Dansk Transport og Logistik

Klimarådet overrasker med anbefaling af el til den tunge transport

Del

Klimarådet satser næsten entydigt på, at fremtidens tunge transport skal ske med eldrevne køretøjer. Det fremgår af den rapport, som rådet netop har offentliggjort. Den konklusion overrasker i DTL – Danske Vognmænd.

I forbindelse med afgiftspolitikken er det afgørende at sikre den internationale balance, så vi ikke sætter danske vognmænds konkurrenceevne over styr, siger DTL's adm. Erik Østergaard i en kommentar til Klimarådets rapport "Veje til klimaneutral lastbiltransport." Foto: Lisbeth Holten.
I forbindelse med afgiftspolitikken er det afgørende at sikre den internationale balance, så vi ikke sætter danske vognmænds konkurrenceevne over styr, siger DTL's adm. Erik Østergaard i en kommentar til Klimarådets rapport "Veje til klimaneutral lastbiltransport." Foto: Lisbeth Holten.

Klimarådet anbefaler eldrift og udelukker fx biogas som drivmiddel i den tunge transport. Det fremgår af rapporten, ”Veje til klimaneutral lastbiltransport”, som rådet sendte ud torsdag.

Konklusionen overrasker i DTL - Danske Vognmænd, der dog også noterer sig, at Klimarådet udtrykker usikkerhed om, hvad der er den rette vej til grøn omstilling for vognmændene.

- For de fleste vognmænd er skridtet fra diesel til el milevidt og uoverkommeligt med de teknologier og priser, som vi kender i dag. Der skal ske en kraftig udvikling af ellastbilernes konkurrencedygtighed, hvis Klimarådets vurderinger skal blive virkelighed. I dag er situationen den, at ellastbiler er dyre i anskaffelse, og samtidig har de begrænsninger, når det gælder lasteevne, rækkevidde og ladetider. Alt i alt betyder det, at deres praktiske anvendelighed foreløbigt er begrænset, siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard og fortsætter:

- Det er for tidligt at drage en fuldstændig konklusion om, hvad lastbilerne skal køre på i fremtiden. Vi er stadig i en fase, hvor vi må være åbne over for flere teknologier for at se, hvordan de udvikler sig prismæssigt og teknologisk.

Klimarådet anbefaler i rapporten en høj generel CO2-afgift som middel til at stimulere omstillingen.

 - I DTL er vi enige i, at afgiftspolitikken bør lægges om og fokusere på CO2, så det kan betale sig at skifte til klimavenlige teknologier, hvor de er tilgængelige. Men i forbindelse med afgiftspolitikken er det afgørende at sikre den internationale balance, så vi ikke sætter danske vognmænds konkurrenceevne over styr, siger Erik Østergaard.

- Transportbranchen er international, og man bliver nødt til at omstille og regulere branchen med et internationalt perspektiv. Ideelt set bør man regulere sektorens omstilling på internationalt niveau for at sikre lige konkurrencevilkår, siger Erik Østergaard.

Erik Østergaard påpeger, at lastbilernes CO2-udslip udgør under fire procent af Danmarks samlede CO2-udledning.

- Lastbilernes begrænsede klimabelastning og den store usikkerhed, der er forbundet med hvilken klimavenlig teknologi, der er til rådighed, bør indgå i de politiske overvejelser om, hvordan lastbilernes omstilling skal gribes an. For personbiler står el ret klart som den rette løsning. Men for lastbilerne, er det stadig meget usikkert.

De teknologiske løsninger til lastbilernes omstilling vil i høj grad komme udefra og påvirkes ikke ret meget af Danmark. Hvis Klimarådet har ret i, at ellastbiler bliver det mest konkurrencedygtige valg for vognmændene, vil vognmændene på sigt helt naturligt investere i dem, siger Erik Østergaard.

Klimarådet anbefaler, at regeringen snarest udarbejde en dybdegående strategi for den tunge vejtransport.

- Det hilser vi velkomment, og vi regner med, at vi bliver inddraget det arbejde, slutter Erik Østergaard.

Nøgleord

Billeder

I forbindelse med afgiftspolitikken er det afgørende at sikre den internationale balance, så vi ikke sætter danske vognmænds konkurrenceevne over styr, siger DTL's adm. Erik Østergaard i en kommentar til Klimarådets rapport "Veje til klimaneutral lastbiltransport." Foto: Lisbeth Holten.
I forbindelse med afgiftspolitikken er det afgørende at sikre den internationale balance, så vi ikke sætter danske vognmænds konkurrenceevne over styr, siger DTL's adm. Erik Østergaard i en kommentar til Klimarådets rapport "Veje til klimaneutral lastbiltransport." Foto: Lisbeth Holten.
Download

Links

Information om Dansk Transport og Logistik

Dansk Transport og Logistik
Dansk Transport og Logistik
Grønningen 17
1270 København K

70 15 95 00http://dtl.eu/

 

Dansk Transport og Logistik og er en brancheorganisation for det danske transporterhverv på vej og bane. DTL taler medlemmernes politiske sager lokalt, nationalt og i EU og hjælper medlemmerne med alt lige fra lovgivning til konkrete opgaver ude i virksomhederne. DTL er også arbejdsgiverforening for den danske transportbranche.

 

Følg pressemeddelelser fra Dansk Transport og Logistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Transport og Logistik

Skift til alternative drivmidler vil koste milliarder for vognmandserhvervet28.5.2021 12:18:21 CEST | Pressemeddelelse

Hvis den tunge transport i Danmark i morgen skulle omstilles til at køre på alternative brændstoffer i stedet for på diesel, ville det koste branchen milliarder. DTL har regnet på, hvor meget mere hvert enkelt drivmiddel i givet fald ville koste mere end diesel. Selv i ”billigste” tilfælde – biogas – skal meromkostningen gøres op i milliarder – nærmere bestemt 3,8 milliarder kroner årligt stigende til svimlende 18 milliarder årligt, hvis bilerne skulle skifte til at køre på brint.

Vognmænd tilfredse med regeringens ønske om at afskaffe 11 kilo-regel for varebilstransport24.4.2021 21:45:29 CEST | Pressemeddelelse

Regeringen udtrykker nu ønske om at afskaffe godskørselslovens 11 kilo-regel, der afgør, hvorvidt man må køre varevognskørsel for fremmed regning eller ej. Det vækker tilfredshed hos vognmændenes organisation DTL - Danske Vognmænd. Udmeldingen kommer kort efter, særligt pakketransportørerne har luftet deres utilfredshed med reglen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND, der giver useriøse transportører en urimelig konkurrencefordel, og som er umulig for politiet at administrere og kontrollere.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum