Produktionsskoleforeningen

Kommunalisering af det forberedende område skaber ikke sammenhæng og kvalitet!

Del

Produktionsskoleforeningen om regeringens udspil Tro på dig selv – det gør vi

Kommunalisering af det forberedende område skaber ikke sammenhæng og kvalitet!

Regeringen ønsker med deres udspil Tro på dig selv – det gør vi, at skabe større sammenhæng og gennemskuelighed for de unge uden for uddannelse og beskæftigelse, samt at skabe større kvalitet på det forberedende uddannelsesområde. I Produktionsskoleforeningen lægger vi mærke til en række gode elementer i regeringens udspil, men helt grundlæggende tror vi ikke på, at regeringen med deres udspil kan indfri ambitionerne. Regeringen lægger op til et kommunalt tilbud, og dermed til uensartethed, forskellige prioriteringer og vidt forskellige muligheder for de unge. Det skaber ikke sammenhæng og kvalitet, og det løfter hverken det forberedende uddannelsesområde eller de unge, der har behov for det.

De gode elementer i udspillet er først og fremmest den Forberedende Grunduddannelses indhold. Særligt at det praktiske element er styrket, at der er stor fleksibilitet, således at fx mulighederne for en bedre sammenhæng mellem det praktiske værkstedsarbejde og almene fag styrkes. Andre positive ting kunne nævnes, og adskillige problematiske detaljer ligeså – det når vi til i de kommende drøftelser.

I første omgang vil vi holde fokus på to problemer i regeringens udspil, som er ødelæggende for de gode ambitioner på området. Det er hhv. finansieringen og organiseringen af den ny uddannelse:

  • Finansieringen foreslås kommunal, således at kommunen gives det fulde ansvar – både myndighedsansvar og styringsansvar. Det er en afgørende forskel fra ekspertgruppens anbefaling på området. Vi finder det dybt problematisk, at bestiller- og leverandøropgave placeres samme sted, og al erfaring på området viser, at de udsatte unge ikke er et højt profileret og prioriteret område i kommunerne. Derfor tror vi ikke på den model.
  • Organiseringen foreslås centraliseret i 25 moderinstitutioner. I Produktionsskoleforeningen har vi i den senere tid understreget nødvendigheden af nærhed – fordi vi kender de unge og ved, at afstand er afgørende for, at tilbuddet reelt er tilgængeligt for dem. Regeringen lægger op til en centralisering af Forberedende Grunduddannelse, der i bogstavelig forstand er meget langt væk fra målgruppen.

Produktionsskoleforeningen mener, at kommunerne er essentielle samarbejdspartnere også i et kommende forberedende tilbud. Det er ude i kommunerne og i lokalsamfundene, at det vigtige arbejde foregår. Derfor har vi tidligere bakket op om et entydigt kommunalt myndighedsansvar. Men en Forberedende Grunduddannelse skal være en lokalt forankret, selvejende institution, som er fritstillet til at løse opgaven, uden at være afhængig af den enkelte kommunes økonomi og prioriteringer.

Med venlig hilsen

Axel Hoppe

Sekretariatsleder

Nøgleord

Information om Produktionsskoleforeningen

Produktionsskoleforeningen
Produktionsskoleforeningen
Dæmningen 33, 2. tv
7100 Vejle

7582 2055http://www.psf.nu

Produktionsskolen – en anden vej til uddannelse

Produktionsskolerne tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad den unge kan og hvordan den unge når sit mål. Læringsmiljøet udspringer af det praktiske arbejde i mindre værkstedsenheder, men suppleres af et stærkt og sammenhængende ungdomsmiljø på skolen. Målet for produktionsskoleforløbet er deltagerens faglige, personlige og sociale udvikling. Udover at tilbyde produktionsskoleforløb, er produktionsskolerne landets største udbyder af erhvervsgrunduddannelse og kombineret ungdomsuddannelse.

Produktionsskoleforeningen er produktionsskolernes interesseorganisation. Dens formål er at styrke og udvikle produktionsskoleformen som en landsdækkende lokalforankret skoleform.

Kontakt

Produktionsskoleforeningen

Hjemmeside: www.psf.nu, mail: psf@psf.nu, telefon: 7582 2055

For udtalelser til presse, kontakt sekretariatsleder Axel Hoppe, mail: axel@psf.nu,

mobil 2895 2120

Følg pressemeddelelser fra Produktionsskoleforeningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Produktionsskoleforeningen

Produktionsskolerne på Folkemøde - mere end snak!4.6.2018 13:55Pressemeddelelse

Lige om lidt rejser politikere, organisationsfolk, pressen og Hr. og Fru Danmark til Folkemøde på Bornholm for at tale med hinanden om samfundsrelevante emner. Siden 2012 har produktionsskolerne også været i Allinge i juni. Og ligesom alle andre, er vi der for at fortælle om noget af det, der ligger os mest på sinde, nemlig at, den praktiske vej skal styrkes, hvis vi vil give alle unge en fair chance for at få en uddannelse.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job: Produktionsskolerne ser positivt på forliget13.10.2017 20:43Pressemeddelelse

I Produktionsskoleforeningen er vi overordnet godt tilfredse med den aftale, der er indgået. Forberedende Grunduddannelse (FGU) bliver en praktisk uddannelsesvej, og vi ser flere gode elementer. For os er der nu to helt centrale fokuspunkter: Det ene er det store arbejde, der ligger forude med at realisere aftalen - vi er klar til at tage fat. Det andet er overgangen frem til FGUs opstart i august 2019. Det er vigtigt, at det forberedende område står stærkt helt frem til den tid. Ellers er der ikke noget at bygge FGU op om i 2019.

Produktionsskolerne bløder! Nedsat skoleydelse fører til massiv elevnedgang på produktionsskolerne14.8.2017 15:13Pressemeddelelse

I finanslov 2017 blev produktionsskoleydelsen nedsat til et niveau, der ligger under både SU og uddannelseshjælp/kontanthjælp. Produktionsskolerne oplever lige nu en massiv nedgang i elevtal som følge af den nedsatte skoleydelse. En tidligere rundspørge på landets produktionsskoler viste, at der er et gennemsnitligt fald i elevoptag på ca. 30 %. Den nedadgående tendens bekræftes nu af ministeriets aktivitetstal. Det er skidt for de unge, der møder en barriere på deres vej til uddannelse, det er skidt for skolerne, der mange steder er tvunget til nedskæringer, og det er skidt for samfundet, at vi svigter de unge og spænder ben for en ny Forberedende Grunduddannelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum