Beskæftigelsesministeriet

Kamp for den danske model fortsætter med besøg i Berlin

Del

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard tager tirsdag til Berlin for at mødes med den tyske arbejds- og socialminister Hubertus Heil og arbejdsmarkedets parter syd for grænsen. Et af emnerne er EU-Kommissionens tanker om et EU-initiativ om mindsteløn, som den danske regering er stærk modstander af, fordi forslaget kan undergrave den danske model.

Indsatsen mod et kommende EU-initiativ fortsætter, når beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard tirsdag besøger sin ministerkollega i Tyskland, Hubertus Heil. På mødet vil de to ministre drøfte flere aktuelle EU-dagsordener og ikke mindst det kommende tyske EU-formandskab i 2. halvår 2020.

Et af de højt prioriterede emner for drøftelserne er overvejelserne til et initiativ fra EU-Kommissionen om mindsteløn – overvejelser som i øjeblikket er i høring hos de europæiske arbejdsmarkeds parter.

Den danske regering arbejder hårdt for, at forslaget ikke skal underminere den danske model, hvor løn forhandles af arbejdsmarkedets parter.

Udover arbejds- og socialminister Hubertus Heil skal Peter Hummelgaard mødes med formanden for det tyske fagforeningsforbund, præsidenten for den tyske arbejdsgiverforening, formanden for Forbundsdagens arbejds- og socialudvalg samt en repræsentant fra tænketanken Friedrich-Ebert-Stiftung.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg glæder mig til at mødes med mine tyske samarbejdspartnere og drøfte flere yderst vigtige EU-sager - herunder mindstelønssagen. Tyskland har en stor og vigtigt stemme i EU og kommer også til at spille en vigtig rolle i forhandlingerne om mindsteløn som kommende EU-formandskabsland i efteråret 2020. Derfor er det vigtigt, at de forstår vores bekymringer, og hvilke negative konsekvenser et initiativ om mindsteløn i EU kan få for Danmark.

Selvfølgelig har jeg bemærket, at der i høringsdokumentet fra Kommissionen står, at man ikke ønsker at indføre en mindsteløn i lande, hvor lønnen fastsættes gennem kollektive forhandlinger. Men jeg er fortsat bekymret for den endelige formulering og om det i sidste ende ender med en henstilling til medlemslandene eller et direktiv. Så jeg fortsætter ufortrødent arbejdet for at sikre den danske model.

Kommissionen forventes senere i foråret at indlede anden høringsrunde om de mere konkrete overvejelser om et europæisk initiativ, inden et egentligt forslag bliver fremsat.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for december 201921.2.2020 14:15:21 CETPressemeddelelse

I december 2019 var der 2.796.700 personer i job, hvilket er stort set uændret forhold til november. Der var 2.300 flere private ansatte og 2.400 færre offentligt ansatte. Samlet set var der i hele 2019 en stigning i beskæftigelsen på knap 29.000 personer. Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse har stort set været stigende siden foråret 2013. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: - Udviklingen viser, at dansk økonomi er ganske solid, og vi har aldrig haft så mange i arbejde som i 2019. Det glæder jeg mig over. Det betyder også, at vi står med gode muligheder for at få flere af de borgere, der har været langt væk fra arbejdsmarkedet i beskæftigelse – og dem skal vi naturligvis udnytte. - Vi skal hjælpe virksomhederne med at skabe vækst. Med fremtidens arbejdsmarked bliver opkvalificering mere og mere afgørende, og derfor er det også et stort fokus for regeringen. Vi skal investere i mennesker, og arbejdsstyrken skal have de rette kompetencer. - Vi skal samtidig sørge for, at arb

Ledige skal have en værdig behandling3.2.2020 09:10:16 CETPressemeddelelse

Landets kommuner skal ikke bare have en målsætning om at få flere i job – de skal også sikre, at jobcentrene giver borgerne en værdig behandling undervejs. Det mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der har udarbejdet sine beskæftigelsespolitiske mål til kommunerne for 2021. De skal blandt andet måles på, om de formår at få flere flygtninge, familiesammenførte og handicappede i job, flere til at opkvalificere sig og altså et helt nyt krav om, at borgerne får en værdig behandling i jobcentrene. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”Mange af landets jobkonsulenter gør en kæmpe indsats i hverdagen. Men vi har desværre set eksempler på ledige, som har følt sig mistænkeliggjort af beskæftigelsessystemet fremfor at få ordentlig hjælp til at komme i job. Så sent som før jul så vi et eksempel på en ledig, som var syg og blev spurgt om, hvorvidt han kunne tørre sig selv efter at have været på toilettet. Det er der ikke meget værdighed over, og det er meget svært at se, hvord

Nye regler skal forhindre misbrug af virksomhedspraktik31.1.2020 10:44:29 CETPressemeddelelse

Nye regler for virksomhedspraktik for ledige er trådt i kraft. Ordningen, hvor ledige kan få erfaring og udvikle deres kompetencer, mens de modtager eksempelvis dagpenge eller kontanthjælp, er blevet problematiseret fra flere sider for at fungere som gratis arbejdskraft i nogle virksomheder. Med den nye lov er der derfor kommet en række ændringer, der skal forbedre brugen af den. Nu skal det som hovedregel være en tillidsrepræsentant på virksomhederne, der skal medvirke til at etablere et virksomhedspraktikforløb og underskrive ansøgningen. Jobcentrene får også nemmere ved at følge op på, om der er et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og praktikanter, fordi antallet af ansatte automatisk opgøres på baggrund af oplysninger fra e-Indkomstregistret. Endelig stiller loven nu mere direkte krav til indholdet af og sigtet med praktikkerne - blandt andet om at fokus skal være på, at den ledige opnår ordinære løntimer - og Beskæftigelsesministeriet vil hvert år gøre status på ordningen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum