ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Kørselsafgifter for tung transport skal være intelligente og støtte yderligere grøn omstilling i sektoren

Del

Eldrup-kommissionen peger på indførelse af kilometerbaseret vejafgift for tung transport som finansieringskilde til en grøn omstilling af den private bilpark. ITD bakker op om en grøn omstilling også af den tunge transport på en målrettet og effektiv måde, men provenuet skal blive i transportsektoren og støtte infrastrukturinvesteringer og fremme grøn omstilling inden for erhvervet.

Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, ITD, melder sig nu aktivt ind i kampen for at få omlagt afgiftssystemet inden for vejtransporten til en mere intelligent og klimavenlig model.

Konkret foreslår organisationen, at der frem mod 2030 indføres intelligente kørselsafhængige vejafgifter for samtlige erhvervskøretøjer i Danmark som erstatning for de nuværende faste afgifter i form af vejbenyttelsesafgift og vægtafgift. Forslaget flugter med Eldrup-kommissionens ide om kilometerbaseret vejafgift for tung transport dog med den meget væsentlige forskel, at ITD mener, alt provenuet skal blive i sektoren og gå til udbygning af klimavenlig infrastruktur og ikke være finansieringskilde for omstillingen af den private bilpark.

- Vejgodssektoren skal og vil gerne bidrage til de ambitiøse klimamål, der er opstillet. Intelligente kørselsafgifter kan være et vigtigt værktøj, som både kan reducere CO2-udledning og trængsel og være med til at finansiere den nødvendige udbygning af infrastrukturen. Derfor foreslår vi, at politikerne omlægger afgifterne til intelligente kørselsafgifter som erstatning for de nuværende. Ved at gøre afgifterne intelligente, kan man fremme den grønne omstilling samtidig med, at man sikrer, at danske vognmænd ikke stilles ringere end deres udenlandske kolleger ved kørsel i Danmark, siger Henriette Kjær, der er politisk chef i ITD.

Strækningsbaserede afgifter er – i modsætning til de eksisterende afgifter – mere fair og gennemskuelige, da de kan tilpasses efter, hvor og hvor langt man kører, ligesom de kan afspejle det aktuelle slid på infrastrukturen. Systemet kendes blandt andet fra Tyskland, som i flere år har haft et velfungerende Maut-system til betaling af kørsel på tyske veje.

Det er dog en klar forudsætning for ITD’s opbakning til en omlægning, at provenuet fra kørselsafgifterne føres tilbage til transportsektoren for at sikre de nødvendige investeringer i infrastruktur, der understøtter vejgodstransporten og fremmer den grønne omstilling inden for erhvervet.

Samtidig lægger ITD vægt på, at opkrævningen foregår på en transparent og nem måde, der gør det muligt for den enkelte vognmand direkte at se omkostningen og evt. viderefakturere den til køberen af transporten.

- Alle skal bidrage til den grønne omstilling, og en logisk og gennemskuelig kørselsafgift gør det muligt at målrette indsatsen, så den afspejler den konkrete kørsel og udledning af CO2 fremfor blot at være en afgift på et køretøj uanset brug. Det gør det også langt nemmere at følge princippet om, at ”forureneren betaler”, da det er den, der får kørslen udført, der bærer omkostningen, siger Henriette Kjær.

ITD har udarbejdet en klimaplan for vejgodssektoren med en række initiativer, der understøtter målsætningen om at reducere udledningen af CO2 i Danmark med 70 procent i 2030 og en fossilfri transportsektor i 2050. Derudover har ITD bidraget aktivt til Klimapartnerskabet for landtransport og ser frem til gennem dialog og videndeling at bistå i de kommende klimaforhandlinger.

Kontakter

Nicolai Bro Jöhncke
Pressechef, ITD
30699430
nbj@itd.dk

Information om ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
Lyren 1
6330 Padborg

7467 1233http://itd.dk/

ITD er en privat brancheorganisation for de professionelle transport- og logistikvirksomheder. Vi rådgiver og skaber netværk for vores mere end 700 medlemsvirksomheder. Vi varetager transport- og logistikbranchens interesser politisk nationalt og internationalt. Vi giver samtidig medlemsvirksomhederne målrettede værktøjer, som gør en positiv forskel i den travle transportørs hverdag.

Følg pressemeddelelser fra ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Berettiget kritik af tilsynet med PostNord øger mistanke om urent trav på pakkeområdet15.1.2021 15:06:23 CETPressemeddelelse

Statsrevisorerne retter kritik af Transportministeriets tilsyn med PostNords danske afdelings regnskabspraksis. Transportministeriet har ikke i tilstrækkelig grad spurgt ind til, om PostNords fordeling af omkostninger og prissætning i Danmark er lovlig, eller baggrunden for, at påstande om krydssubsidiering kan afvises. Nu må Transportministeren sikre gennemsigtighed i PostNords regnskaber og fair konkurrence på pakkeområdet, mener ITD.

Tysk satsning på udvidelse af rastepladser bør inspirere transportministeren4.1.2021 16:10:19 CETPressemeddelelse

Det tyske trafikministerium tager udfordringen med mangel på rastepladser for lastbiler alvorligt og har netop offentliggjort en plan, der skal sikre flere rastepladser langs det tyske motorvejsnet. I Danmark er der også udtalt mangel på rastepladser, og de kommende forhandlinger om infrastrukturinvesteringer er en oplagt mulighed for regeringen til at gøre noget ved problemet, mener ITD.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum