ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD: Det er en bundløs opgave at hælde penge i PostNord

Del

Kort før statens aftale om befordringspligt med PostNord Danmark udløber, er Folketinget blevet bedt om at forlænge aftalen med et halvt år og bevilge mere end 100 millioner kroner til endnu en midlertidig redningsplan, der forhindrer selskabet i at gå konkurs. Igen står det klart, at PostNord Danmark, trods de enorme økonomiske kapitalindsprøjtninger selskabet allerede har modtaget, ikke er i stand til at løbe rundt, og endnu engang sender regningen til skatteyderne og de private transport- og logistikvirksomheder. ITD sender en klage til EU-Kommissionen over denne yderligere statsstøtte.

ITD er stærkt kritisk overfor, at transportministeren nu vil give mere end 100 millioner kroner til PostNord til en forlængelse af befordringspligten. Det er statsstøtte, som skal godkendes af Kommissionen, og ITD vil nu have undersøgt, om beløbet er notificeret.  

- Det er helt uforståeligt, at transportministeren nu vil sende et trecifret millionbeløb til det skrantende PostNord. Det synes at være en bundløs opgave at hælde penge i PostNord. Det er mangel på rettidig omhu, at man ikke i tide har fået forhandlet en ny aftale om befordringspligten på plads, så man havde undgået at skulle sende en ny og alt for stor pose penge afsted. Dog er det glædeligt, at mange af Folketingets partier ikke bare ukritisk siger ja til dette forsøg på at luske yderligere statsstøtte til selskabet ind ad bagvejen, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

I ITD og i transport- og logistikerhvervet har man længe ventet i både spænding og bekymring på, hvad den nye aftale om befordringspligten kommer til at indebære for de private transportvirksomheder.

 
- I ITD mener vi, at PostNord skal pålægges at lukke de underskudsgivende aktiviteter, som ligger uden for befordringspligten, helt ned. Vi mener samtidig, at befordringspligten skal reduceres til et minimum og ikke omfatte pakkeleveringer. Det giver ingen mening, at man lader en statslig aktør stå for udbringning af pakker, når de private aktører i dag kan levere en lige så god – og i mange tilfælde – langt bedre service på området. Derfor foreslår vi helt konkret, at man skærer helt ind til benet og reducerer befordringspligten til kun at dække enkeltstyksforsendelser af breve op til to kilo. Overlad pakkeleveringerne til de private transport- og logistikvirksomheder, foreslår Carina Christensen.

ITD indledte i 2017 en klagesag ved EU-Kommissionen over konkurrenceforvridende statsstøtte til PostNord Danmark i form af kapitaltilskud til befordringspligten, tilskud som følge af momsfritagelsen, en statsgaranti for tidligere tjenestemænd og krydssubsidiering samt en række yderligere kapitaltilskud (et fra februar 2017 på 1 milliard kroner og nye tilskud på cirka 3,5 milliarder svenske kroner). I maj 2018 traf Kommissionen en beslutning på alle klagepunkter (undtagen kapitaltilskuddene på cirka 3,5 milliarder) og godkendte statsstøtte til befordringspligten for 1,6 milliarder svenske kroner.  Samtidig indledte EU-Kommissionen i foråret en tilbundsgående undersøgelse af de resterende kapitaltilskud på 3,5 milliarder svenske kroner.

ITD sender nu en ny klage til EU-Kommissionen med henblik på at klage over, at beløbet til den videreførte befordringspligt ikke er blevet notificeret og indeholder ulovlig og konkurrenceforvridende statsstøtte i strid med statsstøttereglerne.

Kontakt: Marlene Kønig, pressechef i ITD, tlf. 6020 8850 eller mak@itd.dk

Information om ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
Lyren 1
6330 Padborg

7467 1233http://itd.dk/

Følg pressemeddelelser fra ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD stiller sig i spidsen for digitaliseringen af dansk vejgodstransport2.7.2020 12:11:52 CESTPressemeddelelse

I tæt samarbejde med det anerkendte Alexandra Institut etablerer ITD et internationalt videncenter og stærkt udviklingsmiljø, der sætter turbo på den digitale omstilling af den danske vejgodstransport. Centret, der får navnet ITD Logtech Hub og placeres i IT-Byen i Aarhus, vil bistå danske vejgodstransportvirksomheder i at favne ny teknologi og udvikle nye, digitale forretningsmodeller.

ITD roser statsrevisorerne for at iværksætte kulegravning af PostNords regnskaber27.3.2020 14:45:02 CETPressemeddelelse

Kritikken af PostNords aktiviteter tager nu til, og statsrevisorerne har nu iværksat en dybdeborende undersøgelse af selskabets regnskabspraksis. Rigsrevisionen skal nu blandt andet gennemanalysere PostNords regnskabspraksis de seneste ti år, herunder vurdere om prisniveauet for udbringning af pakker sker til markedspris. ITD har selv rejst en række statsstøttesager mod PostNord og roser statsrevisorerne for også at sikre en kulegravning af PostNords regnskaber og forretningsmetoder.

ITD styrer dansk vejgodstransport mod en grønnere fremtid17.1.2020 08:57:10 CETPressemeddelelse

ITD præsenterer nu en ambitiøs klimaplan, der skal bidrage til den grønne omstilling af vejgodstransportsektoren i Danmark og EU. Klimaplanen er et led i ITD Vækststrategi 2030, der sætter retningen for fremtidig vækst i dansk vejgodstransport. ITD deler den politiske målsætning om at reducere udledningen af CO2 i Danmark med 70 procent i 2030 og en fossilfri transportsektor i 2050. Det er ambitiøse mål, som kommer til at kræve både omtanke for fremtidens teknologier og et klart sigte for omstillingen af vejgodstransportsektoren.

ITD: En trist dag for danske vognmænd15.1.2020 08:46:57 CETPressemeddelelse

Den socialdemokratiske regering har nu sammen med et politisk flertal besluttet, at 3F fremover ved lov skal diktere omkostningsniveauet for samtlige overenskomster på transportområdet i Danmark. Foreningsfriheden og den frie konkurrence er nu reelt væk på transportområdet i Danmark. Det er resultatet af den aftale, som regeringen har indgået med et politisk flertal om ændring af den danske godskørselslov. Der vil stadig kunne eksistere alternative overenskomster til 3F overenskomsterne, men de bliver uden betydning, når aftaleparterne bag ingen indflydelse har på udfaldet af omkostningsniveauet i deres egne overenskomstforhandlinger.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum