L&F

Landbrug & Fødevarer savner fokus på biomasse som energikilde

Del

Der er gode elementer i den nye rapport fra Energikommissionen, men desværre overses de mange muligheder i biomasse, mener Landbrug & Fødevarer.

En fortsat markant udbygning med vedvarende energi, høj forsyningssikkerhed, internationalisering af energimarkederne, fokus på omkostningseffektivitet og ændring af energiafgiftssystemet er nogle af de centrale elementer Energikommissionens anbefaler i sin nye rapport.

Det er alt sammen elementer, som Landbrug & Fødevarer hilser velkommen.

- Der er mange gode vurderinger af udfordringer og anbefalinger til den danske energipolitik frem mod både 2030 og 2050 i Energikommissionens rapport. Vi støtter en fortsat udbygning med vedvarende energi og øget integration af energisystemerne. Det skal ske omkostningseffektivt for samfundet og energiforbrugerne, herunder skal en ny regulering af elselskaberne medføre reducerede tariffer. Samtidigt skal der afsættes flere midler til forskning og udvikling indenfor energi, hvilket også er positivt, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer savner dog i udpræget grad fokus på biomassens rolle i det fremtidige energisystem, herunder om biogassens mange fordele og de betydelige muligheder for anvendelse af biobrændstoffer og VE-gasser i transportsektoren.

- Energikommissionens rapport handler meget om el-samfundet, herunder elbiler, mens biomasse til energiproduktion kun er sporadisk omtalt. Det giver et meget ufuldstændigt billede af potentialerne i danske energipolitik. Landbruget kan levere betydelige mængder af biomasse, herunder halm og energiafgrøder som pil til forskellige former for energiproduktion ligesom biomasse supplerer den fluktuerende vind- og solenergi godt, siger Lars Hvidtfeldt.

Rapporten peger på, at udbygningen med vedvarende energi i stigende omfang skal ske på markedsvilkår gennem udbud og princippet om teknologineutralitet og at målet må være, at vedvarende energi på sigt kan klare sig uden støtte. Landbrug & Fødevarer er enig i, at de langsigtede mål må være at de forskellige vedvarende energiteknologier kan klare sig på markedsvilkår, men finder, at der fortsat er et stort behov for at fastholde markedsmodning og specifik teknologistøtte for at få udviklet en række vedvarende energiteknologier.

- Samtidig skal man huske, at der kan være store positive afledte effekter ved nogle energiteknologier. For eksempel har øget brug af biogas og biomasse en række miljø- og klimagevinster. Derfor kan man ikke bare lave ensartede principper for udbud, siger Lars Hvidtfeldt.

I forhold til håndtering af klimaudfordringen i de ikke kvotebelagte sektorer kan Landbrug & Fødevarer støtte, at udbygning med vedvarende energi bør spille en central rolle.

- På samme måde bør de såkaldte fleksibilitetsmekanismer udnyttes optimalt for at sikre Danmark den bedste position, fastslår Lars Hvidtfeldt.

Yderligere via pressekonsulent Thyge Hansen, 21818692.

Information om L&F

L&F
L&F
Axeltorv 3, 1. sal
1609 København V

3339 4000http://www.lf.dk/
Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på 156 milliarder kroner årligt og med 169.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt.

Følg pressemeddelelser fra L&F

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra L&F

L&F: Vi står klar til at levere, Løkke3.10.2017 13:05pressemeddelelse

Fødevareklyngen kan og vil levere et endnu større bidrag til Danmarks vækst og velfærd. Sådan lyder det fra Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, efter statsministerens åbningstale. - Vores erhverv er en massiv vækstmotor i hele Danmark. Uanset om det handler om at skabe arbejdspladser, eksport, udnytte muligheder inden for digitalisering, innovation eller bæredygtighed, så er fødevareklyngen en af regeringens vigtigste samarbejdspartnere. Og vi kan levere endnu mere, hvis vi får de optimale vilkår, siger hun. Fødevareklyngen beskæftiger 186.000 personer og eksporterer årigt for 156 milliarder kroner. Fødevareklyngens nettovalutaindtjening opgøres til 84 mia. kroner, som går til dansks forbrug og velfærd. - Made in Denmark er et kvalitetsstempel. Men det er også et kvalitetsstempel, som vi skal fremtidssikre, så fødevareerhvervets eksport også fremover kan sikre tusindvis af arbejdspladser på tværs af Danmark. Men det kræver, at regeringen fortsætter af reformsporet, fo

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum