Aabenraa Kommune

Klimatilpasning: Risikostyringsplan for oversvømmelser er i høring

Del

Senest 22. oktober 2021 efter seks måneders offentlig høring skal Aabenraa Kommune have vedtaget en ny risikostyringsplan for oversvømmelser for områder med potentielt væsentlig risiko for oversvømmelse. Derfor har Aabenraa Kommune sendt forslag gældende for perioden 2021 til 2027 i høring.

De menneskeskabte klimaændringer forårsager, at vandstanden i Aabenraa Fjord stiger i fremtiden. Desuden vil der falde mere nedbør, løbe mere vand gennem vandløbene, og i flere områder forventes den terrænnære grundvandsstand at stige. Med andre ord vil Aabenraa by blive udfordret i højere grad i fremtiden af vand fra alle sider.

Det kræver vilje og handling at sikre bevarelsen og styrkelsen af alt det, Aabenraa Kommune er, samtidig med at fremtidens øgede risiko for skadesforvoldende oversvømmelser skal håndteres. Derfor har Aabenraa Kommune udarbejdet et forslag til en ny risikostyringsplan i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv, som nu er i høring.

- Aabenraa Kommune er en foregangskommune, når det gælder oversvømmelsessikring, vidensopbygning og helhedstænkning. Vi tager indsatsen på området alvorligt for at tilpasse os fremtidens øgede risiko for skadesforvoldende oversvømmelser, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Arne Leyh Petersen, og fortsætter:

- I seneste budgetforlig er et væsentlig bidrag i at omsætte ambitionerne, da vi afsatte en del millioner kroner – i alt cirka 33 sammen med Arwos – til at etablere en pumpestation ved Mølleåens udløb for at forhindre oversvømmelser i Aabenraa by. Nu har vi så forslaget ”Risikostyringsplan for oversvømmelse 2021-2027 - Risikoområde Aabenraa” i høring og ønsker at høre borgernes bidrag til den proces.

Forslaget blev offentliggjort 9. april 2021 og vil være fremlagt i seks måneder til 9. oktober 2021. Risikostyringsplanen omhandler håndtering af oversvømmelsesudfordringerne i dag og i fremtiden ved fastsættelse af mål for styring af risikoen og planlægning af tiltag til opfyldelse af disse mål. Planen omfatter desuden alle aspekter af risikostyring vedrørende oversvømmelser med særlig vægt på forebyggelse, beskyttelse, sikring og beredskab.

Der kan læses mere om forslaget og risikoområdet her. Ønskes yderligere informationer, kan der rettes henvendelse til biolog Hans Odgaard via e-mail: hso@aabenraa.dk eller telefon 73 76 71 03.

Ifølge lovgivningen skal risikostyringsplanen være vedtaget i Byrådet senest 22. oktober 2021 efter seks måneders offentlig høring. Efterfølgende sendes planen til Staten, som offentliggør en sammenfattende risikostyringsplan senest 22. december 2021 for hvert vanddistrikt.

Kontakter

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Arne Leyh Petersen, tlf.: 22 42 51 58; e-mail: arlp@aabenraa.dk

Afdelingsleder Barbara Frenzel, Byg, Natur og Miljø, tlf.: 73 76 70 20; e-mail: bfr@aabenraa.dk

Biolog, Hans Odgaard, tlf.: 73 76 71 03; e-mail: hso@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk

Billeder

Download
En af de større oversvømmelser i Aabenraa var nytårsnat i 1904/1905. Foto: Museum Sønderjylland
En af de større oversvømmelser i Aabenraa var nytårsnat i 1904/1905. Foto: Museum Sønderjylland
Download

Information om Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune
Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

7376 7676https://www.aabenraa.dk/

BETINGELSER FOR BRUG AF BILLEDMATERIALE:

  • Rettigheden til anvendelse af medfølgende billedmateriale er udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende nyhed og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.
  • Anvendelse skal altid ske med angivelse af hele den oplyste billedbyline.

Følg pressemeddelelser fra Aabenraa Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aabenraa Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum