Dansk Transport og Logistik

Længe ventet grønt lys til Københavnertunnel

Del

Gennem mange år har diskussionerne om en tunnel øst for København – havnetunnelen – bølget frem og tilbage. Nu viser en forundersøgelse, at tunnelen vil have en berettigelse både trafikalt og miljømæssigt. DTL – Danske Vognmænd er meget positivt indstillet.

- Det er positivt at den grundige forundersøgelse er blevet til i bredt samarbejde mellem statslige og kommunale parter samt private investorer, og at den nu blåstempler tankerne om en østlig ringvej om København som nyttigt og bygbart projekt, der blandt meget andet kan aflaste indre by og brokvarterer for gennemkørende trafik, udtaler adm. direktør Erik Østergaard. Organisationen har i en årrække deltaget i alliancen Københavnertunnelgruppen, som har arbejdet for visionerne om en havnetunnel og dermed også en sådan undersøgelse.

I foråret 2017 blev det besluttet at gennemføre en forundersøgelse af en østlig ringvej med udgangspunkt i en overordnet linjeføring fra Nordhavn til Amagermotorvejen. Hele strækningen vil forløbe i tunnel med tilhørende til- og frakørsler. Som en del af aftalen mellem staten og Københavns Kommune blev det besluttet at udvide undersøgelsen til også at omfatte en alternativ linjeføring for en ringvej i tunnel langs Amagers østkyst til Øresundsmotorvejen. Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Transportministeriet, Vejdirektoratet, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøen.

Efter planen vil en østlig ringvej samlet set kunne forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Amager- eller Øresundsmotorvejen i syd. Projektet vil dermed binde det overordnede vejnet sammen øst om København og forbedre mobiliteten i Hovedstaden. Ringvejen vil skulle servicere den tværgående trafik og aflaste de indre bydele og andre strækninger for bil- og lastbiltrafik.

Københavns Borgerrepræsentation skal i dette efterår lægge sig endelig fast på linjeføring og igangsætte VVM-undersøgelse af strækningen.

Erik Østergaard: - En østlig ringvej er efter vores opfattelse en forudsætning for at etablere den planlagte Lynetteholm, byudvikle Refshaleøen samt trafiksanere og fredeliggøre Københavns indre by. Men den østlige ringvej bør også indgå i regeringens kommende langsigtede infrastruktur-investeringsplan, som forhåbentlig bliver fremlagt i nær fremtid, fordi den vil give betydelige lettelser for bl.a. godstrafikken i hovedstadsområdet. Vi ser virkelig frem til, at danske politikere nu demonstrerer nogle visioner.

Nøgleord

Kontakter

Adm. direktør Erik Østergaard, tlf. 40 15 12 25

Pressechef Morten Lindbo, tlf. 21 20 14 00

Links

Information om Dansk Transport og Logistik

Dansk Transport og Logistik
Dansk Transport og Logistik
Grønningen 17
1270 København K

70 15 95 00http://dtl.eu/

 

Dansk Transport og Logistik og er en brancheorganisation for det danske transporterhverv på vej og bane. DTL taler medlemmernes politiske sager lokalt, nationalt og i EU og hjælper medlemmerne med alt lige fra lovgivning til konkrete opgaver ude i virksomhederne. DTL er også arbejdsgiverforening for den danske transportbranche.

 

Følg pressemeddelelser fra Dansk Transport og Logistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Transport og Logistik

Chaufførerne og vognmændene er pålagt et urimeligt ansvar for transportegnethed26.10.2020 14:58:57 CET | Pressemeddelelse

Der har i den seneste tid være røre blandt mange af de chauffører, der transporterer dyr, fordi chaufførerne er utilfredse med, at de skal være ansvarlige for, at de dyr, som de afhenter hos landmændene, er egnede til transport. En gruppe af chauffører har truet med at nedlægge arbejdet fra på onsdag for at få fødevareministeren i tale. Formanden for DTL Dyr Leif Lund Knudsen og adm. direktør for DTL - Danske Vognmænd Erik Østergaard udtaler i den forbindelse:

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum