Danva

Lad os sikre rent vand til bæredygtige byer og samfund

Del

Den 22. marts 2021 er Vandets Dag. DANVA bruger anledningen til at invitere Folketinget til at følge FN’s opfordring om at “værdsætte vand” og sikre bedre rammer for bl.a. grundvandsbeskyttelse, for klimatilpasning og til at medtænke vandselskaberne i en bæredygtig og grøn omstilling.

Kære medlemmer af Folketinget. 

I dag er det Vandets Dag, og FN opfordrer os i år til at værdsætte vandet.  

Universel adgang til sikkert og billigt drikkevand og til en sikker og sund kloakforsyning er ifølge FN central i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Derfor er vand et af de i alt 17 verdensmål, som FN vedtog i 2015. Med verdensmål 6 skal der inden 2030 opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand og adgang til kloakforsyning og hygiejne for alle samt ordentlige toilet forhold for alle på hele kloden.

I Danmark har vi overordnet realiseret målene om en universel adgang til drikkevand og kloakforsyning, og udover at dække de basale menneskelige behov for sundhed og sanitet, danner vand rammen om vores hverdag – fra morgen til aften.  

De danske vandselskaber beskytter grundvand, vandløb, søer og havmiljø mod forurening. Vi skaber små åndehuller med rekreative regnvandsløsninger eller nye skove. Vi producerer energi og er omdrejningspunkt i den grønne omstilling af Danmark, og så sikrer vi perlende friskt og køligt vand i hanen.  

Så vores påstand er, at vi i Danmark har ufatteligt mange grunde til at værdsætte vandet. 

Stop eksperimentet med vores grundvand

Og kære medlemmer af Folketinget, vi ved, at I alle værdsætter grundvandet. Grundvandet er råvaren til det perlende, kolde glas vand fra hanen, vi kan skænke på en varm sommerdag. Men i over 60 år har vi i Danmark eksperimenteret med vores grundvand ved at tillade miljøfremmede stoffer, som vi troede, vi kunne bruge omkostningsfrit. Det eksperiment skal stoppe, og som samfund må vi én gang for alle beslutte os for ikke længere at tillade, at miljøfremmede stoffer anvendes med en risiko for forurening af vores grundvand, det være sig i de boringsnære beskyttelsesområder eller i de områder, hvor grundvandet dannes.  

Giv os mulighed for at beskytte Danmark mod klimaforandringer

Vi ved også, at I værdsætter regnvandet. Nok mest i haven, på marker eller i parker, næppe i kælderen eller på veje. I de sidste 10 år har vi investeret milliarder af kroner i afløbsanlæg, der forebygger, at regnskyl forårsager store skader i byer og på landet.

Ofte er disse anlæg sammensmeltet med grønne byområder, parker og haver, og de er rekreative områder med fokus på bæredygtighed og miljø. Men en ny klimatilpasningslov kan betyde, at klimatilpasningen går i stå. Den måde, reguleringen af vandselskaberne er skruet sammen på, stiller selskaberne i et dilemma mellem at investere i klimatilpasning eller at sikre danskernes sundhed gennem den daglige drift. Der er, som det er nu, ikke penge til begge dele.

Ønsker I, at vi skal beskytte Danmark, samtidig med at vi leverer verdensklasse drikkevand og sunde og sikre spildevandsydelser, så skal vi have regler, der giver rammerne for, at vandselskaberne kan foretage de nødvendige investeringer.

Renseanlæggene producerer energi til den grønne omstilling

Noget, vi måske alle har haft lidt svært ved at værdsætte, er spildevand. Men vi bør virkeligt værdsætte spildevandet. For spildevand viser sig i disse år at være en ressource på linje med andre grønne energikilder. Udover at renseanlæggene beskytter miljøet mod forurening fra byerne, producerer de i dag bæredygtig, grøn energi – mere end nok til eget behov. Energien fra renseanlæg kan gennem anvendelse af varmepumper blive et reelt og fleksibelt CO2 neutralt supplement til fjernvarmesystemet. Hvis vi vil.  

For at det kan ske, har vi brug for en fremsynet regulering, der understøtter udviklingen af nye teknologier, så vi kan være med til at indfri ambitiøse klimamål i Danmark.   

Et sundt og bæredygtigt Danmark

Danmark er i gang med en grøn omstilling, og regeringen har sammen med Folketingets partier vedtaget en bindende klimalov, der skal opnå en reduktion i den danske CO2-udledning med 70% i 2030. Vandselskaberne har allerede spillet sig ind på den bane ved at opsætte et mål om, at vi om 9 år skal være energipositive og klimaneutrale.  

Og kære medlemmer af Folketinget: Vandselskaberne er en medspiller i den grønne omstilling, i klimatilpasningen, i miljøbeskyttelsen, i den lokale erhvervsudvikling og i innovationen af nye tekniske løsninger. Det er vi, og det ønsker vi at blive ved med at være. Derfor vil vi invitere jer til drøftelser af, hvordan man med alle de opgaver, vandselskaberne løfter i dag og kommer til at løfte i fremtiden, kan skrue en økonomisk regulering af sektoren sammen, der gør det muligt, at vandbranchen kan gå forrest i den grønne omstilling og skabe sunde og bæredygtige samfund.

DANVA vil gøre Danmark til et foregangsland for bæredygtige drikkevands-, spildevands- og klimaløsninger, hvor biodiversitet, ressourceeffektivitet og integreret forvaltning af hele vandkredsløbet prioriteres. Ad den vej ønsker vi at være med til at drive den grønne omstilling i Danmark og skabe et sundt og bæredygtigt Danmark.  

Vi håber, I vil værdsætte vandet sammen med os, her på Vandets Dag, og vi håber, I vil være med til at sikre de rammer, der giver os muligheden for at realisere visionen om: Rent vand til bæredygtige byer og samfund.  

Vi ønsker jer en god Vandets Dag.   

DANVAs bestyrelse

 • Lars Therkildsen, formand for DANVAs bestyrelse og direktør i HOFOR A/S
 • Ango Winther, næstformand for DANVAs bestyrelse, bestyrelsesmedlem i Aarhus Vand A/S og medlem af Aarhus byråd
 • Jens Bastrup, direktør i Silkeborg Forsyning A/S
 • Line Hollesen, direktør i KLAR Forsyning A/S
 • Lars Nørgård Holmegaard, direktør i Lemvig Vand og Spildevand A/S
 • Anne E. Jensen, bestyrelsesformand i Kalundborg Forsyning A/S og kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg kommune
 • Lasse Frimand Jensen, formand for Aalborg Forsyning Vand og byrådsmedlem i Aalborg kommune
 • Niels Møller Jensen, direktør i Herning Vand
 • Asger Kej, bestyrelsesformand i Fors A/S
 • Lone Loklindt, kommunalbestyrelsesmedlem i Frederiksberg kommune og bestyrelsesmedlem i Frederiksberg Forsyning A/S
 • Birgitte Mogensen, bestyrelsesmedlem i VandCenter Syd as
 • Charles Nielsen, direktør i TREFOR Vand
 • Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg kommune og bestyrelsesmedlem i DIN Forsyning A/S
 • Morten Slotved, borgmester i Hørsholm og bestyrelsesmedlem i Novafos A/S
 • Ole Steensberg Øgelund, direktør i Vand og Affald, Svendborg

Nøgleord

Information om Danva

Danva
Danva
Godthåbsvej 83
8660 Skanderborg

7021 0055http://www.danva.dk/

DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed.

Følg pressemeddelelser fra Danva

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danva

Spildevandsanalyser kan understøtte en kontrolleret genåbning af Danmark8.4.2021 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Vandselskaberne værner om folkesundheden i Danmark, når de leverer drikkevand og håndterer spildevand. Men de bidrager også til et aktivt og sundt liv gennem rekreative områder, hvor de kombinerer klimatilpasning med grønne åndehuller. Og senest har analyser af spildevandet vist sig at være et effektivt redskab til at overvåge udviklingen af COVID-19 – med et potentiale for at kunne gøre det samme i forhold til andre sygdomme.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum