Hjørring Kommune

Korrektion: Budgettet for 2019-2022 er vedtaget i Hjørring Kommune

Del

Bemærk at der blot er indgået budgetforlig. Budgettet er først endeligt vedtaget ved 2. behandlingen i byrådet d. 10. oktober 2018.

Socialdemokratiet, Konservative og SF har indgået en aftale om næste års budget for Hjørring Kommune. Dermed står 18 ud af 31 byrådsmedlemmer bag aftalen.

- Den helt store udfordring har været spørgsmålet om lukning af Ældrecenter Havbakken i Tornby. Det er aldrig rart at stå overfor lukninger af kommunale institutioner. Men jeg og parterne bag denne aftale mener, at det er nødvendigt, at vi handler i forhold til vores snævre økonomiske rammer, og borgernes ønsker om at blive længere i eget hjem. Hensynet til kvalitet i forhold til de borgere, der bor på ældrecentre, er vigtigere end nærhed. Vi er ikke i tvivl om, at det er den rigtige beslutning på længere sigt, og derfor er vi nødt til at træffe beslutningen nu. Vi ønsker ikke at fastholde beboere, pårørende og medarbejdere i den urimelige uvished, som de har været i det seneste halve år, siger borgmester Arne Boelt (S).

For parterne bag forliget handler lukningen af Ældrecenter Havbakken også om at komme fremtiden på ældreområdet i møde.

- Det er helt afgørende, at vi kigger 10-15 år frem i forhold til pleje af vores ældre og dermed fremtidens plejestruktur. Det er et kendt faktum, at der bliver flere ældre demente borgere, som kræver en specialiseret form for pleje og særligt indrettede plejecentre. Dernæst vil sundhedsteknologi komme til at spille en langt større rolle i hverdagen på vores plejecentre end den gør i dag – både for borgerne og medarbejderne. Samtidig bliver der en meget stor gruppe af borgere, som lever længere og har det bedre. Og netop den gruppe vil have nogle helt andre behov og efterspørge nye og andre tilbud end dem vi kender i dag, siger Per Møller (K).

Budgettet har handlet om mere og andet end lukningen af Ældrecenter Havbakken. På grund af den snævre økonomi og det urimelige udligningssystem er der desværre endnu engang behov for at skære i servicen bredt i hele kommunen. Men det er heldigvis lykkedes at friholde blandt andet værestederne indenfor socialpsykiatri, rengøring til de ældre,dagtilbudsområdet samtidig med at en del af de foreslåede besparelser på skoleområdet er fjernet.

- Når vi taler om væresteder indenfor socialpsykiatrien er der tale om nogle af de svageste i vores samfund, som ofte ikke har det overskud i hverdagen, som mange andre har. Derfor har vi en særlig forpligtelse til at have møde- og væresteder, som for så mange mennesker, er så vigtige, siger Peter Duetoft (S)

Derudover er der fundet midler til at indgå en arbejdstidsaftale med lærerne.

- Det er vigtigt med et fortsat godt samarbejde med vores medarbejdere og i det lys er indgåelse af en arbejdstidsaftale med lærerne et fornuftigt skridt – også for vores skoler og især for vores børn, siger Jørgen Bing (SF).

Budgetaftalen indeholder også et fornuftigt anlægsbudget med rum til yderligere vedligeholdelse af kommunens bygninger og veje samtidig med at byggeriet af en ny skole i Vrå kræver mange midler. Derudover er der fundet penge til etablering af ny daginstitution i Hjørring Øst.

Nøgleord

Kontakter

Borgmester Arne Boelt (S) på 41 22 30 69

Gruppeformand for Socialdemokratiet, Peter Duetoft på 40 54 66 60

Gruppeformand for Det Konservative Folkeparti, Per Møller på 40 81 65 31

Gruppeformand for Socialistisk Folkeparti, Jørgen Bing på 41 22 30 54

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Hjørring Kommune

Hjørring Kommune
Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

72 33 33 33https://hjoerring.dk/

Hjørring Kommune er med sine mere end 65.000 indbyggere den anden største kommune i Nordjylland. Du finder os centralt placeret i Vendsyssel og dermed i centrum af Skandinavien og Nordeuropa. Klik dig videre og bliv meget klogere på Hjørring Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Aftale er nu indgået for fremtidens Vendelbohus30.1.2019 21:02:22Pressemeddelelse

Den seneste tids usikkerhed om den fremtidige drift af Vendelbohus i Hjørring er nu slut. Byrådet har indgået en aftale med den selvejende institution ”Vendelbohus” (under stiftelse) om, at de pr. 1. juli 2019 lejer Vendelbohus af Hjørring Kommune. Det har længe været et stort ønske for byrådet at finde en løsning, hvor Vendelbohus ikke fortsat skulle drives i kommunalt regi. Flere modeller har været i spil, men nu er der fundet en løsning, som indebærer at lokale kræfter tager et ansvar. Samtidig har byrådet besluttet at investere et engangsbeløb på 900.000 kr. til istandsættelser, der sikrer at husets nuværende formål, kan blive videreført. Den selvejende institution ”Vendelbohus” vil således i videst muligt omfang fortsætte og udbygge de nuværende aktiviteter i huset. Det vil sige at huset vil blive anvendt til kulturelle og foreningsbaserede aktiviteter herunder udlejning til selskabelige formål, møder, undervisning, koncerter, teater mv.

Marianne Jelved deltager i offentligt møde om ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik29.1.2019 13:03:02Pressemeddelelse

”Vi er glade for at tidligere kulturminister Marianne Jelved deltager i det næste møde, som afholdes den 4. februar 2019 i Vrå. Hun vil med sin erfaring og viden på området kunne inspirere os yderligere i arbejdet med den nye Fritids- og Folkeoplysningspolitik”. Sådan udtaler formanden for Hjørring Kommunes Fritids- og Folkeoplysningsudvalg, Børge Bech. Marianne Jelved (RV) vil kommentere de foreløbige skitser til en ny politik og lægge op til debat om ”Folkeoplysningens rolle i det moderne samfund”. Herudover bliver der rig mulighed for, at alle deltagere kan drøfte den nye politik og komme med input til det videre arbejde. Mødet i Vrå er det andet offentlige møde i arbejdet med den nye politik. I november 2018 blev der afholdt kickoff-møde i Hjørring med omkring 100 deltagere. De mange relevante input på mødet indgår i arbejdet med politikken, som ventes vedtaget før sommerferien 2019. ”Fritids- og Folkeoplysningspolitikken er relevant for hovedparten af indbyggerne i Hjørring Kommun

Nytårshilsen til foreninger og frivillige28.12.2018 12:52:38Aktuelt

Tak for indsatsen Som udvalgsformand for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget, vil jeg gerne overbringe min tak til de mange frivillige, der bruger store mængder tid og kræfter på, at skabe et mangfoldigt fritids- og foreningsliv i Hjørring Kommune. Tak for jeres engagerede og utrættelige indsats. Vi værdsætter højt det arbejde, som så mange har meget stor glæde af. Det er bl.a. jeres fortjeneste, at der er så meget at gå til i Hjørring Kommune i fritiden.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum