L&FL&F

Landbrug & Fødevarer og Danske Regioner præsenterer fælles udspil til forenklet erhvervsfremmesystem

Del

L&F og Danske Regioner har allieret sig i et væsentligt bidrag til et forenklet erhvervsfremmesystem, hvor idéen er at udpege én national strategi for en række danske erhvervsmæssige styrkepositioner.

Erhvervsfremmesystemet skal forenkles, og på tværs af stat og regioner skal der derfor laves én samlet national strategi og et samlet udbud for en række danske erhvervsmæssige styrkepositioner, herunder fødevareklyngen.

Sådan lyder det fra Landbrug & Fødevarer og Danske Regioner i et nyt fælles udspil.

- Fødevareområdet er en af Danmarks centrale erhvervsmæssige styrkepositioner, som har et kæmpestort økonomisk og innovativt potentiale. Samtidig er det et af de områder, hvor erhvervsfremmeindsatsen i særlig grad vil vinde ved en forenkling. Derfor er vi meget glade for, at vi sammen med Landbrug og Fødevarer kan præsentere et udspil til at forenkle erhvervsfremmesystemet, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

I dag har utallige knopskydninger i erhvervsfremmeindsatsen medført, at virksomheder over hele landet har svært ved at gennemskue systemet og har oplevet en ukoordineret jungle med tilbud. Regeringen har derfor nedsat et udvalg, der aktuelt ser på muligheder for at forenkle systemet.

De regionale vækstfora får opgaven at nedsætte én operationel og erhvervsdomineret styregruppe for hver styrkeposition, som får til opgave at udforme én national vækststrategi og styre udbuddet. På den måde vil virksomhederne fremover kun skulle forholde sig til én strategi og langt færre operatører end i dag.

- På trods af mange velmenende initiativer er virksomhederne ikke blevet serviceret godt nok i det nuværende system, som er organiseret uhensigtsmæssigt. Med én samlet national strategi efterfulgt af én samlet udbudsproces for klynger og netværk på f.eks. fødevareområder, vil virksomheden få en meget mere kvalificeret hjælp, uanset hvor i landet den ligger, eller hvilket udviklingstrin den befinder sig på, siger Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

Det fælles udspil har ikke kun til formål at sikre en enklere struktur, men også tårnhøj faglighed og stærk professionalisme til gavn for de danske virksomheder.

- Fødevareerhvervet har brug for et enkelt, enstrenget og effektivt innovationssystem. Ved at samle kræfterne i klynger, sikrer vi en højere kvalitet af den service, som virksomhederne får tilbudt. Ovenikøbet kan vi også opnå en vis effektivitetsgevinst, siger Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.

For yderligere kontakt:

Caroline Gerd Frandsen, pressekonsulent, Landbrug & Fødevarer, tlf. 20 76 17 90, cagf@lf.dk

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver, Danske Regioner, tlf. 22 92 38 59, mpe@regioner.dk

Links

Information om L&F

L&F
L&F
Axeltorv 3, 1. sal
1609 København V

3339 4000http://www.lf.dk/

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på 156 milliarder kroner årligt og med 169.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt.

Følg pressemeddelelser fra L&F

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra L&F