Lederne

Lederne har brug for dataetisk kompas

Del

Danske ledere skal dagligt træffe beslutninger med dataetiske konsekvenser. Derfor er Lederne tilfreds med, at den regeringsnedsatte Ekspertgruppen om Dataetik nu åbner for en dataetisk diskussion

I et sæt anbefalinger, der i dag blev overdraget til erhvervsminister Rasmus Jarlov, foreslår Ekspertgruppen om Dataetik blandt andet, at der oprettes et permanent råd, Rådet for Dataetik. Desuden anbefaler ekspertgruppen, at virksomhederne regulerer sig selv via en række tiltag.

- Ekspertgruppen skal roses for at sætte ord på udfordringerne i dataetik. Danske ledere skal hver dag træffe beslutninger med dataetiske konsekvenser og vil gerne have flere redskaber til at håndtere de etiske spørgsmål. Derfor er det godt, at ekspertgruppen anbefaler, at der udarbejdes en dataetisk værkstøjskasse, siger viceadministrerende direktør hos Lederne, Bodil Nordestgaard Ismiris.

Lederne hilser det også velkomment, at ekspertgruppen foreslår, at der skabes en mærkningsordning for digitale produkter, som skal gøre det nemmere for brugerne at vælge mellem virksomhederne afhængigt af, hvordan de behandler data.

- Danmark skal være førende i dataetik, ikke kun af hensyn til brugerne, men også for at give danske virksomheder en konkurrencefordel. Hvis det via en mærkningsordning bliver gennemskueligt for brugerne, hvordan virksomheder håndterer data, har danske virksomheder gode muligheder for at blive brugernes førstevalg. Danske virksomheder bør være såkaldte trusted advisors, altså virksomheder, som brugerne vil tiltro at håndtere deres data, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

En anden anbefaling fra Ekspertgruppen går på, at ledere og medarbejdere, der håndterer data i virksomhederne, skal aflægge en dataetisk ed.

- Jeg tolker det som, at lederne er forpligtede til at forholde sig til virksomhedernes dataetiske regler. Hvis det skal forstås sådan, er det svært at være imod. Lederne har naturligvis et ansvar for dataetikken på virksomhederne. Hvis de skal leve op til det ansvar, har de brug for, at politikerne udstikker etiske rammer, lederne kan arbejde indenfor. Derfor håber vi, at arbejdet i Dataetisk Råd vil føre til politiske udspil på området, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Kontakter

Viceadministrerende direktør Bodil Nordestgaard Ismiris via
Morten Bonde Pedersen
pressekonsulent
mobil 29484086 email: mpe@lederne.dk

Information om Lederne

Lederne
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S

3283 3283https://www.lederne.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lederne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lederne

Teknologi-løft kræver ledere med digital forståelse7.2.2019 14:43:56Pressemeddelelse

Lederne på danske virksomheder og offentlige institutioner spiller en central rolle i den digitale omstilling. Derfor er Lederne parat til at bidrage til det teknologiske løft af både arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren, som Disruptionrådet anbefaler. Lederne ser med tilfredshed på, at regeringen har besluttet, at Disruptionrådet skal fortsætte sit arbejde og ser gerne, at rådet i sit fremtidige virke også fokuserer på lederne rolle i den digitale omstilling. Lederne arbejder gerne med, når rådets tanker og idéer skal konkretiseres de kommende år. ”Det er helt nødvendigt, at vi i Danmark arbejder målrettet for at skabe grundlaget for, at virksomheder kan udnytte nye teknologier til at skabe vækst og til at øge velstanden for alle danskere. Hvis det skal lykkes, er det helt afgørende, at danske ledere får udviklet deres digitale kompetencer, og at flere danskere uddanner sig inden for de teknologiske, digitale og naturfaglige fag,” siger cheføkonom hos Lederne, Andreas Enghoff. Der e

Stresspanelet rejser vigtig debat om ledernes ansvar for stress29.1.2019 21:05:23Pressemeddelelse

Ledernes arbejdsmiljøchef er enig med regeringens stresspanel i, at lederne skal være rustet til at håndtere stress og psykisk arbejdsmiljø på virksomhederne. Og næsten alle ledere er i dag bevidste om, at håndtering af stress er en vigtig ledelsesopgave. Men det skal være de enkelte virksomheder, der beslutter, hvordan det gøres bedst hos dem. Det er også vigtigt at diskutere, hvornår medarbejdere skal være tilgængelige. Men der skal stadig være fleksibilitet for både virksomheder og ansatte.

PRM: Rigtigt at styrke ledelse og kompetencer i den offentlige sektor9.1.2019 10:12:03Pressemeddelelse

Ledernes formand ser positivt på regeringens udspil til en ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor. Det er ikke mindst rigtigt set med et eftersyn af de offentlige lederuddannelser og nedsættelse af et kompetenceråd. Men der er behov for at rette op på ”systemfejl” i forhold til lederne i den offentlige sektor. - Det er en rigtig god idé med et grundigt eftersyn af, hvordan vi bruger midlerne til lederuddannelse og kompetenceudvikling i den offentlige sektor. Vi har alle en interesse i, at lederne og medarbejderne i den offentlige sektor til enhver tid har de rigtige kompetencer, og at vi bruger skattekronerne bedst muligt. Sådan siger Svend Askær, formand for Lederne, i en kommentar til regeringens udspil til ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor, som innovationsminister Sophie Løhde og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fremlagt i dag. Svend Askær bakker derfor op om regeringens plan om både et eftersyn af lederuddannelserne og at nedsætte et

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum