LE34

LE34 påbegynder store jordfordelingsprojekter i Jylland

Del

Landmænd i Lemvig er gået sammen, det samme er landmænd i Østvendsyssel – formålet er at gennemføre jordfordeling til gavn for de berørte landmænd og for klimaet. Projekterne drives i samarbejde med landinspektørfirmaet LE34. Jordfordelingsprojekterne har netop fået tilsagn om tilskud på cirka fem millioner kroner. Beløbet indgår i den pulje, Landbrugsstyrelsen forvalter som en del af Tørkepakken.

I samarbejde med landmænd i Lemvig og Østvendsyssel har landinspektørfirmaet LE34 netop fået tilsagn om tilskud til jordfordelingsprojekter på cirka fem millioner kroner. Foto: PR.
I samarbejde med landmænd i Lemvig og Østvendsyssel har landinspektørfirmaet LE34 netop fået tilsagn om tilskud til jordfordelingsprojekter på cirka fem millioner kroner. Foto: PR.

I samarbejde med landmænd i Lemvig og Østvendsyssel har landinspektørfirmaet LE34 netop fået tilsagn om tilskud til jordfordelingsprojekter på cirka fem millioner kroner. Tilsagnene om økonomisk tilskud til landmændene kommer på et tidspunkt, hvor debatten om landbrugets klimaeffekt bobler og syder, og hvor regeringen på den nye finanslov har afsat to milliarder kroner til at tage lavbundsjorde ud af drift.

Landbrugsstyrelsens tilsagn til de projekter, LE34 er involveret i, handler dog om klassisk jordfordeling og er en del af den såkaldte Tørkepakke, der blev vedtaget i 2018. Klassisk jordfordeling vil grundlæggende sige, at landmændene bytter jord med hinanden. Derved samles markerne, så der skal køres kortere afstande på vejene for at nå frem med diverse maskiner. Man forbedrer den såkaldte arrondering.

– Klassisk jordfordeling, som er den proces, vi skal stå i spidsen for i Lemvig og Østvendsyssel, er et redskab, som længe har været anvendt til at optimere lodsejernes bedrifter. Da maskinerne kører mindre på vejene, sparer landmændene tid samt brændstof til gavn for klimaet. Samtidig sparer kommunen udgifter til vedligeholdelse af vejene, siger Per Roed, der er landinspektør i LE34 og har væsentlig erfaring i gennemførelse af jordfordelingsprojekter.

– Ud over det kroner- og øremæssige er jordfordeling en kompleks størrelse, fordi der er mange interesser på spil, og mange mennesker, som skal være villige til at give lidt for at få noget nyt. Det handler om mennesker og om at skabe dialog, forståelse og respekt for hinanden, for at få jordfordeling til at lykkes, fortæller Gert M. Henningsen, der er forretningschef for Ekspropriation & Jura i LE34.

Multifunktionelt potentiale

I Lemvig har LE34 søgt tilskud til jordfordeling i samarbejde med den lokale landboforening, der samtidig bidrager med et indgående kendskab til de enkelte landmænds bedrifter. I såvel Lemvig som Østvendsyssel er der tale om klassiske jordfordelingsopgaver. Men med samme metode kan landinspektørfirmaet løse mere komplekse opgaver, som for eksempel at omfordele lavbundsjorde til gavn for miljøet.

– Hidtil har mængden af jordfordelingsopgaver været begrænset, og det er generelt småt med erfaring på området. I fremtiden vil vi se disciplinen anvendt til såkaldt multifunktionel jordfordeling, hvor man kombinerer forskellige funktioner på samme areal – for eksempel når lavtliggende landbrugsjord omdannes til et vådområde af hensyn til klimaet, og der samtidig skabes rekreative funktioner og unikke habitater for dyr, siger Gert M. Henningsen.

For at reducere landbrugets klimabelastning har regeringen afsat to milliarder kroner til at tage lavbundsjorde ud af almindelig drift. De to milliarder fordeles med 200 millioner kroner årligt i perioden 2020-2029. Desuden åbner en ny pulje under Tørkepakken op for nye ansøgninger den 24. marts – her kan kommuner og Naturstyrelsen søge om at få gennemført multifunktionel jordfordeling til gavn for klima, natur og landbrug.

– Det er vigtigt, at nogen opbygger og mestrer kompetencerne til jordfordeling, så der ikke opstår en flaskehals, når det hen over de kommende år med garanti vil blive efterspurgt i flere sammenhænge. Og som landets største landinspektørfirma vil vi gerne gøre en forskel på denne vigtige samfundsopgave, siger Gert M. Henningsen og pointerer:

– Beregninger viser, at Danmarks lavbundsjorde står for omkring ti procent af de samlede danske udledninger af klimagasser, og da det sandsynligvis vil koste over 20 milliarder kroner, hvis alle lavbundsjorde skal tages ud af landbrugsdrift, må vi håbe, at der kan findes flere midler at gøre godt med.

 

FAKTA

Puljen til jordfordeling (https://lbst.dk/tilskudsguide/erhvervsrettet-jordfordeling/) bestod af 7,8 mio. kr. (gives som direkte tilskud til lodsejernes udgifter).

De to projekter, hvor LE34 på vegne af landmændene har søgt om økonomisk tilskud har tilsammen fået tilsagn på knap fem millioner kroner.

De to projekter er:

  • Lemvig, 25 lodsejere og 556 hektar. Økonomisk tilskud: knap to millioner kroner.
  • Østvendsyssel, 32 lodsejere og 841 hektar. Økonomisk tilskud: knap tre millioner kroner.

Nøgleord

Kontakter

Olav Arnkjær
PR Consultant, Epicent PR
(+45) 81 72 89 01
oar@epicent.dk

Billeder

I samarbejde med landmænd i Lemvig og Østvendsyssel har landinspektørfirmaet LE34 netop fået tilsagn om tilskud til jordfordelingsprojekter på cirka fem millioner kroner. Foto: PR.
I samarbejde med landmænd i Lemvig og Østvendsyssel har landinspektørfirmaet LE34 netop fået tilsagn om tilskud til jordfordelingsprojekter på cirka fem millioner kroner. Foto: PR.
Download
For at reducere landbrugets klimabelastning har regeringen afsat to milliarder kroner til udtagning af lavbundsjorde fra almindelig drift, der fordeles på 200 millioner kroner årligt i perioden 2020-2029. Foto: PR.
For at reducere landbrugets klimabelastning har regeringen afsat to milliarder kroner til udtagning af lavbundsjorde fra almindelig drift, der fordeles på 200 millioner kroner årligt i perioden 2020-2029. Foto: PR.
Download
Klassisk jordfordeling vil grundlæggende sige, at landmændene bytter jord med hinanden. Derved samles markerne, så der skal køres kortere afstande på vejene for at nå frem med diverse maskiner. Foto: PR.
Klassisk jordfordeling vil grundlæggende sige, at landmændene bytter jord med hinanden. Derved samles markerne, så der skal køres kortere afstande på vejene for at nå frem med diverse maskiner. Foto: PR.
Download

Links

Information om LE34

LE34
Energivej 34
2750 Ballerup

77332222http://www.le34.dk

LE34 er med 25 kontorer og over 370 medarbejdere Nordens største landinspektørfirma. Virksomheden arbejder for bygherrerådgivere, byggebranchen, forsyningsselskaber, landbruget, private og den offentlige sektor i ind- og udland. LE34 er certificeret efter ISO 9001:2015.

Følg pressemeddelelser fra LE34

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra LE34

App til dataindsamling ved ledningarbejde vinder innovationspris4.5.2020 08:30:00 CESTPressemeddelelse

Årets Innovationspris fra det store østjyske og ambitiøse partnerskab Vandpartner går til landinspektørfirmaet LE34 for appen SmartSurvey, som omsætter simple videoer til komplekse 3D-modeller. Appen gør det endnu nemmere for forsyningsselskaber og entreprenører at håndtere dokumentation i forbindelse med gravearbejder, herunder akutte skader. Til stor gavn for borgerne, der er afhængige af rent drikkevand og afledning af spildevand uden afbrydelser.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum