ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD roser statsrevisorerne for at iværksætte kulegravning af PostNords regnskaber

Del

Kritikken af PostNords aktiviteter tager nu til, og statsrevisorerne har nu iværksat en dybdeborende undersøgelse af selskabets regnskabspraksis. Rigsrevisionen skal nu blandt andet gennemanalysere PostNords regnskabspraksis de seneste ti år, herunder vurdere om prisniveauet for udbringning af pakker sker til markedspris. ITD har selv rejst en række statsstøttesager mod PostNord og roser statsrevisorerne for også at sikre en kulegravning af PostNords regnskaber og forretningsmetoder.

Den i forvejen omfattende kritik af PostNords aktiviteter tager nu ekstra fart. Nu går statsrevisorerne også ind i sagen. De har nu bedt Rigsrevisionen om at gennemføre en undersøgelse af PostNord Danmarks regnskabspraksis, og dermed kommer der nu en kulegravning af PostNords regnskaber for de sidste ti år.

Rigsrevisionen skal blandt andet stille skarpt på, om regnskabspraksis er blevet overholdt de seneste ti år, om prisniveauet for eksempelvis udbringning af pakker sker til markedspris samt om vilkårene og omkostningerne for befordringspligten er sket efter gældende regler.

Statsrevisor Villum Christensen, der også er tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance, uddyber beslutningen for kulegravningen.

- Jeg er som statsrevisor og transportordfører i mange år blevet rendt på dørene af ITD og mange andre aktører i transportbranchen, som løbende har forelagt mig de mange problemstillinger om unfair konkurrence fra PostNord. Som liberal er jeg fortaler for fri og fair konkurrence, og når jeg bliver ved med at få samme fortælling om unfair konkurrence, så mener jeg, at det er nødvendigt, at vi får en helt uvildig part til at gennemgå PostNord. Derfor har jeg bedt om opbakning i statsrevisorkredsen til at få Rigsvisionen til at lave denne undersøgelse, siger Villum Christensen.

Statsrevisorernes tiltag vækker stor glæde i ITD, brancheorganisation for den danske vejgodstransport:

- I ITD har vi i årevis kæmpet for at få sat stop for de unfair konkurrenceudsættelser fra PostNord. Derfor hilser vi også statsrevisorernes kulegravning af PostNords regnskabspraksis varmt velkommen. Vi er ikke i tvivl om, at PostNord, som statslig aktør med borgernes skattekroner i ryggen, har dumpet priserne på markedet til skade for de private aktører, og vi forventer, at statsrevisorernes undersøgelse vil komme frem til det helt samme resultat, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

Der er også stor tilfredshed med, at der sker en tilbundsgående undersøgelse af krydssubsidiering i PostNord Danmark. Her skal der kigges på, om datterselskaber ikke opkræves betaling for tjenester, udlån af faciliteter og udstyr.

Når Statsrevisorerne tager dette skridt, så er det klart for ITD, at politikerne opfatter den undersøgelse af PostNord, som Deloitte for kort tid siden kom med, som utilfredsstillende. Faktisk beder man nu Rigsrevisionen undersøge de samme spørgsmål i forbindelse med deres kontrol af om PostDanmark har krydssubsidieret PostNord Logistics og andre datterselskaber. Det antages at Rigsrevisionens kulegravning vil give mere objektive svar end Deloittes undersøgelse, for Rigsrevisionen vil forhåbentlig inddrage tredje parter i undersøgelsen og dermed også andre parter end PostNord selv.

Fakta:

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at gennemgå følgende:

- Om Post Danmarks regnskabspraksis har været tilfredsstillende og overholdt gældende regler i perioden 2010-2019?

- Hvordan Transport-, og Boligministeriet har ført tilsyn med Post Nord Danmarks overholdelse af vilkår for befordringsforpligtelsen, herunder hvordan omkostningerne der er knyttet til og nødvendige for at opfylde befordringspligten er opgjort og dokumenteret over for ministeriet/Trafikstyrelsen, før der udbetales midler fra udligningsordningen?

- Hvordan Post Danmark har fordelt fællesomkostninger på befordringspligtige og ikke-befordringspligtige produkter og tjenester, og om denne fordeling har været i overensstemmelse med gældende regler?

- Om udviklingen i Post Danmarks priser på henholdsvis befordringspligtige og konkurrenceudsatte produkter og tjenester har været fastsat ud fra valide omkostningsfordelinger?

- Om der sker krydssubsidiering i PostNord Danmark, fx ved at datterselskaber ikke opkræves betaling for tjenester, udlån af faciliteter og udstyr mv.?

Kontakter

Information om ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
Lyren 1
6330 Padborg

7467 1233http://itd.dk/

Om ITD:


ITD er en privat brancheorganisation for de professionelle transport- og logistikvirksomheder. Vi rådgiver og skaber netværk for vores mere end 700 medlemsvirksomheder. Vi varetager transport- og logistikbranchens interesser politisk nationalt og internationalt. Vi giver samtidig medlemsvirksomhederne målrettede værktøjer, som gør en positiv forskel i den travle transportørs hverdag.

Og ITD er mere end en brancheorganisation, ITD-koncernen er en af Europas stærkeste transportorganisationer med en unik kombination af forening og forretning.

Foreningen repræsenterer i dag danske transport- og logistikvirksomheder, der kører både internationalt og nationalt.

Vores kommercielle selskaber FDE og Vialtis udbyder blandt andet momsrefusion og betalingsløsninger til transportvirksomheder i hele Europa.

I ITD-koncernen har ”foreningen” og ”forretningen” altid suppleret hinanden, og den synergieffekt har gjort os til så vigtig en transportorganisation, som vi er i dag.

Følg pressemeddelelser fra ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum