Globenewswire

Jutlander Bank A/S

Del

Opjustering og præcisering af resultatforventningerne for 2020

Jutlander Bank opjusterer forventningerne til årets resultat før skat til 270-280 mio. kr.

Banken har senest ved selskabsmeddelelse nr. 15/2020 af 7. oktober 2020 opjusteret forventningerne til årets resultat før skat for 2020 til niveauet 200-235 mio. kr.

Opjusteringen skyldes bl.a. en fortsat positiv udvikling på de finansielle markeder i 4. kvartal 2020, hvilket bidrager til højere kursreguleringer end forventet. Høj aktivitet indenfor boligområdet har samtidig betydet højere gebyrindtægter end forventet.

Banken har endnu ikke registreret nogen væsentlige tab som følge af COVID-19 situationen. Pr. 30. september 2020 foretog banken et ledelsesmæssigt skøn på 61 mio. kr., der er udgiftsført og reserveret til potentielle kredittab på bankens erhvervs- og privatkunder relateret til usikkerheden vedrørende COVID-19 situationen. Da der fortsat er betydelig usikkerhed om de samfundsøkonomiske forhold som følge af stigende smittetal i 4. kvartal 2020, vil bankens ledelsesmæssige skøn pr. 31. december 2020 blive forøget med 14 mio. kr. til i alt 75 mio. kr. Samtidig har banken i 4. kvartal 2020 foretaget en gennemgang af alle udlånsengagementer med individuelle nedskrivninger med henblik på at sikre en mere retvisende indplacering i de forskellige stadier, der angives i IFRS 9, hvilket har medført en reduktion af nedskrivninger. Herefter forventes bankens samlede udgifter til tab og nedskrivninger at blive 30 mio. kr. for 2020, hvilket er lavere end tidligere forventet.

Bankens årsrapport for 2020 offentliggøres den 22. februar 2021.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800.

Med venlig hilsen

Jutlander Bank A/S

Per Sønderup

ordførende direktør


Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK