Globenewswire

Kapitalforeningen Independent Invest

Del

Den 12. marts 2021 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Independent Invest

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning taget til efterretning, ligesom årsrapporten for 2020 enstemmigt blev vedtaget.

I henhold til årsrapporten havde foreningen et nettoresultat på 4.376 tkr., en balance på 58.810 tkr. og en medlemsformue på 58.809 tkr.

Der forelå ikke forslag om udlodning.

På valg var Børge Nordgaard Hansen, Erik Neuberg Rasmussen og Per Christiansen. Der var ikke andre kandidater. Børge Nordgaard Hansen, Erik Neuberg Rasmussen og Per Christiansen blev valgt med akklamation. Børge Nordgaard Hansen og Per Christiansen for to år og Erik Neuberg Rasmussen for et år.

Bestyrelsen består herefter af:

Direktør Børge Nordgaard Hansen, formand
Direktør Erik Neuberg Rasmussen
Direktør Henrik Elith Tiedemann
VP Global marketing Per Christiansen

Deloitte statsautoriseret revisionspartnerselskab genvalgtes som foreningens revisor.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Børge Nordgaard Hansen som formand.

København, den 12. marts 2021.

Venlige hilsener

Tiedemann Independent A/S

Christian Tiedemann
Tlf. 33 15 60 15


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK