Globenewswire

Kapitalforeningen Bankinvest Select

Del

Aconto-udbytte for regnskabsåret 2020

København Ø, Feb. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Kapitalforeningen BankInvest Select som det fremgår af nedenstående.

Udbytterne vil fragå afdelingernes indre værdi den 9. februar 2021 med valør den 11. februar 2021.

Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 8. februar 2021. Første dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 9. februar 2021.

Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 11. februar 2021.

 ISIN(kr. pr. bevis)
Fokus Danske Aktier KLDK00608533493.900,00
Small Cap Danske Aktier KLDK006102980832,00

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 22. april 2021.

Venlig hilsen

BI Management A/S


Direktør
Martin Fjordlund Smidt


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK