Aarhus Universitet: Arts

Læringsorienteret vejledning får flere unge i gang med uddannelse

Del

Vejledningsaktiviteter, der er koblet til undervisningen med fokus på læring frem for blot det helt konkrete uddannelsesvalg, ser ud til at få flere unge til starte på en ungdomsuddannelse. Det gælder især blandt unge fra lavindkomstfamilier, viser en ny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet.

I 2016 gennemførte forskere fra DPU, Aarhus Universitet og VIA udviklingsprojektet ”Udsyn i udskolingen”, hvor man i en række kommuner forsøgte at skifte fokus fra en valgorienteret vejledning til en læringsorienteret vejledning.

Ved en læringsorienteret uddannelsesvejledning deltager eleverne i aktiviteter for at lære mere om forskellige uddannelser og job og ikke for at tage stilling til, om det er noget, de vil vælge. Nu har forskerne fulgt udviklingen blandt 1.400 unge, der deltog i projektet, og resultaterne viser en tendens til, at indsatsen kan få flere unge til at starte på en ungdomsuddannelse.

”Vi kan se blandt de unge, der deltog, at der er tendens til, at flere unge er i en ungdomsuddannelse, og at der er lidt flere, som starter på en erhvervsuddannelse. Det gør sig i særlig grad gældende for elever, der kommer fra hjem, hvor forældrene har de laveste indkomster og ingen uddannelse ud over grundskolen”, siger Rie Thomsen. Hun understreger samtidig, at der er tale om tendenser, da antallet af unge, som er fulgt i undersøgelsen, ikke er nok til at give statistisk sikre resultater.

Rie Thomsen er er professor MSO ved DPU, hvor hun er koordinator for Masteruddannelsen i professionel vejledning. Hun en af forskerne bag undersøgelsen, som er blevet gennemført i et samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Aktiviteter der giver mulighed for erfaring og læring

Rie Thomsen peger på, at forskning viser, at når unge mennesker og deres forældre bliver tilbudt at deltage i aktiviteter, som alene handler om valg af ungdomsuddannelse, så er der en tendens ti,l at de, der føler de allerede har truffet en beslutning, ikke opfatter det som relevant at deltage. Når aktiviteter rammesættes på den måde, forsvinder derfor det dannelsespotentiale, som ligger i også at kende til, hvad der findes af forskellige erhverv bredt set i samfundet. Det handler også om karakteren af de aktiviteter, der sættes i værk.

”Når mange hører ordet vejledning, så tænker de på samtaler. Men her har det handlet om aktiviteter, der giver mulighed for erfaring og læring. Det handler ikke om, at den enkelte skal træffe et valg nu, men om at de skal lære noget”, siger Rie Thomsen og uddyber:

”Det er f.eks. brobygningsaktiviteter med erhvervsuddannelser, virksomhedsbesøg og rollemodeller. Det kan også være forældreaftener, hvor forældrene og andre voksne fortæller om deres arbejde. Det er en anerkendelse af, at arbejdsliv kan være forskellige, og at der også kan være knyttet nogle værdier til de arbejdsliv, som de voksne har.”

Om projektet

Undersøgelsen er baseret på registerdata og fokuserer på de 1.400 elever, der deltog i vejledningsprojektet ”Udsyn i udskolingen”. Eleverne er blevet sammenlignet med andre elever, der ikke deltog i vejledningsprojektet, med lignende baggrunde.

”Udsyn i Udskolingen – Kvantitativ evaluering af læringsorienteret uddannelsesvejledning” er skrevet af Jesper Eriksen, Rie Thomsen og David Reimer. Rapporten er udgivet som e-bog af DPU, Aarhus Universitet.

Kontakter

Rie Thomsen, professor MSO
DPU, Aarhus Universitet
Tlf.: 29426686
Mail: riet@edu.au.dk

Links

Information om Aarhus Universitet: Arts

Aarhus Universitet: Arts
Aarhus Universitet: ArtsDPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse er et af de tre institutter ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. 

DPU udgør Danmarks største universitetsmiljø for grundforskning og anvendt forskning inden for pædagogik og uddannelse.

Følg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Arts

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Arts

Idealet om inklusion blev for abstrakt – nu må det forankres i praksis16.12.2021 14:31:40 CET | Pressemeddelelse

Trods 10 års inklusionsarbejde henviser vi i dag lige så mange til specialtilbud, som da inklusionsloven blev indført i 2012 med en målsætning om, at 95 % af alle børn skal gå i almenskolen. Vi har ikke været tilstrækkeligt ydmyge over for opgavens kolossale omfang, mener Lotte Hedegaard-Sørensen, lektor ved DPU. Hun står bag den nye forskningsoversigt i DPU og Nationalt Center for Skoleforsknings e-bogsserie Pædagogisk indblik, der sætter vores tilgang til inklusion under lup og peger på en række faktorer, der kan skabe inkluderende læringsmiljøer.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum