Globenewswire

Jutlander Bank A/S

Del

Resultat af generalforsamling i Jutlander Bank A/S

Den 18. marts 2021 afholdtes ordinær generalforsamling i Jutlander Bank A/S. På baggrund af Erhvervsministerens forlængelse af muligheden for at afholde elektroniske generalforsamlinger som følge af COVID-19 situationen, blev generalforsamlingen afholdt fuldstændig elektronisk.

Bestyrelsens beretning og årsrapporten for 2020 samt forslag til fordeling af overskud blev godkendt. Det blev således vedtaget at udbetale udbytte på 3,00 kr. pr. aktie.

Bankens vederlagsrapport for 2020 blev godkendt.

Vederlagspolitikken for Jutlander Bank A/S samt bestyrelseshonoraret for 2021 blev godkendt.

På dagsordenen var valg af 21 medlemmer til repræsentantskabet. De valgte medlemmers navne offentliggøres på et senere tidspunkt på bankens hjemmeside.

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Jutlander Bank A/S.

Generalforsamlingen bemyndigede i overensstemmelse med selskabslovens § 198 bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - mod vederlag at lade banken erhverve egne aktier til eje eller pant op til og med 10 pct. af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 pct.

Den af bestyrelsen foreslåede ændring til bankens vedtægter vedrørende ændring af "Sparekassen Hobro Fonden" til "Jutlander Fonden Hobro" blev vedtaget.

Generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) blev bemyndiget til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800.

Med venlig hilsen
Jutlander Bank A/S

Per Sønderup
ordførende direktør

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK