Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Køn spiller en rolle, når unge vælger ungdomsuddannelse

Del

Ungdomsuddannelserne er kønsopdelte. Det gælder særligt på erhvervsuddannelserne, men også på de gymnasiale uddannelser. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der også slår fast, at piger og drenge har griber uddannelsesvalget forskelligt an.

Dreng eller pige? I en tid, hvor ligestilling debatteres livligt, og antallet af kønsidentiteter stiger og stiger, spiller køn fortsat en rolle, når unge i 9. klasse skal vælge ungdomsuddannelse. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der ser nærmere på de forskelle i uddannelsesvalg og overvejelser om uddannelsesvalg, som viser sig, når piger og drenge sammenlignes.

Særligt erhvervsuddannelserne er kønsopdelte

Særligt på to af erhvervsuddannelsernes fire hovedområder er der stor ubalance i andelen af drenge og piger blandt ansøgerne. På hovedområdet ’Teknologi, byggeri og transport’ er hele 95 procent af ansøgerne således drenge. På uddannelserne inden for hovedområdet ’Omsorg, sundhed og pædagogik’ er det omvendt kun 13 procent af ansøgerne, der er drenge. Også nogle af de gymnasiale uddannelser er kønsopdelte. Blandt ansøgerne til htx er 74 procent drenge, mens der kun er mindre forskelle mellem andelen af drenge og piger blandt ansøgerne til stx og hhx.

”Der er helt klart nogle ungdomsuddannelser, der er mere populære hos piger end hos drenge og omvendt. Det er især ærgerligt på de uddannelser, hvor ansøgertallet er faldende, samtidig med at behovet for arbejdskraft er stigende,” udtaler Camilla Hutters, der er chef for ungdomsuddannelsesområdet hos EVA. Hun anbefaler derfor, at man i jagten på flere ansøgere til uddannelser og erhverv med rekrutteringsproblemer, bør se på, hvordan man sikrer, at uddannelserne er attraktive for begge køn.

”Det er helt centralt, at de unges blik for, hvad piger og drenge kan og skal her i livet, udvides. Derfor er der behov for, at man i vejledningen er mere bevidste om at sætte fokus på køn, så de kønsstereotyper, der tydeligvis har stor indflydelse på, hvilke ungdomsuddannelser unge vælger at søge ind på, udfordres. Det kan fx ske ved hjælp af rollemodeller, der gør det nemmere for de unge at se sig selv i andre typer fag og uddannelser,” siger Camilla Hutters.

Forskellige tilgange, men samme overvejelser

Ud over at piger og drenge vælger forskellige ungdomsuddannelser, viser undersøgelsen også, at piger og drenge griber uddannelsesvalget meget forskelligt an. Selvom det blandt piger og drenge, der har valgt stx, overordnet set er de samme faktorer, der har betydning for uddannelsesvalget, er piger generelt mere optagede af uddannelsesvalget end drenge.

Det kommer bl.a. til udtryk ved, at pigerne træffer valget tidligere end drengene. 62 procent af pigerne, der har valgt stx, angiver således, at de har besluttet sig mere end et halvt år før ansøgningsfristen. Det samme gælder for 25 procent af drengene. Samtidig er pigerne i højere grad end drengene tilbøjelige til at dele deres overvejelser om uddannelsesvalget med deres familie. Derudover angiver to tredjedele af pigerne og lige over halvdelen af drengene, der har valgt stx, at de føler sig pressede over uddannelsesvalget.

”Både drenge og piger oplever det som et stort valg at skulle vælge ungdomsuddannelse, men de griber det meget forskelligt an. Derfor har de også forskellige behov undervejs i valgprocessen, og det er det vigtigt, man har blik for i vejledningen. Blandt andet så man sikrer, at alle unge understøttes i deres uddannelsesvalg,” udtaler Camilla Hutters.

Undersøgelsen er en del af EVA’s forløbsundersøgelse ”Unges veje mod ungdomsuddannelse, hvor et udsnit af en ungdomsårgang følges fra 8. klasse og fire år frem med fokus på deres valgproces og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Spørgeskemaundersøgelsen, som ligger til grund for denne undersøgelse, blev gennemført i foråret 2018.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Østbanegade 55, 3. sal
2100 København Ø

35 55 01 01http://www.eva.dk/

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

Følg pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Mange elever i 10. klasse oplever et fagligt løft20.5.2020 05:00:00 CESTPressemeddelelse

Mange elever oplever, at de løfter sig fagligt i 10. klasse. Især de fagligt svageste angiver, at det ekstra skoleår har gjort dem dygtigere og styrket deres faglige selvtillid. Det viser en undersøgelse af elevernes syn på 10. klasse lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Samtidig føler mange elever, at de udvikler sig socialt og personligt i løbet af det ekstra skoleår, og at de efterfølgende er blevet mere afklarede om valget af ungdomsuddannelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum