Globenewswire

Kapitalforeningen Bankinvest Select

Del

Prospekt og væsentlige investorinformationer – Kapitalforeningen BankInvest Select

København Ø, Feb. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --Opdaterede væsentlige investorinformationer for afdelingerne i Kapitalforeningen BankInvest Select offentliggøres dags dato.

De væsentlige investorinformationer er en årlig lovpligtig opdatering i henhold til bekendtgørelse 941 af 28. juni 2013 om form og indhold af dokumenter indeholdende investorinformation for alternative investeringsfonde.

Dags dato offentliggøres tillige opdateret prospekt for Kapitalforeningen BankInvest Select. Prospektet er som følge af ovenstående opdateret med ændrede ÅOP, indirekte handelsomkostninger. Endvidere er emissions- og indløsningssatser samt afdelingernes risikoafsnit samt risikoeksponeringer opdaterede i prospektet.

Der er også foretaget sproglige præciseringer og korrekturrettelser.

Dokumenterne kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.


Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør


Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK