DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Kommission vil omlægge partistøtten: Støttekroner skal ud til græsrødderne

Del

Demokratikommissionen nedsat af Dansk Ungdoms Fællesråd foreslår i sin nye rapport, der offentliggøres onsdag, at en del af partistøtten fremover skal gå til partiernes lokale led. Det skal tilskynde partierne til at opprioritere græsrodsarbejdet

Når Demokratikommissionen nedsat af Dansk Ungdoms Fællesråd onsdag den 22. januar fremlægger sine anbefalinger til et styrket dansk demokrati i Landstingssalen, er et af forslagene, at partistøtten skal ændres. Der skal simpelthen flere penge ud til det lokale arbejde. I dag går partistøtten nemlig til partierne centralt, og det går ikke, er budskabet fra kommissionen.

I kommissionens betænkning hedder det, at ”en partistøtte fokuseret på at sikre det nære demokrati regionalt og lokalt bør fremmes med det formål at sikre flere ressourcer til medlemsaktiviteter og styrke partiernes incitament til at lave ikke-valgkampsrettede aktiviteter. Det kunne både være en omlægning af den eksisterende støtte eller indførslen af en helt ny.”

Mangler forbindelse til folket
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) er initiativtager til kommissionen, og DUFs formand Chris Preuss forklarer om forslaget, at det handler om at styrke partiernes organiserende kraft i lokalsamfundene.

”Vi har gennem mange år set en udvikling, hvor færre og færre danskere er medlemmer af partierne. Det betyder en svagere forbindelse mellem befolkning og magthavere. Men det betyder desværre også, at partierne kæmper med at få deres kandidatlister til kommunalvalg, regionsvalg og folketingsvalg til bare nogenlunde at afspejle befolkningen – uanset om vi taler om alder, køn, uddannelse, etnicitet eller andet. Det smalle rekrutteringsgrundlag betyder noget for, om listerne bliver repræsentative for befolkningen samlet set,” forklarer Chris Preuss.

I 1960 var næsten 25 % af vælgerne medlemmer af et politisk parti, mens det i dag kun er knap 4 % af vælgerne, og det forsøger kommissionen at adressere.

Et af Demokratikommissionens medlemmer, Lisbeth Trinskjær, der er formand for Højskolerne, forklarer, at man derfor anbefaler at give partierne bedre incitament til at styrke græsrodsarbejdet.

”Derfor foreslår Demokratikommissionen – som et af flere tiltag – at man omlægger partistøtten, så partierne får incitament til at organisere og engagere flere borgere i deres arbejde – særligt politikudviklingen. For at være helt ærlig fungerer de fleste partier jo i dag som stemmemaksimerende kampagnemaskiner. Det er også en helt legitim opgave at føre kampagne. Men det er ikke nok, hvis vi skal sikre opbakning og tillid til demokratiet på lang sigt. Derfor skal partierne have et stærkere incitament til at styrke deres lokale arbejde ved at omlægge partistøtten, så partistøtten belønner lokalt græsrodsarbejde og politikudvikling og ikke kun antallet af stemmer ved sidste valg,” siger Lisbeth Trinskjær.

Inspiration fra folkeoplysningsområdet
Kommissionen har bl.a. fundet inspiration fra folkeoplysningsområdet, hvor det i kommunerne ses, at man udmåler tilskud til lokale foreninger på baggrund af bl.a. antal lokale aktiviteter. I Dansk Ungdoms Fællesråds eget tilskudssystem får nogle organisationer eksempelvis også tilskud udmålt på baggrund af medlemstal og antallet af aktive lokalforeninger, der giver et incitament til fra centralt hold at understøtte det lokale arbejde.

Forslaget om at omlægge partistøttemidlerne er blot et af mange forslag, som kommissionens 23 medlemmer over det seneste års tid er blevet enige om skal med i kommissionens betænkning – uanset at alle medlemmer ikke nødvendigvis er enige i alle forslag.

Medlemmerne kommer fra partier, medier, civilsamfund, universiteter m.m. Tværgående chefredaktør Lisbeth Knudsen fra Altinget og Mandag Morgen har været formand for Demokratikommissionen. Betænkningen offentliggøres onsdag kl. 13 ved et arrangement i Landstingssalen på Christiansborg.

 
 

Nøgleord

Kontakter

Chris Preuss, formand for DUF, tlf. 22 88 99 96
Lisbeth Trinskjær, formand for Højskolerne, tlf. 28 18 68 17
Lisbeth Knudsen, formand for Demokratikommissionen, tlf. 21 41 00 00
Jakob Esmann, pressekonsulent i DUF, 60 20 14 14, jes@duf.dk

Billeder

Information om DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
Scherfigsvej 5
2100 København Ø

+45 3929 8888https://duf.dk/

 

 
 
 
 

Følg pressemeddelelser fra DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

COVID-19 er ekstra hård ved foreningsdanmark: Medlemsnedgang og tab af engagement blandt frivillige7.5.2020 15:15:03 CESTPressemeddelelse

Næsten 57% af landsorganisationerne under paraplyorganisationen DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd forventer, at deres medlemstal vil falde i det kommende år på grund af corona-krisen. Dertil kommer, at 40% af lokalforeningerne i høj eller meget høj grad har svært ved at fastholde engagementet blandt de frivillige i deres forening. Det viser nye tal fra en spørgeskemaundersøgelse i DUFs medlemsforeninger.

Foreningslivet har også brug for Corona-hjælp!22.4.2020 22:27:48 CESTPressemeddelelse

Danmark er kendt for sit stærke foreningsliv og for de solide fællesskaber, som rundt i hele Danmark hver uge giver børn og unge et trygt og sikkert rum at være sammen i. Men fællesskaberne er truede, og foreningerne har brug for afklaring på, hvornår og hvordan de igen kan blive samlingspunkter. Der er brug for klar besked om mulighederne for at afholde arrangementer, sommerlejre, forestillinger osv. i de kommende måneder – og desværre også brug for for økonomisk hjælp, hvis ikke corona-restriktionerne skal gøre kål på det danske foreningsliv.

SIND Ungdom har succes med Netflix-partys for ensomme unge22.4.2020 15:20:27 CESTPressemeddelelse

I foreningen SIND Ungdom og lokalforeingen i Hvidovre gør man alt, hvad man kan for at holde liv i foreningen, holde gejsten oppe blandt foreningens medlemmer og ikke mindst understrege, at der er et fællesskab for de unge. At der er et sted hvor de kan mødes, være sammen, snakke eller chatte og bearbejde eller forebygge ensomhed – også selv om at det i disse tider må foregå derhjemme foran skærmen, hver for sig.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum