor for vækst i Hjørring Kommune.

 ”Vi har faktisk overhalet os selv på en række af de mål vi satte os i 2013. Det er i høj grad sket ved at inddrage borgerne og indgå partnerskaber med virksomheder og erhvervsnetværk. Nu tager vi skridtet videre og tager fat på de muligheder, der ligger lokalt til at skabe udvikling og arbejdspladser samtidig med, at vi bidrager til at løse de klimaudfordringer verden står overfor”, siger formand for Teknik- og miljøudvalget Søren Smalbro.

Slut med at fyre for fuglene
Særligt to områder skal fyre op under den grønne omstilling: varme og transport. I Hirtshals er der mange køle- og frysehuse, som bruger store mængder strøm og producerer tilsvarende mængder overskudsvarme. I dag går der overskudsvarme tabt svarende til en tredjedel af Hirtshals bys samlede varmebehov – og flere og flere virksomheder efterspørger muligheden for at kunne lade overskudsvarmen indgå i varmeforsyningen.  

Derfor vil Hjørring Kommune understøtte etableringen af et fjernvarmelager, som kan opsamle og lagre overskudsvarme. Samtidig skal fjernvarmesystemet gøres mere sammenhængende og fleksibelt, så overskudsvarmen kan sendes ud til fjernvarmekunder i andre dele af kommunen. Sammen med overskudsvarme fra biogasanlæg vil det over tid gøre det muligt at udfase brugen af naturgas.

Kør sammen og kør grønt
Som noget nyt er også transportsektoren i fokus i den nye Energiplan. Her vil kommunen arbejde for at gøre det nemmere at vælge bæredygtig transport som pendler. Det handler om at fremme samkørsel, brug af kollektiv transport og cykel til og fra arbejde.

Skiftende regeringer har haft forskellige bud på målet for antallet af elbiler i Danmark i 2030 – op til 1.000.000 elbiler er nævnt. En million elbiler vil betyde 13.000 elbiler i Hjørring Kommune eller ca. 53% af alle person- og varebiler. Det kræver udvikling af infrastrukturen, så der er tilstrækkeligt med el-ladestandere, kapacitet på elnettet og grøn strøm i stikkontakterne.

Biogas i brændstoftanken
I dag producerer de syv biogasanlæg i kommunen tilsammen ca. dobbelt så meget biogas som der bruges af gas. Samtidig efterspørger færger og lastvognstrafik i stigende grad flydende gas som drivmiddel. Muligheden for at tilbyde lokalt produceret biogas til transportsektoren vil derfor kunne tiltrække virksomheder og dermed arbejdspladser til transportområdet ved Hirtshals Havn.

Produktion og opgradering af lokal biogas sammen med adgang til lokal vindmøllestrøm giver også mulighed for at arbejde med systemet Power-to-X, hvor strøm fra vind og sol kan blive til klimavenligt brændstof.

Energiplanen er nu i høring frem til 26. oktober, og høringssvar kan sendes til projektleder Thomas Jensen på mail: thomas.jensen@hjoerring.dk

Fakta:

Energiplan 2.0 indeholder syv indsatsområder:

  • Hirtshals som knudepunkt for vedvarende energi
  • Et mere sammenhængende fjernvarmesystem
  • Grøn og konkurrencedygtig fjernvarme
  • Fyr dit olie- og gasfyr
  • De grønne pendlere
  • Klar til 13.000 elbiler i 2030
  • Lokal biogas til tung transport

De syv indsatsområder bidrager hver især til at Hjørring Kommune kan opnå følgende overordnede målsætninger for Energiplan 2.0:

  • At Hjørring kommune forpligter sig til at understøtte den grønne omstilling af vores kommune ved at hjælpe virksomheder, fjernvarmeværker og borgere med at arbejde for, at der er lokal grøn energi (varme, VE-strøm og biogas) til rådighed for borgere, fjernvarmeværker, landbrug og virksomheder.
  • At der altid er nettobalance eller overskud mellem forbrug af el og gas – og produktion af el fra vedvarende energikilder (VE-strøm) og biogas fra lokale biogasanlæg i Hjørring Kommune.
  • I samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner at bidrage til at sikre, at Nordjylland bliver selvforsynende med vedvarende energi før 2040.

Kontakter

Formand for Teknik- og miljøudvalget Søren Smalbro
Tlf. 22 74 97 22
soeren.smalbro@hjoerring.dk

Projektleder Thomas Jensen
Tlf. 72 33 67 20
thomas.jensen@hjoerring.dk

Billeder

Links

Information om Hjørring Kommune

Hjørring Kommune
Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

72 33 33 33https://hjoerring.dk/

Hjørring Kommune er med sine knap 65.000 indbyggere den anden største kommune i Nordjylland. Du finder os centralt placeret i Vendsyssel og dermed i centrum af Skandinavien og Nordeuropa. Klik dig videre og bliv meget klogere på Hjørring Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Indførelse af besøgsforbud på alle plejecentre i Hjørring Kommune23.10.2020 14:41:49 CESTPressemeddelelse

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag fredag d. 23. oktober udstedt et besøgsforbud på alle plejecentre i Hjørring Kommune. Besøgsforbudet træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Plejecentre i Hjørring Kommune har siden d. 9. september været underlagt en række besøgsrestriktioner, som indebærer, at den enkelte beboer kan udpege én pårørende som kan aflægge besøg, og at besøg derudover kun er tilladt i kritiske situationer. Derudover har det indtil i dag også været muligt, at besøg kunne foregå på udendørsarealer. Det nye besøgsforbud indebærer, at det nu ikke længere er tilladt med besøg på udearealer på alle plejecentre i Hjørring Kommune. Det er dog fortsat muligt for den enkelte beboer at udpege én pårørende, som kan aflægge besøg, ligesom det fortsat er muligt med besøg i kritiske situationer. Styrelsen for Patientsikkerhed begrunder besøgsforbuddet i dels det høje smittetryk i Hjørring Kommune og dels at der i kommunen er mange smittede minkfarme. Besøgsforbuddet gælder indti

Hjælp din kommune: Fortæl, hvor meget du bevæger dig og om dine idrætsvaner og fritidsdrømme.20.10.2020 12:44:37 CESTPressemeddelelse

Er du mest til gåture eller sofahygge? Løb eller ludo? Hjørring Kommune sætter lige nu fokus på at få dine ønsker og drømme for dit fritidsliv belyst. Både hvilke aktiviteter du synes er spændende men også hvilke bevægelsesfaciliteter kommunen skal prioritere til det gode fritids- og foreningsliv. Hjørring Kommune er derfor i de kommende uger en del af forskningsprojektet Danmark i Bevægelse samt en lokal borgerundersøgelse af dine bevægelsesvaner.

Fortsat højt smittetryk i Hjørring Kommune1.10.2020 16:24:37 CESTPressemeddelelse

Smittetrykket i Hjørring Kommune er både høj og udbredt, og de seneste to dage har smittetallet været stigende. Hovedparten af de smittede er mellem 30 og 60 år, og der er kun få unge smittede modsat situationen i mange andre kommuner. Der er gennem de seneste uger blevet konstateret smittetilfælde bredt geografisk i hele kommune, og en del af dem har direkte relation til de smittede minkfarme, men det er langt fra alle. Dermed kan smittebilledet ikke alene relateres til særlige grupper. Derfor er der ekstra grund til, at alle borgere er opmærksomme på de velkendte retningslinjer og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Opfordringer til alle borgere i Hjørring Kommune: Begræns i videst muligt omfang alle arrangementer, private såvel som offentlige, for eksempel konferencer, private fester og sammenkomster. Undgå at flere fra samme husstand går på indkøb i samme forretning. Oplever man de mindste symptomer på Covid19 – kontakt egen læge hurtigst muligt. Benyt muligheden for at blive t

Påbud om besøgsrestriktioner på plejecentre og på visse botilbud fortsætter uændret1.10.2020 13:37:46 CESTPressemeddelelse

Styrelsen for Patientsikkerhed har forlænget påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner på alle plejecentre i Hjørring Kommune. Forlængelsen af påbuddet sker på baggrund af forhøjet og udbredt smitte med Covid-19 i kommunen. Det betyder, at det tidligere påbud som Hjørring Kommune modtog fra Styrelsen for Patientsikkerhed d. 9. september 2020 nu er blevet forlænget. Påbuddet indebærer, at besøg som udgangspunkt fortsat skal foregå på udendørsarealer, og at besøg på indendørsarealer ikke kan finde sted, medmindre besøget sker i forbindelse med en kritisk situation eller den besøgende er nærmeste pårørende til beboeren. Påbuddet gælder fortsat både fællesarealer og beboernes egen bolig. - Det er rigtigt ærgerligt og trist, at vi er blevet pålagt at forlænge besøgsrestriktionerne på plejecentrene. Vi ved, at det er meget svært både for vores beboere og for de pårørende. Med det høje smittetryk vi har i kommunen, har vi et særligt ansvar for at skærme vores ældre og skrøbelige borgere. V

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum