Danmarks Naturfredningsforening

Klagenævn underkender Holstebro Kommunes dæmningsplaner

Del

Danmarks Naturfredningsforening noterer sig, at man har fået medhold i klagen, og at naturbeskyttelseslovgivningen dermed skal overholdes, men håber samtidig på dialog om en helhedsplan for Storåen og klimasikring i Holstebro.

Miljø- og fødevareklagenævnet har netop afgjort sagen omkring Holstebro Kommunes planer om en dæmning i Storåen, der løber gennem byen. Rådet har underkendt kommunens planer om en dæmning, der ville få meget store negative konsekvenser for naturen og dermed være i strid med naturbeskyttelseslovgivningen. Rådet påpeger flere gange i afgørelsen, at VVM-tilladelsen for projektet lider af en ”væsentlig retlig mangel”.

Direktør i Danmarks Naturfredningsforening Lars Midtiby noterer sig, at det er vigtigt, at naturbeskyttelseslovgivningen overholdes.

- Vi noterer os selvfølgelig, at der nu ligger en afgørelse fra nævnet, der gør det fuldstændig klart, at det nuværende projekt ikke tager godt nok hensyn til naturen i å-systemet, og afgørelsen viser, at vi havde mere end god grund til at klage over projektet.  Det er en grundsten i den danske naturbeskyttelse, at uafhængige klagenævn kan være med til at sikre, at lovgivningen overholdes, siger Lars Midtiby.

Direktøren understreger, at foreningen dog meget gerne havde været en klage foruden.

- En klage var den sidste udvej for os. Men vi har forgæves søgt en dialog med kommunen, og derfor så vi os i sidste instans nødt til at klage. Nu ligger der en afgørelse, som forhåbentlig kan være med til at skabe bedre dialog omkring, hvordan man kan udforme en klimasikring af Holstebro, der sikrer, at både natur og klimasikring kan gå hånd i hånd. Borgerne i Holstebro har krav på en langtidsholdbar løsning, siger Lars Midtiby.

Danmarks Naturfredningsforening peger på, at der er behov for en helhedsplan for hele Storåen, hvor naturgenopretning, lavbundsprojekter og klimatilpasning tænkes sammen på tværs af de tre kommuner, som åen løber igennem.

- Vi vil selvfølgelig bidrage positivt til et sådan arbejde, så Storåen og den natur der omgiver den, kan blive et endnu større aktiv for kommunerne og egnens befolkning, slutter Lars Midtiby.

Kontakter

Presserådgiver i Danmarks Naturfredningsforening
Kasper Pihl Møller
Tlf. 2681 6228
Email: kpm@dn.dk

Information om Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

39 17 40 00https://www.dn.dk/

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Grønne organisationer roser melding fra støttepartier31.10.2022 09:32:42 CET | Pressemeddelelse

Det er opløftende nyt for både natur og klima, at de fire nuværende støttepartier i dag stiller krav om, at der skal ske markante reduktioner i landbruget de næste par år. Landbruget er årsag til så stor forurening af både klima og miljø, at en markant omlægning af landbruget ikke kan vente et minut mere, lyder det fra Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening, Den Grønne Ungdomsbevægelse, Mellemfolkeligt Samvirke og Rådet for Grøn Omstilling.