Lederne

Kvindelige ledere halter lønmæssigt efter mændene

Del

Ny lønstatistik fra Lederne viser, at en kvindelig leder tjener 7,1 procent mindre end en mand i den samme type job.

De kvindelige ledere tjener i gennemsnit 13 procent mindre end mandlige ledere, viser Ledernes nye lønstatistik, som YouGov har indsamlet blandt mere end 14.000 privatansatte medlemmer af Lederne. Knap halvdelen af lønforskellen kan forklares med forskelle mellem mænd og kvinder i forhold til uddannelse, alder, ledererfaring og ledelsesniveau. Men der er stadig 7,1 procent tilbage, som ikke umiddelbart kan forklares.

- Det er meget bekymrende, at vi stadig i 2018 kan se, at kvinder får betydeligt mindre i løn end mænd for den samme type lederjob. Det har vi brug for at gøre noget ved, hvis vi skal blive bedre til at tiltrække, fastholde og udvikle kvindelige ledertalenter i Danmark. Ud fra et ønske om ligestilling på arbejdsmarkedet er det utåleligt, at vi har indrettet os, så kvinderne systematisk opnår lavere lønninger end mændene. Det er i både samfundets og virksomhedernes interesse, at vi arbejder for at sikre, at kvinder og mænd får samme løn.

Sådan siger Ledernes politiske konsulent Nanna Simone Jensen, som kan konstatere, at det uforklarlige løngab ganske vist er lidt mindre end i sidste års lønstatistik – hvor det var 7,8 procent – men i det store hele ikke har rykket sig, siden Lederne i 2003 begyndte at sammenligne mandlige og kvindelige medlemmers løn. Dengang var den uforklarlige lønforskel mellem de to køn 7,0 procent.

- Hvis vi for alvor skal udligne lønforskellen, så skal mændene tage en større del af barselsorloven. Vi ved, at kvindens lønudvikling påvirkes negativt efter fødslen af første barn. Derfor skal virksomhederne være opmærksomme på at lønregulere under barsel. Fordelingen af barselsorloven er op til de enkelte familier, men virksomhederne kan også aktivt signalere, at mænd kan gå på barsel. Når mænd tager mere barsel, mindsker det kvinders periode væk fra arbejdspladsen, hvilket gavner kvindens karriere og dermed løn, siger Nanna Simone Jensen.

Kvinder skal turde tage springet

Hun peger på, at en længere barselsperiode, hvor faren tager et større slæb med børnene og i hjemmet, forhåbentlig også på længere sigt vil give en mere lige fordeling af de hjemlige pligter, hvor kvinder stadig tager den største del. Lederne ser også gerne, at det praktiske arbejde i hjemmet helt fjernes fra karriereligningen. Det kunne ske ved at gøre det mere økonomisk attraktivt for virksomheder at tilbyde ansatte hjemmeservice som en del af lønpakken, uden at den ansatte skal gå væsentligt ned i løn.

Ud over at mændene skal tage mere barselsorlov, retter Nanna Simone Jensen også pilen mod kvinderne selv:

- Vores tal viser, at der er en tendens til, at kvindelige ledere sjældnere skifter job. Og det er problematisk, når vi ved, at jobskifte er noget af det, som virkelig kan give lønnen et hop opad. Kvinderne skal ikke holde sig tilbage. De skal ikke blot være parate til at skifte job for at fremme karrieren, men også være mere offensive i deres lønforhandlinger og karriereudvikling.

Gennemsnitlig månedsløn for privatansatte ledere september 2018

Kvinder

52.208

Mænd

60.022

Alle

57.920

Kilde: YouGov for Lederne. Tallene omfatter 14.424 privatansatte medlemmer af Lederne.

Kontakter

Søren Kudahl, pressechef i Lederne, tlf.: 2338 4211

Information om Lederne

Lederne
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S

3283 3283https://www.lederne.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lederne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lederne

Teknologi-løft kræver ledere med digital forståelse7.2.2019 14:43:56Pressemeddelelse

Lederne på danske virksomheder og offentlige institutioner spiller en central rolle i den digitale omstilling. Derfor er Lederne parat til at bidrage til det teknologiske løft af både arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren, som Disruptionrådet anbefaler. Lederne ser med tilfredshed på, at regeringen har besluttet, at Disruptionrådet skal fortsætte sit arbejde og ser gerne, at rådet i sit fremtidige virke også fokuserer på lederne rolle i den digitale omstilling. Lederne arbejder gerne med, når rådets tanker og idéer skal konkretiseres de kommende år. ”Det er helt nødvendigt, at vi i Danmark arbejder målrettet for at skabe grundlaget for, at virksomheder kan udnytte nye teknologier til at skabe vækst og til at øge velstanden for alle danskere. Hvis det skal lykkes, er det helt afgørende, at danske ledere får udviklet deres digitale kompetencer, og at flere danskere uddanner sig inden for de teknologiske, digitale og naturfaglige fag,” siger cheføkonom hos Lederne, Andreas Enghoff. Der e

Stresspanelet rejser vigtig debat om ledernes ansvar for stress29.1.2019 21:05:23Pressemeddelelse

Ledernes arbejdsmiljøchef er enig med regeringens stresspanel i, at lederne skal være rustet til at håndtere stress og psykisk arbejdsmiljø på virksomhederne. Og næsten alle ledere er i dag bevidste om, at håndtering af stress er en vigtig ledelsesopgave. Men det skal være de enkelte virksomheder, der beslutter, hvordan det gøres bedst hos dem. Det er også vigtigt at diskutere, hvornår medarbejdere skal være tilgængelige. Men der skal stadig være fleksibilitet for både virksomheder og ansatte.

PRM: Rigtigt at styrke ledelse og kompetencer i den offentlige sektor9.1.2019 10:12:03Pressemeddelelse

Ledernes formand ser positivt på regeringens udspil til en ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor. Det er ikke mindst rigtigt set med et eftersyn af de offentlige lederuddannelser og nedsættelse af et kompetenceråd. Men der er behov for at rette op på ”systemfejl” i forhold til lederne i den offentlige sektor. - Det er en rigtig god idé med et grundigt eftersyn af, hvordan vi bruger midlerne til lederuddannelse og kompetenceudvikling i den offentlige sektor. Vi har alle en interesse i, at lederne og medarbejderne i den offentlige sektor til enhver tid har de rigtige kompetencer, og at vi bruger skattekronerne bedst muligt. Sådan siger Svend Askær, formand for Lederne, i en kommentar til regeringens udspil til ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor, som innovationsminister Sophie Løhde og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fremlagt i dag. Svend Askær bakker derfor op om regeringens plan om både et eftersyn af lederuddannelserne og at nedsætte et

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum