Aabenraa Kommune

Juridisk redegørelse af Loddenhøj: Aabenraa Kommune må ikke træffe beslutning om fjernelse af havneanlæg

Del

En juridisk redegørelse understreger, at Aabenraa Kommune kun kan planlægge på land og ikke kan planlægge på søterritoriet, hvilket alene Kystdirektoratet kan. Det betyder, at Aabenraa Kommune ikke kan eller må træffe beslutninger om fjernelse af havneanlægget, men alene kan træffe beslutning om primært parkeringspladsen ved Loddenhøj.

Aabenraa Kommune har fået udarbejdet en juridisk redegørelse om kommunens handlemuligheder, efter at Planklagenævnet i en afgørelse i maj har ophævet Aabenraa Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 26 – også kendt som Lokalplan Loddenhøj. Den juridiske redegørelse er udarbejdet, fordi Planklagenævnets afgørelse har den konsekvens, at kommunen skal forholde sig til, hvad der skal gøres på baggrund af afgørelsen.

Af redegørelsen fremgår, at det vil være vanskeligt for kommunen at vinde en retssag, mens det også fremgår, at det er vanskeligt at få Planklagenævnet til at genoptage sagen, hvorfor ingen af disse to muligheder anbefales. Redegørelsen belyser også, at afgørelsen alene har konsekvenser for det, kommunen kan planlægge for, og her bliver det understreget, at kommunen kun kan planlægge på land og ikke kan planlægge på søterritoriet.

- Den juridiske redegørelse slår meget klart fast, at det alene er Kystdirektoratet, der kan planlægge for det, der sker på søterritoriet. Det betyder også, at vi ikke kan eller må træffe beslutninger om fjernelse af havneanlægget, da det er placeret på søterritoriet, siger Ditte Lundgaard Jakobsen, direktør for Plan, Teknik & Miljø i Aabenraa Kommune, og uddyber:

- Det, vi som kommune skal træffe beslutning om, er altså, hvordan vi vil lovliggøre det, der er på land, som jo primært er parkeringspladsen. Det betyder, at vi har to muligheder – enten retlig lovliggørelse, som kræver en ny lokalplan eller landzonetilladelse, eller en fysisk lovliggørelse, som betyder, at parkeringspladsen skal fjernes.

- Inden den endelige afgørelse herom træffes, vil vi dog afvente Kystdirektoratets afgørelse i forhold til, om jollehavnen kan få lov at blive eller ej. Den beslutning, forventer vi nemlig, kan få indflydelse på, hvordan vi eventuelt kan retlig lovliggøre parkeringspladsen, siger Ditte Lundgaard Jakobsen.

Kontakter

Direktør Plan, Teknik & Miljø, Ditte Lundgaard Jakobsen, tlf.: 22 15 41 04; e-mail: dlja@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk

Information om Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune
Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

7376 7676https://www.aabenraa.dk/

BETINGELSER FOR BRUG AF BILLEDMATERIALE:

  • Rettigheden til anvendelse af medfølgende billedmateriale er udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende nyhed og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.
  • Anvendelse skal altid ske med angivelse af hele den oplyste billedbyline.

Følg pressemeddelelser fra Aabenraa Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aabenraa Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum