Lederne

Lederne har brug for dataetisk kompas

Del

Danske ledere skal dagligt træffe beslutninger med dataetiske konsekvenser. Derfor er Lederne tilfreds med, at den regeringsnedsatte Ekspertgruppen om Dataetik nu åbner for en dataetisk diskussion

I et sæt anbefalinger, der i dag blev overdraget til erhvervsminister Rasmus Jarlov, foreslår Ekspertgruppen om Dataetik blandt andet, at der oprettes et permanent råd, Rådet for Dataetik. Desuden anbefaler ekspertgruppen, at virksomhederne regulerer sig selv via en række tiltag.

- Ekspertgruppen skal roses for at sætte ord på udfordringerne i dataetik. Danske ledere skal hver dag træffe beslutninger med dataetiske konsekvenser og vil gerne have flere redskaber til at håndtere de etiske spørgsmål. Derfor er det godt, at ekspertgruppen anbefaler, at der udarbejdes en dataetisk værkstøjskasse, siger viceadministrerende direktør hos Lederne, Bodil Nordestgaard Ismiris.

Lederne hilser det også velkomment, at ekspertgruppen foreslår, at der skabes en mærkningsordning for digitale produkter, som skal gøre det nemmere for brugerne at vælge mellem virksomhederne afhængigt af, hvordan de behandler data.

- Danmark skal være førende i dataetik, ikke kun af hensyn til brugerne, men også for at give danske virksomheder en konkurrencefordel. Hvis det via en mærkningsordning bliver gennemskueligt for brugerne, hvordan virksomheder håndterer data, har danske virksomheder gode muligheder for at blive brugernes førstevalg. Danske virksomheder bør være såkaldte trusted advisors, altså virksomheder, som brugerne vil tiltro at håndtere deres data, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

En anden anbefaling fra Ekspertgruppen går på, at ledere og medarbejdere, der håndterer data i virksomhederne, skal aflægge en dataetisk ed.

- Jeg tolker det som, at lederne er forpligtede til at forholde sig til virksomhedernes dataetiske regler. Hvis det skal forstås sådan, er det svært at være imod. Lederne har naturligvis et ansvar for dataetikken på virksomhederne. Hvis de skal leve op til det ansvar, har de brug for, at politikerne udstikker etiske rammer, lederne kan arbejde indenfor. Derfor håber vi, at arbejdet i Dataetisk Råd vil føre til politiske udspil på området, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Kontakter

Viceadministrerende direktør Bodil Nordestgaard Ismiris via
Morten Bonde Pedersen
pressekonsulent
mobil 29484086 email: mpe@lederne.dk

Information om Lederne

Lederne
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S

3283 3283https://www.lederne.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lederne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lederne

Simpel model for seniorpension: Hug den gordiske knude over3.5.2019 11:45:42 CESTPressemeddelelse

Når det gælder tilkendelse af seniorpension, er det relativt let at hugge den gordiske knude over. Lederne foreslår en simpel model, som imødekommer de hensyn, som forligspartierne og bl.a. Ældresagen ønsker at imødekomme, siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne. Modellen bør være: Den enkelte borger indleverer sit ønske om seniorpension hos sin kommune. Kommunen skal træffe en afgørelse indenfor tre måneder. Såfremt kommunen ikke færdigbehandler sagen inden for de tre måneder, eller hvis borgeren er utilfreds med kommunens afgørelse, kan sagen ankes til en statslig myndighed, som på baggrund af bl.a. lægefaglig kompetence endeligt afgør sagen. - Den model kan fastholde finansieringsansvaret hos kommunerne samtidig med, at vi sikrer, at borgeren altid kan få en fagligt kvalificeret afgørelse, hvor der ikke er skelet til den kommunale økonomi, siger Henrik Bach Mortensen.

God aftale om tilbagetrækning2.5.2019 15:26:35 CESTPressemeddelelse

Den politiske aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale er et rigtigt godt svar på de aktuelle udfordringer vedrørende tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Ledernes Hovedorganisation. - For det første sikrer aftalen bedre og rimelige muligheder for, at nedslidte – uanset branche eller anden baggrund - kan forlade arbejdsmarkedet i værdighed og i økonomisk tryghed. For det andet er det glædeligt, at aftalen øger tilskyndelsen til, at seniorer kan vælge at blive længere på arbejdsmarkedet. Det ligger i fin forlængelse af arbejdet i regeringens Seniortænketank, siger Henrik Bach Mortensen. Han ser det som helt afgørende, at det ikke længere skal være op til den enkelte kommune at vurdere, hvornår betingelserne er opfyldt. - Den hidtidige erfaring er, at det giver alt for store forskelle fra kommune til kommune, siger Henrik Bach Mortensen. Seniorførtidspensionsordningen har slet ikke fået den udbredelse, den var tiltænkt. Blandt ande

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum