Ørsted A/S

Konsortiet bag Nordsøens Energiø præsenterer Arup som ledende rådgiver

Del

Ørsted + ATP har udpeget Arup som teknisk rådgiver for Nordsøens Energiø: verdens første kunstige ø designet til at udnytte potentialet for bæredygtig vindenergi i Nordsøen. Arup har været rådgiver på en lang række fremtrædende danske infrastrukturprojekter såsom Øresundsbroen, Femern Bælt-tunnelen og Metro Cityringen.

Klimaforandringerne kræver nye og ambitiøse løsninger. Som det første af sin slags i verden er Nordsøens Energiø den type flagskibsprojekt inden for infrastruktur, som kommer til at definere markedet for vedvarende energi i de kommende årtier og spille en central rolle i at sætte skub i Europas grønne omstilling og udfasningen af fossile brændstoffer.

På baggrund af Arups omfattende erfaring med at levere fremtrædende infrastrukturprojekter i Danmark og havvindprojekter over hele verden har Ørsted + ATP indgået et samarbejde med Arup om at understøtte udviklingen af Nordsøens Energiø.

Baseret på et innovativt modulært design ønsker Ørsted + ATP at gøre Nordsøens Energiø til et banebrydende projekt, der redefinerer vores fælles rejse mod bæredygtig energiproduktion i Europa. Arup, der er en af verdens førende miljørådgivere, har stået i spidsen for andre ikoniske projekter i Danmark, herunder Øresundsbroen og Femern Bælt samt den nye Metro Cityringen i København.

Søren Scherfig, chef for Nordsøens Energiø projektet hos Ørsted, udtaler:

”Nordsøens Energiø bliver et af de vigtigste og mest komplekse infrastrukturprojekter i Danmark. I samarbejde med Arup og vores partnere er vi overbeviste om, at vi kan levere et fremtidssikret projekt, som bliver en hjørnesten i den danske og europæiske grønne omstilling i de kommende årtier. Vi mener, at energiøen skal være synonym med innovation og bæredygtighed, og har samlet en række stærke partnere, som kan hjælpe os med at realisere disse ambitioner.”

Christian Allison, chef for Arups kontor i København, siger:

”Ambitiøst ingeniørarbejde spiller en afgørende rolle i omstillingen til en mere bæredygtig fremtid. Arup har igennem noget tid understøttet Ørsted + ATP i deres arbejde med at skabe en vision for en funktionsdygtig kunstig ø, der kan være en drivkraft for en masse gode forandringer. Vi er stolte over at være en del af et projekt, der kan redefinere fremtiden for et grønnere Europa, der omstiller sig væk fra fossile brændstoffer og over til bæredygtige energikilder. Vores dybdegående viden inden for genvindingsprojekter kombineret med vores lokale ekspertise i at levere infrastrukturprojekter såsom Cityringen gør Arup til en fantastisk samarbejdspartner i Nordsøens Energiø.”

Læs mere om Nordsøens Energiø her

Om Arup

Arups engagement i bæredygtig udvikling og i at skabe en bedre verden kommer særligt til udtryk i virksomhedens fokus på energiomstilling og dens globale mål om at reducere CO₂-udledningen. Ud over at arbejde på en række havvindprojekter i Europa og resten af verden arbejder Arups bæredygtighedseksperter også med byudvikling, hvor de hjælper byer med at navigere i energiomstillingen for at øge deres robusthed og støtte dem i at satse på grøn energi.

Filosof og ingeniør Ove Arup, som er bredt anerkendt for at være en af sin tids førende designere, grundlagde Arup i 1946. Hans filosofi ’total design’ guider virksomhedens design-etos den dag i dag og kommer til udtryk i store og skelsættende lokale projekter. Arup har også stor ekspertise inden for integration af energiinfrastruktur og energisystemer.

Læs mere om Arup her.

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer innovative energiprodukter til sine kunder, herunder snart grønne brændsler fra et af de første brintanlæg i Danmark. Ørsted har mere end 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Du kan følge Ørsted på FacebookLinkedInInstagram og Twitter

Læs mere om Ørsted her

Om ATP

ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. ATP løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark, og ATP Livslang Pension er en kollektiv pensionsordning med 5,4 mio. danskere på medlemslisten. ATP investerer for at sikre de størst mulige pensioner til alle danskere hele livet, og er drevet af samfundsansvar. For ATP handler det om at sikre velfærd og grundtryghed for danskerne. Du kan følge ATP på Facebook og LinkedIn.

Læs mere om ATP her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
99 55 94 25
mikon@orsted.com

ATP Media Relations
Stephan Ghisler-Solvang
61 22 93 92
stg@atp.dk

Arup Media Relations
Phillip Madafferi
+34 662 47 38 06
phillip.madafferi@arup.com

Billeder

Information om Ørsted A/S

Ørsted A/S
Ørsted A/S
Kraftværksvej 53, Skærbæk
7000 Fredericia

+45 99 55 11 11https://orsted.com

Følg pressemeddelelser fra Ørsted A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Ørsted A/S

Ørsted og ARK Nature går forrest for at genskabe marint liv gennem presserende tiltag inden for klima og biodiversitet17.5.2022 09:15:00 CEST | Pressemeddelelse

Et nyt partnerskab mellem Ørsted og ARK Nature tester som det første projekt nogensinde muligheden for at genskabe livsvigtig biodiversitet i havet i takt med, at den globale omstilling til vedvarende energi tager fart. Ét indledende fokus er at genoprette rev med skaldyr, der er essentielle for den økologiske genopretning af Nordsøen, og at bruge erfaringerne fra projektet til at udvikle de bedste måder, hvorpå arbejdet kan skaleres på globalt plan for at sikre en samlet netto-positiv påvirkning af naturen i forbindelse med opførelsen af havvindmølleparker. Biodiversiteten, som er livsnødvendig for liv på jorden, forsvinder med alarmerende hastighed. Denne akutte globale krise er tæt forbundet med klimakrisen. Tiden er hastigt ved at løbe ud for begge disse udfordringer, og vores indsats for at løse dem skal gå hånd i hånd. Det betyder, at vi skal finde løsninger, hvorigennem naturen og vedvarende energiinfrastruktur kan eksistere side om side, samtidig med at vi fremskynder den grønn

Ørsted and ARK Nature to pioneer marine rewilding – combining urgent efforts on climate and biodiversity17.5.2022 09:15:00 CEST | Press release

New partnership between Ørsted and ARK Nature pioneers testing the potential of rewilding principles to restore vital ocean biodiversity as we speed up the global transition to renewable energy. One initial focus is restoring shellfish reefs that are fundamental to ecological restoration in the North Sea, and to use learnings from the project to develop the best ways to scale up work globally to ensure an overall net-positive impact on nature when building offshore wind farms. Biodiversity, our life-support system, is disappearing at an alarming rate. This urgent global crisis is deeply connected to the climate emergency. We’re rapidly running out of time on both challenges and our efforts to solve them must go hand in hand. This means finding ways for nature restoration and renewable energy infrastructure to co-exist as we look to accelerate the global green transition. Ørsted is the global leader in offshore wind and the world’s most sustainable energy company, with an ambition to de

North Sea Energy Island consortium unveils Arup as lead engineering partner10.5.2022 08:00:00 CEST | Press release

Ørsted + ATP have appointed Arup as technical advisor for its North Sea Energy Island project in Denmark, the world’s first artificial island designed to harvest the sustainable wind energy potential in the North Sea. Arup has been an advisor on a long list of prominent Danish infrastructure projects like the Øresund Bridge, the Fehmarnbelt Fixed Link, and the Cityringen Metro in Copenhagen.

Ørsted förvandlar havsbaserade vindkraftverk till fristäder för koraller4.5.2022 08:52:18 CEST | Pressemeddelelse

Ørsted, världens mest hållbara energiföretag, planerar nu världens första försök att stödja korallrev genom att odla koraller på fundament till havsbaserade vindkraftverk. Tillsammans med taiwanesiska partners kommer företaget att testa konceptet i Taiwans tropiska vatten redan i sommar. Syftet är att avgöra om koraller kan odlas framgångsrikt på fundamenten till havsbaserade vindkraftverk och att utvärdera den potentiella positiva effekten för den biologiska mångfalden om initiativet skalas upp. Enligt FN:s miljöprogram är korallrev livsmiljöer för uppskattningsvis 32 % av alla marina arter och gynnar, direkt eller indirekt, 1 miljard människor över hela världen. Men den globala uppvärmningen ökar havsytans temperatur, som kan skapa en blekningseffekt som hotar överlevnaden för de ekosystem som tropiska korallrev understöder. Det bidrar i sin tur till den globala krisen för den biologiska mångfalden. Klimatförändringarna är på väg att bli den största drivkraften för förlust av biologi

Ørsted tester om havvindmøllefundamenter kan gøres til sikre levesteder for koraller4.5.2022 08:34:19 CEST | Pressemeddelelse

Ørsted vil forsøge at dyrke koraller på havvindmøllefundamenter for at undersøge, om det kan bidrage til at redde verdens koralrev. Til sommer afprøver selskabet konceptet i Taiwans tropiske farvande sammen med lokale partnere. Forsøget er aldrig gjort før, og målet er at afgøre, om det er muligt at dyrke koraller på havvindmøllefundamenter, og at vurdere den potentielle positive biodiversitetseffekt ved at opskalere initiativet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum