Kontormøbelvirksomheden Scan Office A/S fastholder omsætning og indtjening i et presset marked

Del

Kontormøbelvirksomheden Scan Office A/S cementerer sin position i branchen. Det er i regnskabsåret 18/19 lykkedes at fortsætte den positive udvikling i salget, samtidig med at såvel bruttoresultat som EBITDA stiger. Gennem de sidste 5 år er omsætningen øget med 20%. Bruttoresultatet er steget med 25% til 100 mio. kr. EBITDA er steget fra 25,5 mio. kr. til 37,3 mio. kr. svarende til 46% i stigning. I de 5 år er der akkumuleret 143 mio. kr. i pengestrøm fra driftsaktiviteterne. De materielle anlægsaktiver andrager 13,4 mio. kr. svarende til investeringerne de sidste 2,5 år.

  18-19 17-18 16-17 15-16 14-15
Bruttofortjeneste 100 100 96 82 80
EBITDA 37 37 32 29 26
Soliditetsgrad 42 63 57 46 52
Egenkapitalens forretning før skat 57 49 48 53 71
Pengestrømme fra driftsaktiviteter 48 30 28 16 21

De gode resultater skabes gennem godt købmandskab, som alle medarbejdere bidrager til. Kunderne er i centrum, når der tilbydes indretningsløsninger og forslag til møbler som tilpasses kundernes behov. Scan Office samarbejder med en lang række møbelproducenter og har ingen egen produktion. Løsningerne er derfor uafhængige af egen møbelproduktion.

Selskabets succes er baseret på meget konkurrencedygtige priser og ikke mindst den store indsats fra samtlige medarbejdere, der løbende gennemfører rationaliseringer og effektiviseringer af rutiner og arbejdsgange.

På baggrund af ovenstående fastholdes og udbygges samarbejdet med leverandører og kunder. Det kommende år forventes et resultat på samme niveau – såvel i omsætning som resultat.

Nøgleord

Kontakter

Finn Viggo Nielsen, T:23731701 E:fvni@scanoffice.dk

Information om Scan Office A/S

Scan Office A/S
Falkevej 3A
6705 Esbjerg Ø

https://redofficescanofficeshop.dk/