Globenewswire

Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Del

Prospekt og væsentlig investorinformation – Kapitalforeningen Blue Strait Capital

København Ø, Feb. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

Opdateret væsentlig investorinformation for Kapitalforeningen Blue Strait Capital offentliggøres dags dato.

Væsentlig investorinformation er en årlig lovpligtig opdatering i henhold til bekendtgørelse 941 af 28. juni 2013 om form og indhold af dokumenter indeholdende investorinformation for alternative investeringsfonde.

Dags dato offentliggøres tillige opdateret prospekt for Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Prospektet er som følge af ovenstående opdateret med ændrede ÅOP, indirekte handelsomkostninger samt opdaterede afsnit vedrørende risici og risikoeksponeringer.

Der er også foretaget sproglige præciseringer og korrekturrettelser.

Dokumenterne kan downloades fra www.bluestraitcapital. dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.


Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK