Globenewswire

Kapitalforeningen BLS Invest

Del

Kapitalforeningen BLS Invest - årsrapport 2020

Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2020.

Afdeling Globale Aktier KL og afdeling Globale Aktier Akk. gav et afkast på henholdsvis 2,9% og 2,4% efter
alle omkostninger og inklusive geninvesterede udbytter. Afdeling Danske Aktier KL og afdeling Danske Aktier Akk. gav et afkast på henholdsvis 17,9% og 12,7%. De positive absolutte afkast er tilfredsstillende,
og på niveau med ledelsens forventninger for året.

De af bestyrelsen indstillede udlodninger på kr. 148,00 pr. andel i afdeling Globale Aktier KL og kr. 283,00 pr. andel i afdeling Danske Aktier KL er udbetalt til investorerne i januar 2021.

Foreningen afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 20. april 2021 kl. 16.00.

Eventuelle henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens bestyrelsesformand, Chris Bigler, på tlf. 29 74 06 55.

Med venlig hilsen

Kapitalforeninge BLS 

Chris Bigler, bestyrelsesformand

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK