ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Kritisk EU-undersøgelse af PostNords aktiviteter udskyder postlov

Del

Transportminister Benny Engelbrecht frygter afgørelse fra EU-Kommissionen om den uholdbare selskabskonstruktion i PostNord og udskyder derfor lovforslag om ny postlov. En ren tilståelsessag, mener ITD, der gennem flere år har arbejdet hårdt for mere fair vilkår på post- og pakkeområdet i Danmark.

Den stærkt kritiske Rigsrevisionsrapport fra januar 2021 om regnskabsforholdene i PostNord får nu direkte konsekvens for arbejdet med at modernisere postloven i Danmark. ITD fik i forlængelse af sine øvrige klager Rigsrevisionens rapport oversat og sendt med bemærkninger til EU-Kommissionen, og det har haft effekt. EU-Kommissionen lægger nu op til på baggrund af rapportens konklusioner at kigge nærmere på lovligheden af selskabskonstruktionen og ikke mindst de massive statstilskud til PostNord, og det vækker glæde hos ITD. 

- Det er utrolig positivt, at EU-Kommissionen tager de meget alvorlige anklager om uretmæssige støtteforhold alvorligt. Ministeren var hurtigt til at feje kritikken fra Rigsrevisionen af bordet og negligerede i svar til Folketinget de meget alvorlige kritikpunkter, beretningen rejste. Det er derfor godt, at der nu stilles spørgsmålstegn ved ministeriets praksis med at hælde skattekroner i et underskudsgivende PostNord. Nu kan vi se frem til en tilbundsgående undersøgelse og forhåbentlig et gennemgribende opgør med PostNord-konstruktionen. Det er ikke længere end option bare at fortsætte som hidtil, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

ITD har gennem flere år kørt sager ved EU-Kommissionen og EU-Domstolen mod PostNord for at få gjort op med den urimelige konkurrence private vognmænd udsættes for, når det statsejede PostNord Logistics med moderselskabet i ryggen driver pakkevirksomhed på det stærkt konkurrenceudsatte pakke- og stykgodsmarked trods underskud år efter år.

- EU-Kommissionens forstærkede interesse i PostNord gør, at der er begrundet håb om at få langt mere fair og gennemskuelige konkurrenceforhold på pakke- og stykgodsområdet. Første skridt er et opgør med den hidtidige tradition om bare at hælde penge i et statsejet foretagende, og næste skridt er at få skåret befordringspligten til og lade private overtage en stor del af de opgaver, der i dag er befordringspligtige, siger Carina Christensen.

Baggrund:

ITD har i flere år kæmpet imod PostNords underskudsgivende og konkurrenceforvridende forretningsmodel. ITD indsendte i 2017 den første officielle klage til EU-Kommissionen over ulovlig og konkurrenceforvridende statsstøtte i form af milliardstore kapitaltilskud til PostNord Danmark. I maj 2018 meldte EU-Kommissionen, at en del af den støtte kunne godkendes, fordi den gik til at afskedige tidligere tjenestemænd. ITD klagede over den beslutning til EU-Domstolen, hvor sagen fortsat verserer.

I sommeren 2019 besluttede Kommissionen at foretage en dybtgående undersøgelse af de resterende kapitaltilskud. Undersøgelsesproceduren er en stor sejr for ITD, og ITD afventer stadig Kommissionens beslutning på denne klage. Grundet tiltagende bekymring over unfair konkurrence fra PostNords datterselskab, PostNord Logistics, klagede ITD i 2019 til Kommissionen over statstilskud til dette selskab. I maj 2020 meddelte Kommissionen, at de statstilskud ikke indeholdt statsstøtte. ITD har klaget over den beslutning til EU-Domstolen. ITD’s klager behandles fortsat i EU-Kommissionen og ved EU-Domstolen.  

Kontakter

Information om ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
Lyren 1
6330 Padborg

7467 1233http://itd.dk/

ITD er en privat brancheorganisation for de professionelle transport- og logistikvirksomheder. Vi rådgiver og skaber netværk for vores 700 medlemsvirksomheder. Vi varetager transport- og logistikbranchens interesser politisk nationalt og internationalt. Vi giver samtidig medlemsvirksomhederne målrettede værktøjer, som gør en positiv forskel i den travle transportørs hverdag.

Følg pressemeddelelser fra ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Giv os en køreplan for den grønne omstilling i vejtransportbranchen11.3.2021 09:35:52 CET | Pressemeddelelse

Danmark og otte andre EU-lande har opfordret Europa-Kommissionen til at fremskynde udfasningen af benzin- og dieselbiler. De ni lande arbejder på at få opbakning til at ændre den fælleseuropæiske lovgivning, der forhindrer nationalstater i at forbyde salg af benzin- og dieselbiler i 2030. Initiativet omfatter dog kun personbiler, og det får ITD til at efterlyse en klar køreplan for den grønne omstilling af de tunge køretøjer.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum