Esbjerg Kommune

Kongeå-komiteen fik større indsigt i hele åens forløb

Del

På en flot oktoberdag havde Kongeå-komiteens medlemmer sat hinanden stævne for at tage på tur langs Kongeåen.

Her ses Kongeå-komiteen ved et stop i Villebøl. Foto: Kolding Kommune.
Her ses Kongeå-komiteen ved et stop i Villebøl. Foto: Kolding Kommune.

Formålet med turen den 8. oktober var at give Kongeå-komiteens medlemmer et fælles ståsted i forhold til de problemstillinger, muligheder og begrænsninger, der knytter sig til vandløbssystem Kongeåen.

Kongeå-komiteen består af repræsentanter fra Kolding, Vejen og Esbjerg kommuner. Komiteens formål er at rådgive medlemskommunerne, så der arbejdes for en koordineret, afbalanceret og helhedsorienteret indsats for vandsystemets og de vandløbsnære arealers beskyttelse og benyttelse. Da komiteen trådte sammen for første gang i maj, besluttede de netop, at en fælles bustur til udvalgte lokaliteter langs åen ville fremme komiteens arbejde på tværs af kommunegrænser.

”På turen skal vi lære hinanden bedre at kende og selvfølgelig komme tættere på, hvad vores opgave er. Dagen handler i høj grad om at få syn for sagen og skabe en fælles forståelse,” sagde formanden for Kongeå-komiteen, Kurt Bjerrum, ved dagens begyndelse. Han sidder i Plan & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune.

På forhånd var der god opbakning til turen, og både politikere, styregruppe- og følgegruppemedlemmer og sekretariat deltog. Herudover havde en lille gruppe studerende fra Aarhus Universitet sammen med deres vejleder fået lov til at slutte sig til. De studerende skal arbejde med Kongeåen som en case i deres projektarbejde.

”Det har stor værdi for os at kunne mødes og se de steder, som vi taler om. Derfor er det rigtig glædeligt, at så mange har lyst til at bruge en fredag på at tage turen fra Vadehavet til Vamdrup. Med de studerende og deres projekt får vi nye øjne på Kongeåen, og det hilser vi også velkommen”, siger næstformand og formand for Teknik & Miljøudvalget i Vejen Kommune, Vagn Sørensen.

Turen begyndte i Esbjerg Kommune, hvor første stop netop var stedet, hvor vandet løber ud i Vadehavet, hvis det er muligt. Fra diget kunne selskabet se, hvordan et sandfang lige før Kongeåslusen var i færd med at blive etableret.

”Vand er jo ligeglad med kommunegrænser, og på turen her skal vi skabe os et overblik over, hvad der eventuelt kan gøres for at forholdene bliver bedre. Udfordringerne med stigende vand kan kun løses i samarbejde”, observerede Birgitte Kragh, formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i Kolding Kommune.

Derefter gik turen videre til flere andre lokaliteter langs åen, som gav et indblik i de seneste og igangværende projekter i området, fx etablering af et stryg ved Jedsted Mølle, projekt Kongeåstien og separatkloakering i Vamdrup By.

Undervejs blev vigtige emner som slusedrift, sandvandringsproblematik, oversvømmelsesproblematik, klimatilpasning, søproblematik, balance mellem beskyttelse og benyttelse flittigt debatteret.

Ved turens afslutning var der enighed blandt deltagerne om, at formålet med turen var lykkedes, men de nemme løsninger står ikke først for.

Om komiteen
Komiteen består af to politikere, to repræsentanter fra De Grønne Råd, en chef, og en fra forvaltningen fra hver kommune og en sekretariatskoordinator. Dermed udgøres komiteen af i alt 19 medlemmer, som skal arbejde på at koordinere indsatserne omkring Kongeåen.

Kontakter

Formand, Kurt Bjerrum, kurbj@esbjerg.dk, tlf. 22 95 52 66

Næstformand, Vagn Sørensen, vags@vejen, tlf. 40 28 93 54

Medlem Birgitte Kragh, birgt@kolding.dk, tlf. 30 60 09 97

Billeder

Her ses Kongeå-komiteen ved et stop i Villebøl. Foto: Kolding Kommune.
Her ses Kongeå-komiteen ved et stop i Villebøl. Foto: Kolding Kommune.
Download

Information om Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

76161616http://www.esbjerg.dk

Esbjerg er kendt som EnergiMetropol i erhvervssammenhænge, men begrebet energi er også relevant i langt bredere forstand. Hele kommunen summer af energi mellem mennesker, og her er stor handlekraft og vilje til at gå nye veje. Erhvervsmæssigt har vi en særlig styrkeposition på energiområdet, og i fremtiden vil en ny type energi i form af digital infrastruktur være med til at definere kommunen. Vi udvikler os hele tiden i en mere bæredygtig retning, og det er vores ambition, at alle skal opleve og bidrage til energien i Esbjerg Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum