Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Københavns udsatte børn og unge får mulighed for et sundt og aktivt fritidsliv

Del

Arbejdet med at give udsatte børn og unge adgang til fritidslivet i København er på plads. Det står klart efter budgetforhandlingerne i Københavns Kommune, hvor det blev besluttet at gøre de idrætssociale indsatser, der udløber i 2021, varige. En afgørende indsats, mener kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å).

FerieCamp, FritidsGuiderne KBH, Kontingentstøtteordningen, Sociale Partnerskaber samt Børne- og Ungekulturpiloterne er fem idrætssociale indsatser, der gennem årene på forskellig vis og med succes har hjulpet udsatte børn og unge til et aktivt fritidsliv.

Nu gøres det idrætssociale arbejde i Københavns Kommune permanent.

”Vi har gennem flere år fulgt det fantastiske arbejde, der er blevet gjort ude i foreningerne. De idrætssociale indsatser kan noget helt særligt. Vi ved, at arbejdet virker – derfor er det vigtigt, at det kan fortsætte. Når vi gør indsatsen varig, sikrer vi en større stabilitet og kontinuitet både internt i kommunen og eksternt i de samarbejder, der er en vigtig del af indsatsen.,” siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde og uddyber:

”Et sundt og aktivt fritidsliv har en kæmpe indflydelse på børn og unges trivsel. Det er vigtigt, at alle københavnerbørn har mulighed for at være med i fællesskaber, der kan danne og udvikle dem som mennesker.”

Indsatserne gøres varige fra 2022.

Fakta:

Økonomi

  • Beslutningen indeholder en servicebevilling på 9,9 mio. kr. i 2022, 9,6 mio. kr. i 2023, 9,6 mio. kr. i 2024 og 9,6 mio. kr. i 2025. Dertil kommer en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2022 med en afledt varig driftsudgift på 50.000 kr. fra 2022 og frem.
  • Fra 2025 og frem vil den samlede årlige pulje til de idrætssociale indsatser være på 9,6 mio. kr.

Om de idrætssociale indsatser

  • FerieCamp er Københavns Kommunes gratis kultur- og fritidsaktiviteter for børn og unge i alderen 3-17 år i de store skoleferier og finder fysisk sted i ni udsatte byområder i København.  Behovene for antal af aktiviteter, karakteren deraf og beliggenheden vurderes løbende sammen med lokale aktører som SSP, Socialforvaltningen, boligsociale helhedsplaner, foreninger mm. I 2020 var antallet af fremmødte børn på FerieCamp 21.536.
  • FritidsGuiderne KBH hjælper børn og unge i alderen 3-17 år i gang med en fritidsaktivitet ved at levere råd og vejledning om foreningstilbuddene, koordinere prøvetime, inddrage forældrene og følge barnet til og fra aktiviteten de første gange ved behov. FritidsGuiderne er frivillige, der er rekrutteret og klædt på til opgaven i et samarbejde med Red Barnet. I 2020 blev 123 børn og unge hjulpet af FritidsGuiderne KBH, hvor 78 procent af dem var fastholdt i foreningerne ved sæsonafslutning.
  • Kontingentstøtteordningen giver børn og unge i alderen 3-17 år støtte til deltagelse i folkeoplysende foreninger og kulturtilbud. I 2020 har 1.080 børn og unge støttet til i alt 97 forskellige foreninger eller kulturtilbud.
  • De Sociale Partnerskaber er aftaler med 25 folkeoplysende foreninger, der gør en særlig indsats for at rumme, inkludere og fastholde udsatte børn og unge. Foreninger modtager 200.000 kr. om året til ansættelse af en ressourceperson, der varetager indsatsen i foreningen.
  • Børne- og Ungekulturpiloterne er en indsats, der uddanner børn og unge til kulturiværksættere og -ambassadører og giver dem en oplevelse af, at de kan påvirke deres omgivelser og spille en rolle i det samfund, der omgiver dem i skolen og i fritiden. Målgruppen er primært børn og unge i alderen 10-18 år fra og omkring Urbanplanen på Amager.

Kontakter

Spørgsmål til kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde via Kultur- og Fritidsforvaltningens pressetelefon 3366 2345

Information om Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen
Rådhuspladsen 1
1599 København V

+45 33 66 33 66https://www.kk.dk/kff

Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns fornemmeste opgave er at samarbejde med københavnerne om at skabe en by, der lever og udvikler sig.

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum