Hjerteforeningen

Landsdækkende undersøgelse: Danske hjertepatienter og pårørende savner støtte til psykisk trivsel

Del

Bekymringer fylder meget i dagligdagen, og både hjertepatienter og pårørende savner mere information og støttetilbud i sundhedsvæsenet. Det konkluderes i en ny, landsdækkende undersøgelse, som Hjerteforeningen står bag.

Flere og flere danskere lever med hjertesygdom.

Årligt rammes ca. 56.400 danskere af en hjerte-kar-sygdom, men takket være forbedret behandling er overlevelsen stigende.

Det betyder, at ca. 524.000 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom, samt at næsten alle i Danmark i fremtiden vil komme i berøring med hjertesygdom - enten som patient eller pårørende.

For at sikre opdateret viden om personer med hjertesygdoms hverdag og deres oplevelser i sundhedsvæsenet har Hjerteforeningen i samarbejde med Hjertemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital gennemført en national spørgeskemaundersøgelse, “Livet med en hjertesygdom”.

Undersøgelsen sætter fokus på en lang række temaer og kortlægger såvel oplevelser i sundhedsvæsenet som psykiske, sociale og økonomiske udfordringer blandt personer med hjertesygdom og deres pårørende.

10.000 spørgeskemaer blev i efteråret 2020 sendt ud til hjertepatienter og pårørende landet over, og Hjerteforeningen modtog over 6.000 besvarelser.

Besvarelserne danner statistisk baggrund for en lang række konklusioner på, hvordan hverdagen og livet er for hjertepatienter og pårørende i Danmark, og resultaterne vil også danne baggrund for nye forskningsprojekter, som danskerne gennem medlemskab og donationer til Hjerteforeningen fremover vil støtte.

Overordnet viser undersøgelsen, at mange hjertepatienter savner hjælp og støtte på det mentale område.

Hver femte hjertepatient svarer, at han/hun manglede hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet til at håndtere svære følelser, bekymringer eller følelsesmæssige problemer i forbindelse med hjertediagnosen.

Omkring halvdelen af hjertepatienterne fik ikke information fra sundhedsvæsenet om mulige følelsesmæssige reaktioner hos dem selv eller deres pårørende. Hver fjerde hjertepatient fik ikke information om, hvad de selv kunne gøre for at få det bedre, og hver femte fik ikke information om, hvor de kunne henvende sig, hvis de fik det værre. Endelig fik hver tiende hjertepatient ikke information om, hvilke undersøgelser og behandlingsforløb de skulle igennem.

Desuden finder undersøgelsen også, at den sociale ulighed er stor, og at hjertepatienterne generelt savner at blive informeret og inddraget i sundhedsvæsenet.

Blandt andet er det bemærkelsesværdigt, at op imod halvdelen af hjertepatienterne ikke fik information om bivirkninger af hjertemedicin, første gang de fik den udleveret. Knap hver fjerde hjertepatient svarer i øvrigt, at de ikke fik information om, hvor længe de skulle tage hjertemedicinen, og godt hver tiende svarer, at de ikke fik information om, hvorfor de fik medicinen ordineret.

Ydermere oplyser knap 18 procent af hjertepatienterne, at de ikke blev spurgt om deres egne erfaringer med hjertesygdommen på sygehuset eller hos egen læge.

For pårørende til hjertepatienter gælder det blandt andet, at mange kæmper med den daglige støtte til hjertepatienten.

Mere end hver tredje pårørende har svaret, at de opgaver, de hjælper hjertepatienten med, er fysisk eller psykisk belastende for dem.

Herudover svarer mere end hver femte, at omgivelserne har svært ved at sætte sig ind i deres situation.

Over 60 procent af de pårørende oplever også, at sundhedspersonalet ikke udviser interesse for, hvordan de har det, og generelt oplever kun få pårørende i undersøgelsen at få tilbudt støtte, fx i form af samtaler med en psykolog eller aflastning i forhold til praktiske opgaver.

Endelig fylder bekymringer meget i dagligdagen, fx er seks ud af ti pårørende bekymrede for, om de er der, hvis hjertesygdommen akut forværres.

Undersøgelsen “Livet med en hjertesygdom” blev første gang gennemført i 2015.

Resultaterne herfra har sidenhen dannet grundlag for flere forskningsprojekter og ikke mindst været en vigtig brik i Hjerteforeningens arbejde med at sikre, at alle hjertepatienter modtager og oplever høj kvalitet i og på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsnet.

Derved bidrager undersøgelsen med værdifuld og opdateret viden og vil være med til at sikre et unikt vidensfundament for Hjerteforeningen i det videre arbejde med at forbedre livskvaliteten for hjertepatienter og deres pårørende.

- Undersøgelsen giver os viden om omfanget og karakteren af de problemstillinger, der fra patienternes og deres pårørendes perspektiv opstår på vejen i sundhedsvæsenet og i hverdagen med en hjertesygdom. Denne viden vil vi aktivt bruge i vores arbejde for at sikre bedre forhold og højere livskvalitet for de over 500.000 danske hjertepatienter og deres pårørende, siger Gunnar Gislason, forskningschef i Hjerteforeningen.

De to rapporter fra undersøgelsen kan læses her: https://hjerteforeningen.dk/hjerteforskning/livetmed/

 

 

Faktaboks:

 

Rapporten “Livet med en hjertesygdom” er udarbejdet på baggrund af et spørgeskema udsendt til 10.000 hjertepatienter og pårørende. Undersøgelsen blev gennemført af Hjerteforeningen i samarbejde med Hjertemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital i perioden oktober 2020 til februar 2021. Hjerteforeningen modtog 4.763 besvarelser fra patienter og 1.331 besvarelser fra pårørende ud af de 10.000 udsendte.

 

Undersøgelsen sætter fokus på en lang række temaer og indeholdt bl.a. spørgsmål til hjertepatienter og pårørendes oplevelser i sundhedsvæsenet, fysisk og psykisk trivsel og påvirkning i forhold til arbejdsmarkedet og økonomi. Formålet med rapporten er indsamling af højtkvalificerede data på de mange aspekter af livet som hjertepatient eller pårørende til en hjertepatient i Danmark.

 

Rapporten er støttet med 1,4 mio. kr. af hhv. Helsefonden og Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond.

 

Nøgleord

Kontakter

For yderligere information:
Kristian Jakobsen, seniorpresserådgiver i Hjerteforeningen, tlf. 33669969

Links

Information om Hjerteforeningen

Hjerteforeningen
Hjerteforeningen
Vognmagergade 7, 3. sal
1120 København K

70 25 00 00https://hjerteforeningen.dk/

Hjerteforeningen er Danmarks næststørste sygdomsbekæmpende organisation med 124.000 medlemmer. Vi arbejder med forskning i hjerte-kar-sygdomme, forebyggelse af hjertesygdomme og patientstøtte.

Besøg os på hjerteforeningen.dk

Følg pressemeddelelser fra Hjerteforeningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hjerteforeningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum