ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD: En trist dag for danske vognmænd

Del

Den socialdemokratiske regering har nu sammen med et politisk flertal besluttet, at 3F fremover ved lov skal diktere omkostningsniveauet for samtlige overenskomster på transportområdet i Danmark. Foreningsfriheden og den frie konkurrence er nu reelt væk på transportområdet i Danmark. Det er resultatet af den aftale, som regeringen har indgået med et politisk flertal om ændring af den danske godskørselslov. Der vil stadig kunne eksistere alternative overenskomster til 3F overenskomsterne, men de bliver uden betydning, når aftaleparterne bag ingen indflydelse har på udfaldet af omkostningsniveauet i deres egne overenskomstforhandlinger.

-        I ITD og ITD Arbejdsgiver, som repræsenterer de danske vognmænd, er vi rystede over dette angreb fra regeringen og aftalepartierne, som vil være dybt skadeligt for vores virksomheder og i strid med alle demokratiske principper. Når 3F overenskomsterne ophøjes til lov og 3F skal diktere omkostningsniveauet for samtlige overenskomster, så fjernes den frie forhandlingsret på overenskomstområdet i praksis, og markedskræfterne sættes ud af kraft til stor skade for hele det danske vognmandserhverv og alle de brancher, som er afhængige af transport. I et demokratisk land som Danmark må og skal der være plads til forskellige landsdækkende overenskomster - også på transportområdet. Det er dybt skadeligt for de danske transport- og logistikvirksomheder, at et politisk flertal nu stopper dette ved at tildele al magt til én lønmodtagerorganisation og dens forhandlingsparter på transportområdet, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.  

Regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er ikke lykkedes med at få præcis den ændring af godskørselsloven igennem, som man har arbejdet på siden nedsættelsen af Padborg-udvalget. Her foreslog DA og FH at ændre godskørselsloven, så samtlige danske vognmænd og chauffører tvinges til at følge lønningerne i 3F’s overenskomster. Dette skulle også gælde for de vognmænd og chauffører, som allerede er dækket af en anden overenskomst, eksempelvis ITD Arbejdsgiver/Krifa eller KA/Det Faglige Hus. Det kommer imidlertid ikke til at ske. I fremtiden kan man godt opnå godskørselstilladelse efter en overenskomst, der er anderledes indrettet og har en anden omkostningsfordeling end 3F-overenskomsterne. Her gælder det, at man skal vurdere om overenskomsterne er på sammenligneligt niveau i forhold til det samlede omkostningsniveau i 3F-overenskomsterne. Dermed er ITD Arbejdsgivers overenskomst med Krifa på transportområdet blåstemplet.

-        Vi kan konstatere, at politikerne med aftalen har sikret, at flere landsdækkende overenskomster ud over 3F-overenskomsterne nu og i fremtiden vil kunne give adgang til en godskørselstilladelse for danske vognmænd. Det ændrer dog ikke ved, at 3F får fortrinsret over alle andre overenskomster og nu tildeles al forhandlingsmagt på overenskomstområdet. Vi har i ITD Arbejdsgiver fået indskrænket vores forhandlingsmuligheder, så det nu bliver sværere for os fortsat at forhandle stærke og nutidige overenskomster på plads med vores modpart Krifa, der indeholder større fleksibilitet og færre administrative byrder end 3F-overenskomsterne. Det er et anslag mod foreningsfriheden i Danmark og et voldsomt indgreb mod de danske transportvirksomheder, siger Trine S. Plesner, direktør i ITD Arbejdsgiver.

Regeringen havde sammen med DA og FH oprindelig lagt op til, at vognmænd og chauffører, der har ”3F-partibogen” i orden, ikke skulle kontrolleres og ikke skulle dokumentere deres faktisk udbetalte lønniveau for at opretholde deres godskørselstilladelse, mens alle andre vognmænd og chauffører – herunder medlemmer af for eksempel ITD Arbejdsgiver og KA – skulle underlægges ekstra kontrol og dokumentere, om der udbetales præcist det samme eller mere end det omkostningsniveau, som 3F har forhandlet på plads med sine modparter. Den ændring kom de ikke igennem med. Med aftalen sikrer et politisk flertal, at alle danske vognmænd, der har en godskørselstilladelse, skal kontrolleres på samme måde – uanset hvilken overenskomst de kører på.

-        Med aftalen har politikerne forsøgt at vise klar opbakning til ITD´s overenskomst med Krifa på transportområdet. De har ikke villet acceptere en forskelsbehandling i kontrollen, ligesom ITD Arbejdsgiver nu også skal høres i overenskomstnævnet. På det område ser aftalen langt bedre ud end det forslag til ændring af godskørselsloven, som DA og FH oprindeligt havde lagt på bordet. Det ændrer dog ikke ved, at aftalen som helhed er til stor skade for det danske transporterhver, fordi alle andre overenskomster end 3F i fremtiden i prakis bliver ligegyldige. Det er en trist dag for danske vognmænd og foreningsfriheden, siger Trine S. Plesner, direktør i ITD Arbejdsgiver og fortsætter:

-        For ITD er det en afgørende forudsætning for at ændre på godskørselsloven, at der er styr på ændringerne i udstationeringsloven. Det bør fremgå af aftaleteksten, at ændringerne i godskørselsloven kun gennemføres, hvis de påtænkte ændringer i udstationeringsloven er EU-lovmedholdelige. Vi vurderer fortsat, at der her ligger en stor procesrisiko.

I ITD fortsætter man kampen for ordnede forhold på vejtransportområdet.

-        Det er en klar prioritet for ITD at sikre ordnede forhold på vejtransportområdet. Vi er også tilhængere af, at der skal være danske lønvilkår for udenlandske chauffører, når de kører cabotage og kombineret transport i Danmark. Det er dog helt afgørende for os, at implementeringen af sådanne regler ikke sker i strid med foreningsfriheden i vores demokrati og den helt grundlæggende frie aftale-, forhandlings- og organisationsret i det danske transporterhverv, som vi ser det nu, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

Kontakt: Marlene Kønig, pressechef i ITD, 60 20 88 50

Information om ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
Lyren 1
6330 Padborg

7467 1233http://itd.dk/

Følg pressemeddelelser fra ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD stiller sig i spidsen for digitaliseringen af dansk vejgodstransport2.7.2020 12:11:52 CESTPressemeddelelse

I tæt samarbejde med det anerkendte Alexandra Institut etablerer ITD et internationalt videncenter og stærkt udviklingsmiljø, der sætter turbo på den digitale omstilling af den danske vejgodstransport. Centret, der får navnet ITD Logtech Hub og placeres i IT-Byen i Aarhus, vil bistå danske vejgodstransportvirksomheder i at favne ny teknologi og udvikle nye, digitale forretningsmodeller.

ITD roser statsrevisorerne for at iværksætte kulegravning af PostNords regnskaber27.3.2020 14:45:02 CETPressemeddelelse

Kritikken af PostNords aktiviteter tager nu til, og statsrevisorerne har nu iværksat en dybdeborende undersøgelse af selskabets regnskabspraksis. Rigsrevisionen skal nu blandt andet gennemanalysere PostNords regnskabspraksis de seneste ti år, herunder vurdere om prisniveauet for udbringning af pakker sker til markedspris. ITD har selv rejst en række statsstøttesager mod PostNord og roser statsrevisorerne for også at sikre en kulegravning af PostNords regnskaber og forretningsmetoder.

ITD styrer dansk vejgodstransport mod en grønnere fremtid17.1.2020 08:57:10 CETPressemeddelelse

ITD præsenterer nu en ambitiøs klimaplan, der skal bidrage til den grønne omstilling af vejgodstransportsektoren i Danmark og EU. Klimaplanen er et led i ITD Vækststrategi 2030, der sætter retningen for fremtidig vækst i dansk vejgodstransport. ITD deler den politiske målsætning om at reducere udledningen af CO2 i Danmark med 70 procent i 2030 og en fossilfri transportsektor i 2050. Det er ambitiøse mål, som kommer til at kræve både omtanke for fremtidens teknologier og et klart sigte for omstillingen af vejgodstransportsektoren.

ITD: Det er en bundløs opgave at hælde penge i PostNord6.12.2019 10:44:05 CETPressemeddelelse

Kort før statens aftale om befordringspligt med PostNord Danmark udløber, er Folketinget blevet bedt om at forlænge aftalen med et halvt år og bevilge mere end 100 millioner kroner til endnu en midlertidig redningsplan, der forhindrer selskabet i at gå konkurs. Igen står det klart, at PostNord Danmark, trods de enorme økonomiske kapitalindsprøjtninger selskabet allerede har modtaget, ikke er i stand til at løbe rundt, og endnu engang sender regningen til skatteyderne og de private transport- og logistikvirksomheder. ITD sender en klage til EU-Kommissionen over denne yderligere statsstøtte.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum