Egedal Kommune

Klar til at sortere mere: Ny affaldsløsning på plads

Del

Nye regler betyder, at alle landets husstande fremover skal sortere i 10 fraktioner. Byrådet har netop besluttet den endelige løsning for Egedal, som skal gøre det nemt for borgerne at sortere rigtigt, uanset om man bor i hus eller fx lejlighed.

For at komme i mål med regeringens lovpligtige krav om mere affaldssortering nær hjemmet vil borgere i Egedal over de næste par år få udvidet sorteringsløsningerne nær deres husstand – enten på egen grund eller som fælles sorteringsløsninger, hvis man fx bor i lejlighed.

- Med de 10 fraktioner skal Egedal finde en god løsning på en bunden opgave, og det er et kæmpe arbejde både for kommunen og for borgerne at skulle i gang med at sortere mere. Men jeg synes, vi har fundet en rigtig fornuftig løsning, og jeg håber, at borgerne vil tage godt i mod den, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth.

Den løsning, som skal rulles ud, består i alt af fire beholdere; tre beholdere med to kamre i hver: Én til Rest- og Madaffald, én til Glas og Metal samt én til Papir og Plast, Mad- og drikkeemballage. Desuden en beholder til Pap, en boks til Farligt affald samt udtjente tekstiler i plastsække, som kan afleveres med storskrald.

En eller to ekstra beholdere på grunden

Med den nye løsning vil de fleste borgere dermed få en ekstra beholder, nemlig den til pap, mens en mindre andel vil få to beholdere mere end i dag. Borgere, der bor i fx lejlighed eller rækkehus, vil tilsvarende få udvidet muligheden for at sortere i 10 fraktioner via nye fælles løsninger. For husstande med fælles løsninger vil de nye installationer ske efter dialog med de enkelte grundejer- og boligforeninger ud fra konkrete behov og muligheder for det enkelte område.

En udfordring med fornuft i

Der bliver allerede sorteret på livet løs mange steder i Egedal, og selv om det for nogen kan blive en udfordring at finde plads til en eller to ekstra spande, så håber borgmester Karsten Søndergaard, at borgerne overordnet kan se meningen med de nye løsninger:

- Mange mennesker er optagede af den fælles klimaindsats, og jeg er sikker på, at rigtig mange godt kan se fornuften i, at vi nu får sat skub i en mere grøn affaldssektor, som kan spare CO2 og udnytte vores affaldsressourcer bedre, siger Karsten Søndergaard. Han påpeger, at der samtidig er flere områder i Egedal, hvor der i dag desværre ikke er gode sorteringsmuligheder:

- Det skyldes, at vi ikke kan lave mellemløsninger, og det ved jeg, at mange har været kede af. Derfor er det rigtig positivt, at disse områder nu også får nogle gode sorteringsmuligheder, siger borgmesteren.

Øget husstandsnær affaldssortering er et must for alle kommuner, som i forskelligt tempo er på vej mod de 10 fraktioner.

- Vi kan se på forsøgsordninger i andre kommuner, at der er indsamlet mere til genanvendelse end forventet, og at mange borgere oplever det som nemt at få sorteret, når først det er blevet en vane. Det tror jeg også, at borgerne i Egedal vil opleve, for i Egedal er vi allerede vant til at sortere og er gode til det, siger Bo Vesth.

Læs mere om den nye affaldssortering www.egedalsorterer.dk/10fraktioner

Fakta

  • Indsamlingen vil lige som i dag foregå via en henteordning ved husstanden, så der er samme mulighed for at sortere, uanset om man bor fx i hus, rækkehus eller lejlighed, og uanset om man har mulighed for selv af aflevere noget af sit affald på en genbrugsplads.
  • Den nye affaldsløsning sker som følge af ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’ – en bred politisk aftale for hele landet, som regeringen indgik i 2020. Planen skal sikre langt mere genanvendelse og nedbringe CO2-udledningen fra affaldssektoren via sortering i flere fraktioner og en mere ensartet og strømlinet sortering.
  • De nye krav til sortering er lovpligtige og kan derfor ikke vælges fra.

Kontakter

Billeder

Information om Egedal Kommune

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

7259 6000https://www.egedalkommune.dk/

Egedal er en kommune i bevægelse med plads til begejstring. Vi ligger der, hvor storbyen holder op og landet begynder. Med 4 S-togs-stationer i kommunen er du midt i naturen og tæt på hovedstaden, der kun ligger en halv time herfra. Vi vil yde god service for Egedals borgere. Alle skal have en god og velfungerende hverdag, hvor vi, med udgangspunkt i fællesskaber, udvikler de styrker og kvaliteter, der allerede kendetegner Egedal. Læs mere om os på EgedalKommune.dk

Følg pressemeddelelser fra Egedal Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Egedal Kommune

Ny bebyggelse med plads til fællesskab for alle aldre24.6.2021 18:13:10 CEST | Pressemeddelelse

2E Group opfører 226 boliger ved siden af det nye P-hus i Egedal By. Det blev besluttet af Egedal Byråd den 22. juni efter en udbudsrunde, hvor vinderen blev valgt ud af i alt fem forslag. Bebyggelsen bliver en kombination af rækkehuse, lejligheder, seniorboliger og ungeboliger, med adgang til haverum og fælles faciliteter til forskellige aktiviteter på tværs af generationer. Boligerne forventes at være klar til indflytning i efteråret 2023.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum