Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Kun hver 5. virksomhed kender ny erhvervsuddannelse for voksne

Del

Et år efter erhvervsuddannelsesreformen er det kun 19 % af virksomhederne, der kender til den nye erhvervsuddannelse for voksne (euv). Samtidig finder 52 % af de virksomheder, som kender til euv, at det ikke er blevet mere attraktivt at ansætte elever på 25 år og derover. Det viser en virksomhedssurvey, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført

Kendskabet til euv er størst i de store virksomheder med 100 ansatte og derover, og mindst i de små virksomheder med under 20 ansatte. Det fremgår af et nyt notat fra EVA, som er en del af en større evaluering af voksensporet i den nye erhvervsuddannelsesreform. Evalueringen følger voksensporet fra reformens ikrafttræden i august 2015 og frem til 2018.

Virksomheder: euv gør det ikke mere attraktivt for os

Over halvdelen (52 %) af de virksomheder, som kender til euv, vurderer, at det i mindre grad eller slet ikke er blevet mere attraktivt at ansætte elever på 25 år og derover. Kun ca. en tredjedel af virksomhederne, der kender euv, finder, at det i høj grad eller i nogen grad er blevet mere attraktivt for virksomhederne at ansætte voksne elever. Dog vurderer 56 % af virksomhederne samtidig, at det er blevet mere attraktivt for de voksne at blive faglærte.

”For at flere ufaglærte bliver faglærte, er det afgørende, at både de voksne selv og virksomhederne kender til de nye regler og finder dem attraktive. Derfor er det et bekymrende resultat, at så få virksomheder kender til euv’en. En væsentlig del kunne nok løses ved en god kommunikation mellem skoler, virksomheder og faglige organisationer” udtaler Michael Andersen, chefkonsulent hos EVA.

For yderligere oplysninger

Kontakt kommunikationskonsulent Emilie Welcher-Ulholm, 9356 4364, ewu@eva.dk

Om datagrundlag

Surveyen er gennemført i perioden juni til august 2016 af Danmarks Statistik. Der er udtrukket en stikprøve blandt alle virksomheder i Danmark, der opfylder følgende krav: Der skal være mindst 5 ansatte på virksomheden, og en given andel af disse skal være ufaglærte eller faglærte.

Hent notatet Virksomhedernes kendskab til euv

Hent de øvrige udgivelser:

Hent notatet Status over den nye erhvervsuddannelse for voksne, nr. 2, fra oktober 2016

Hent notatet Status over den nye erhvervsuddannelse for voksne, nr. 1, fra maj 2016

Nøgleord

Kontakter

Information om Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Østbanegade 55, 3. sal
2100 København Ø

35 55 01 01http://www.eva.dk/

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

Følg pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum