Forsyning Ballerup

Lavt vandtab i Ballerup

Del

Vandtab defineres som den udpumpede mængde drikkevand der ikke når frem til kunderne, og som vandforsyningerne derved ikke får betaling for.

Danske vandselskaber er blandt de bedste i verden til at sikre at vandressourcen ikke tabes når den pumpes fra vandværket ud til kunderne. I Danmark er vandtabet opgjort til 7,8 % på landsplan i 2015. Til sammenligning tabes der i mange lande 30-60 % af drikkevandet på vej ud til kunderne.

Forsyning Ballerup er blandt de førende vandselskaber. Med et vandspild opgjort til 4,6 % for 2016 er vandtabet noget under landsgennemsnittet. Det lave vandspild i Ballerup skyldes ikke mindst at Ballerup Kommune i vandforsyningsplanen har sat et ambitiøst mål om at vandtabet skal ned på 4 %. Dette for at sikre, en bæredygtig drikkevandsindvinding hvor der ikke spildes vandressourcer eller bruges unødig energi til at pumpe vand der spildes senere i systemet. Kommunens ambitiøse mål har bl.a. ført til, at der i forsyningen er gjort en stor indsats for at følge og investere i den teknologiske udvikling og de nye metoder der kommer frem på området.

Vi lytter på vandrørene 

Forsyning Ballerup har sat ca. 150 støjdataloggere op på ventiler primært i områder med skrøbelige støbejernsrør. Støjdatalogerne kan registrere hvis der opstår en unormal riselen i vandrørene så en nærmere lækagesøgning kan sættes i gang.

Forsyning Ballerup har fundet adskillige vandledningsbrud ved hjælp af støjdataloggere.

Vi overvåger vandforbruget om natten

Forsyning Ballerup har ved sektionering inddelt forsyningsnettet i mindre områder, hvor forbruget overvåges i nattetimerne hvor udpumpningen af drikkevandet er minimalt. Hvis der observeres et forhøjet natforbrug kan det være tegn på lækage på vandledninger som efterfølgende kan lokaliseres og udbedres. 

Vi Renoverer vandledningerne

Et vigtigt element i at sikre, at der ikke sker en stigning i lækagetabet er løbende renovering af vandledningerne. Derved sikres det at ledningerne udskiftes inden der sker lækager.

Forsyning Ballerup har siden slutningen af 1980’erne systematisk udskiftet de mest skrøbelige vandledninger, hvilket vil sige, at det primært er de ældste ledninger af støbejern, som er blevet udskiftet.

Vi deltager i innovationsprojekt

For at sikre at der fortsat sker udvikling af teknologier til at holde lækagetabet nede, og derved bidrage til en bæredygtig vandindvinding, deltager Forsyning Ballerup i et innovationsprojekt kaldet ”Sample”. Projektet udføres i samarbejde med forsyningsselskabet VERDO, Aalborg Universitet og Grundfos - og skal udvikle metoder som kan identificere og lokalisere lækager.

Kontaktpersoner:
Konstitueret Direktør Ole Nielsen – oln@forsyningballerup.dk
Vandingeniør Michaela B Eiris – mbe@forsyningballerup.dk 

Information om Forsyning Ballerup

Forsyning Ballerup
Forsyning Ballerup
Ågerupvej 84 - 86
2750 Ballerup

44 83 60 00https://forsyningballerup.dk/#

Følg pressemeddelelser fra Forsyning Ballerup

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.