Sweco

Kunstig intelligens og cloud-løsninger skal forebygge svovlbrinte og forlænge kloakledningers levetid

Del

Spildevandsforsyninger oplever stigende problemer med svovlbrinte, fordi spildevandsrensningen bliver centraliseret, og man etablerer lange trykledninger. Et nyt udviklingsprojekt under Miljøstyrelsens MUDP-pulje skal se på, hvordan man kan forebygge svovlbrintedannelse med en bæredygtig teknologi baseret på en cloud-løsning og principper fra kunstig intelligens.

Inspektion af en pumpebrønd for skader på betonen som følge af svovlbrinte i spildevandet.
Inspektion af en pumpebrønd for skader på betonen som følge af svovlbrinte i spildevandet.

I dag forebygges svovlbrintedannelse ofte med kemikalietilsætning, som har store driftsomkostninger til følge. Og bliver de øgede mængder svovlbrinte ikke forebygget, kan det reducere levetiden af beton i kloakledninger og brønde markant.

Et nyt projekt under Miljøstyrelsens MUDP-program er derfor søsat til at udvikle en samlet løsning til forebyggelsen af svovlbrinte. Projektet gennemføres af arkitekt- og ingeniørrådgiveren Sweco i samarbejde med tre danske SMV-virksomheder:

  • Consibio, som er en opstartsvirksomhed fra Aarhus Universitet, der arbejder med cloud-løsninger og algoritmer til databehandling
  • BBK Bio Airclean A/S, som producerer biologisk lugtrensning til svovlbrinte, og i projektet skal optimere lugtrensningen, når svovlbrinteproduktionen er uundgåelig
  • Svendborg Motorværksted, som har udviklet en løsning til automatisk rensning af trykledninger med rensegris. I projektet skal denne teknologi udvikles, så svovlbrinteproduktion i aflejringer kan minimeres.

Spildevandsforsyningerne Hedensted Spildevand, Svendborg Vand og Affald A/S og FFV Energi & Miljø A/S stiller testlokaliteter til rådighed og bidrager med sparring i projektet.

”Vi ved, at konsekvensen ved utilstrækkelig forebyggelse af svovlbrinte kan være kort levetid af beton i kloakledninger og brønde. Levetiden kan i værste fald reduceres fra 100 år til under 10 år. Svovlbrinte er desuden en giftig gas, som kan påvirke driftspersonalet ved arbejde i ledninger og brønde, og gassens lugt kan genere beboere tæt på brøndene. Endelig ønsker vi at minimere udgifter til kemikaliedosering,” siger driftschef Steen Hummelgaard fra Hedensted Spildevand om projektet.

Digital platform til styring af svovlbrinteforebyggelse

”Vi ser frem til at få afprøvet vores nye plug og play-teknologi, som er skræddersyet til opsamling og behandling af data. Vi skal i projektet videreudvikle vores system til spildevandsbranchen, der bygger på principper fra kunstig intelligens. Algoritmer skal udvikles til at opnå en digital platform til optimal og integreret styring af svovlbrinteforebyggelsen i én samlet løsning, siger Johan Egsgaard Thomsen fra Consibio.

Sweco varetager projektledelsen og skal sikre, at projektet bliver bundet sammen til en løsning, som er tilpasset spildevandsbranchens behov.

”Det er et spændende og vigtigt projekt, hvor vi skal udvikle bæredygtige løsninger til spildevandsbranchen og deltage i udviklingen af dansk miljøteknologi,” siger projektchef og ph.d. i Environmental Engineering, Hanne Løkkegaard fra Sweco.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Inspektion af en pumpebrønd for skader på betonen som følge af svovlbrinte i spildevandet.
Inspektion af en pumpebrønd for skader på betonen som følge af svovlbrinte i spildevandet.
Download
Cloudløsningen bygger på måling af svovlbrinte i oppumpningsbrønden. Her ses on-line sensorer, som registrerer koncentrationen af svovlbrinte i forskellige dybder i brønden.
Cloudløsningen bygger på måling af svovlbrinte i oppumpningsbrønden. Her ses on-line sensorer, som registrerer koncentrationen af svovlbrinte i forskellige dybder i brønden.
Download

Information om Sweco

Sweco
Sweco
Ørestads Boulevard 41
2300 København S

+45 7220 7207https://www.sweco.dk/

Sweco er Europas største virksomhed indenfor arkitektur- og ingeniørrådgivning med kontorer i 14 lande. Virksomhedens 17.500 medarbejdere planlægger og designer fremtidens bæredygtige byer og samfund og løser hvert år opgaver i 70 lande over hele kloden. Sweco er noteret på Nasdaq Stockholm og omsatte i 2019 for 20 milliarder svenske kroner.

I Danmark er Sweco én af de førende rådgivningsvirksomheder på vækstmarkeder inden for vand, energi, transport, planlægning og design. Virksomhedens decentrale organisation er opbygget, så det er muligt at arbejde på tværs af faglige og geografiske grænser og dermed sætte virksomhedens samlede viden i spil til gavn for kundernes projekter.

Den decentrale tilgang giver mange små agile teams med stor handle- og beslutningskraft, højt kundenærvær og engagement. Sweco tilbyder multidisciplinær, integreret rådgivning ud fra den overbevisning, at det skaber størst mulig værdi for kunden, og vi ønsker at være kendt som den mest imødekommende og engagerede partner med anerkendt ekspertise.

Følg pressemeddelelser fra Sweco

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sweco

Er det dine dæk, sko eller kunstgræsbaner, der udleder mest mikroplast til naturen? Nyt stort studie skal finde svar og løsninger på mikroplast i regnvandet17.12.2020 06:30:00 CETPressemeddelelse

Dæk, skosåler og vejstriber er nogle af de største kilder til udledning af mikroplast i naturen, men også kunstgræsbaner afgiver mikroplast til naturen. Nu skal et nyt stort studie klarlægge problemernes omfang og udvikle teknologier til at rense for mikroplasten, der kan ende i vores fødekæde.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum