Globenewswire

Jyske Realkredit A/S

Del

Jyske Realkredits auktioner til refinansiering pr. 1. april 2021

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                                                                       3. februar 2021
                                                                                                                                                 Meddelelse nr. 12/2021


Jyske Realkredits auktioner til refinansiering pr. 1. april 2021

Jyske Realkredit planlægger at gennemføre auktionerne mandag den 8. februar for lån i Kapitalcenter S, og tirsdag den 9. februar til og med torsdag den 11. februar 2021 for lån i Kapitalcenter E.

Udbudsmængde og refinansieringsobligationer fremgår af nedenstående tabel:

 ÅbnerLukkerTildelingPapirnavnISINBeløb mio.LCR
Mandag den 8. februar10:3011:2011:251% JRK 1/10-2021 SDODK00093946375 mio.1A
 10:3011:2011:251% JRK 1/10-2022 SDODK000939471010 mio.1A
 10:3011:2011:251% JRK 1/10-2023 SDODK000939498310 mio.1A
 10:3011:2011:251% JRK 1/10-2024 SDODK000939501410 mio.1A
 10:3011:2011:251% JRK 1/10-2025 SDODK000939528710 mio.1A
 10:3011:2011:251% JRK 1/10-2026 SDODK000939536010 mio.1A
 10:3011:2011:251% JRK 1/10-2027 SDODK000939544410 mio.1A
 10:3011:2011:251% JRK 1/10-2028 SDODK000939552710 mio.1A
 10:3011:2011:251% JRK 1/10-2029 SDODK000939714310 mio.1A
 10:3011:2011:251% JRK 1/10-2030 SDODK0009399511115 mio.1A
Tirsdag den 9. februar09:0009:3009:351% JRK 1/4-2022 SDO (IT)DK00094041052000 mio.1B
 09:3010:0010:051% JRK 1/4-2024 SDODK00093911042250 mio.1B
 13:0013:3013:351% JRK 1/4-2025 SDODK0009391294300 mio.1B
Onsdag den 10. februar09:0009:3009:351% JRK 1/4-2022 SDO (IT)DK00094041052000 mio.1B
 09:3010:0010:051% JRK 1/4-2024 SDODK00093911042250 mio.1B
 13:0013:3013:351% JRK 1/4-2026 SDODK00093913772000 mio.1B
Torsdag den 11. februar09:0009:3009:351% JRK 1/4-2023 SDO (IT)DK0009404295620 mio.-
 09:3010:0010:051% JRK 1/4-2024 SDODK00093911042200 mio.1B
 13:0013:3013:351% JRK 1/4-2026 SDODK00093913772000 mio.1B

Auktionsvilkår fremgår af vedlagte bilag.

Eventuel henvendelse kan rettes til afdelingsdirektør Anders Lund Hansen tlf. 89 89 92 20 eller head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.


Denne meddelelse vil også være tilgængelige på Jyske Realkredit hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit
                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         
Bilag - Auktionsvilkår

Refinansieringsprincipper – rentetilpasningslån
Jyske Realkredit udbyder fastforrentede inkonverterbare stående obligationer til rentetilpasning af lån
.
Ved rentetilpasning til refinansieringskurs sælges obligationerne på en eller flere auktioner. Kursen fastsættes som et vægtet gennemsnit af de kurser, som er opnået på auktion.

Auktionsform
Auktionen over obligationer i både kapitalcenter E og kapitalcenter S vil blive gennemført på Bloombergs auktionssystem.

Bud
Bud på fastforrentede inkonverterbare stående obligationer afgives i form af mængde og kurs.

For obligationer med udløb inden for 14 måneder kan der bydes i kurser med tre decimalers nøjagtighed. For øvrige obligationer kan der bydes med to decimalers nøjagtighed.

Der kan bydes i enheder af 1.000.000 kr., og det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

Betinget udbud for obligationer med rentetrigger
For de obligationer, der udbydes med rentetrigger, gælder, at det er en betingelse for endelig gennemførelse af salget (tildeling), at der ikke dermed sker en rentestigning på mere end 5 procentpoint. Der henvises til lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Tildeling
Alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringsprisen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling.  Alle bud under skæringsprisen vil ikke blive afregnet.
Alle gennemførte handler offentliggøres på Nasdaq Copenhagen.

Tildeling på auktionen vil ske hurtigst muligt, dog senest 5 minutter efter auktionen er lukket.

Valør
Alle obligationerne handles med lang valør. Valørdatoen for alle handler, der indgås på auktionen, er den 6. april 2021.

Reversefacilitet
Da obligationerne handles med lang valør, vil Jyske Realkredit tilbyde en reversefacilitet til de auktionsdeltagere, der er blevet tildelt obligationer, og som ønsker at råde over obligationerne allerede efter to dage.

Via reversefaciliteten tilbyder Jyske Realkredit at sælge de tildelte obligationer med almindelig 2-dages valør og købe dem tilbage med valør den 6. april 2021.
Størrelsen af reversefaciliteten fastsættes individuelt og kan højst udgøre den enkelte byders tildelte mængde. Reversefaciliteten kan betinges af, at investor samtidigt tilvejebringer en tilsvarende mængde SDO obligationer med udløb den 1. april 2021.

Reversefaciliteten aftales individuelt ved telefonisk henvendelse til Jyske Realkredit, Michael Dan Pedersen på tlf. 89 89 92 21 eller Kim Brodersen på Tel. 89 89 92 22

Rating
Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter E er ratet AAA af S&P. Obligationerne i kapitalcenter S er ikke ratet.


Forbehold vedrørende gennemførsel af auktionen
Såfremt det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre auktionen via Bloombergs auktionssystem, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

Andre vilkår
Jyske Realkredit er ikke forpligtet til at sælge den annoncerede udbudte mængde, og mængden kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden.
Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Hvis det konstateres, at et salg må aflyses, meddeles dette straks herefter til markedet ved en selskabsmeddelelse.


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK