MP Pension

Klimakurs: MP Pension går i dialog med medlemmerne

Del

Mandag den 12. september afholder MP Pension det første af tre dialogmøder, hvor pensionskassens klimakurs er på dagsordenen.

”Vi har stort fokus på at investere ansvarligt. Derfor er det også vigtigt, at vi forholder os til klimaudfordringerne. Vi glæder os til at komme i dialog med vores engagerede medlemmer”, siger bestyrelsesformand Egon Kristensen.

Ambitionerne er store i MP Pension, der er det første danske pensionsselskab, som har skrevet den globale klimaaftale fra COP 21 i Paris ind i pensionskassens investeringsstrategi. MP Pension har desuden øremærket fem milliarder kroner til klimavenlige investeringer.

For at give debatten tyngde har MP Pension inviteret to oplægsholdere.

Oplægsholder fra A.P. Møller Mærsk

”I Mærsk-gruppen arbejder vi målrettet for at mindske vores CO2-udledning og derved klimapåvirkning samtidig med, at vi kan blive ved med at skabe vækst og arbejdspladser. Vi ser frem til at få lejlighed til at diskutere vores klimarelaterede arbejde med nogle af vores investorer”, siger John Kornerup Bang, chefrådgiver i klimaforandringer hos A.P. Møller Mærsk.

Oplægsholder fra CBS

”Der er en til tider intens diskussion om, hvorvidt pensionsselskaber bør frasælge investeringer relateret til fossile brændsler og i givet fald ud fra hvilke kriterier. Dette er vigtige overvejelser, som pensionskasserne står overfor i praksis, når de skal sammensætte deres investeringsportefølje. Jeg vil derfor stille skarpt på de mulige kriterier og de tilhørende overvejelser”, siger Ken L. Bechmann, Professor i Finansiering på CBS.

Program, tid og sted
https://mppension.dk/nyheder/dialogmoder/

Vil du vide mere

Thomas Jensen, presseansvarlig

+45 60 43 01 52

Mail: tj@unipension.dk

Information om MP Pension

MP Pension
MP Pension
Smakkedalen 8
2820 Gentofte