3F

Krav om værdig reform

Del

60 organisationer sender konkrete reform-forslag og casesamling med udsatte borgere i klemme i uværdige forløb

60 organisationer - med fælles krav om en værdig reform af førtidspensions- og fleksjobreglerne - sender case-samling fyldt med barske eksempler på mennesker i klemme i systemet til folketingspolitikere.

Udsigtsløse ressourceforløb, årelange udredninger og en manglende anerkendelse af lægernes vurdering af borgernes arbejdsevne. Organisationerne bag samarbejdet Værdig Reform har samlet en lang række eksempler på fortvivlede mennesker, som er sygdomsramte, nedslidte eller har et handicap, og som er kommet i klemme i det system, der ellers netop skulle holde hånden under dem.

Casesamlingen er blevet sendt til medlemmerne af Folketingets Beskæftigelsesudvalg forud for udvalgsmødet den 8. november, hvor 3F, HK, BUPL, Dansk Magisterforening og FOA på vegne af den samlede gruppe af organisationer har bedt om foretræde for at få ændret loven på området.

I casesamlingen kan man bl.a. læse om Jens Henrik med knogleskørhed og muskelgigt, der skal i ressourceforløb, selvom hans læge har skrevet flere attester, hvor han ikke ser nogen funktionsevne i forhold til arbejdsmarkedet. Eller om Karin, der skal have afklaret sin arbejdsevne i flere praktikforløb, selvom hun er diagnosticeret med hypermobilitetssyndrom, fibromyalgi, slidgigt i lænderygsøjlen og halsrygsøjlen, scoliose, skulderproblemer, urinsyregigt og stress.

”Nogle oplever en decideret uværdig behandling og mistro, som ofte er med til at gøre dem mere syge, nogle oplever en sociale deroute, og alt sammen er det med til at undergrave folks oplevelse af et velfærdssamfund med et sikkerhedsnet, der griber borgere i fald. Det kan vi ikke være bekendt. Det kan kun gå for langsomt med at få rettet op på disse alvorlige skampletter.” lyder det fælles forord.

Organisationerne dokumenterer med casesamlingen behovet for seks konkrete ændringer af førtidspensions- og fleksjobreformen. Ændringsforslagene fokuserer på øget retssikkerhed for borgerne. Blandt andet skal borgerne have retskrav på at kunne vælge mellem revalidering, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, hvis kommunen ikke har formået at afklare arbejdsevnen i et 5-årigt ressourceforløb. Kommunen skal altså forpligtes til at afklare et menneskes muligheder på arbejdsmarkedet indenfor en 5-årig ramme, så borgeren kan komme videre med sit liv og ikke fastholdes i uendelige afklaringsforløb.

”Vi har snart levet i fem år med reformen. Hvis vi skal bevare et værdigt samfund, er vi nødt til at rette loven til nu,” er budskabet og appellen til politikerne.

Vedhæftet er konkrete forbedrings-forslag samt casesamling i folderen "Værdig Reform"

Nøgleord

Kontakter

Ellen K. Lykkegård, socialpolitisk ansvarlig i 3F, tlf. 8892 0150
Mette Kindberg, næstformand i HK Danmark, tlf. 2178 1098
Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer i BUPL, mobil: 6120 4603
Camilla Gregersen, formand i Dansk Magisterforening, tlf. 2712 9233
Mona Striib, næstformand i FOA, tlf. 2341 4198

Vedhæftede filer

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F om nye tal fra STAR: Mangel på arbejdskraft er overdrevet18.6.2018 22:05pressemeddelelse

Berlingske Tidende bringer mandag aften på www.b.dk en artikel om stigende mangel på arbejdskraft. Artiklen baserer sig på nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og viser, at antallet af forgæves rekrutteringer er steget ganske beskedent fra 15.500 i foråret 2017 til 16.800 i foråret 2018. - Men der er fortsat meget langt op til de mere end 58.000 forgæves rekrutteringer, som vi oplevede i foråret 2007. Så jeg synes ærligt talt, at både arbejdsgiverne og beskæftigelsesministeren endnu engang overdriver den trussel, som mangel på arbejdskraft udgør, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han hæfter sig ved, at hvis man piller de ti stillingsbetegnelser ud, som har det største antal forgæves rekrutteringer, så er antallet nede på ca. 10.000 – eller svarende til det niveau, man så i 2014/2015. - Det viser bare, at der nok er visse udfordringer inden for særlige stillingskategorier, f.eks. tømrer, kokke og tjenere. Men at der skulle være tale om en udbredt mangel

Lovændring om ressourceforløb skal efterprøves hurtigst muligt1.6.2018 05:00pressemeddelelse

Organisationerne bag samarbejdet ”#VærdigReform” hilser lovændringerne om ressourceforløb og førtidspension velkommen. Vi er dog bekymret for, hvorvidt lovændringen vil have den ønskede effekt, selv inden for det begrænsede område den er tiltænkt. Vi vælger derfor at tro på, men også at teste vores folkevalgte, Kammeradvokaten og Ankestyrelsen, når de siger, at ændringerne vil få den ønskede betydning. Vi vil derfor gerne hjælpe alle borgere med et forslag til en tekst, man kan sende til sin sagsbehandler i jobcentret efter den 1. juni: ”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.” Lo

3F: Ris og ros til regeringens beskæftigelsesudspil29.5.2018 18:37pressemeddelelse

Regeringen har i dag fremlagt en række forslag, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. - 3F er helt enige med regeringen i, at det er helt afgørende for dansk økonomi, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Vores udgangspunkt er, at det sker bedst gennem uddannelse og opkvalificering af de ledige, og derfor er det positivt, at regeringens udspil indeholder en række indrømmelser på uddannelsesindsatsen over for de ledige, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han understreger imidlertid, at alle regeringens intentioner kan vise sig at være skønne spildte kræfter, hvis ikke kommunerne i højere grad begynder at tænke i investeringer i de ledige i stedet for at tænke i kortsigtede løsninger. - Vi kan af statistikkerne se, at der i kommunerne er massive forskelle på, hvor mange 3F’ere der bliver tilbudt ordinær uddannelse i forbindelse med deres aktivering. Og det på trods af, at ordinær uddannelse er et af det mest effektive aktiveringsr

Enig hovedbestyrelse i 3F anbefaler et ja til de indgåede forlig3.5.2018 11:41pressemeddelelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks største fagforening, 3F, har besluttet, at de bakker op om de overenskomster, der blev forhandlet på plads i Forligsinstitutionen i sidste uge. - Vi fik opfyldt vores to altafgørende krav: At sikre reallønsfremgang for alle vores medlemmer. Og at få en ordning, der garanter, at de offentlige lønninger følger de private. Det er et godt resultat, og jeg er glad for, at hovedbestyrelsen bakker massivt op, siger Ellen K. Lykkegård, der er formand for Den Offentlige Gruppe i 3F. Det var en enig hovedbestyrelse, der torsdag gav deres opbakning til forligene. Udover den samlede stigning i lønrammen på 8,1 procent glæder 3F sig over, at der i overenskomsterne for første gang er åbnet for, at lavtlønnede medarbejdere skal have et særligt lønløft. Det er en vigtig principiel sejr for 3F, der netop organiserer mange lavtlønnede faggrupper, siger Lykkegård. På kommunernes og regionernes område er der desuden sat penge af til at løfte kompetence- og uddannelsesniveauet,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum