Globenewswire

Investeringsforeningen Stonehenge

Del

Prospekt og centrale investorinformationer – Investeringsforeningen Stonehenge

København Ø, Feb. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

Opdaterede centrale investorinformationer for afdelingerne i Investeringsforeningen Stonehenge offentliggøres dags dato.

De centrale investorinformationer er en årlig lovpligtig opdatering i henhold til Kommissionens forordning nr. 583/2010 af 1. juli 2010.

Dags dato offentliggøres tillige opdateret prospekt for Investeringsforeningen Stonehenge. Prospektet er som følge af ovenstående opdateret med ændrede ÅOP, indirekte handelsomkostninger. Endvidere er emissions- og indløsningssatser samt afdelingernes risikoafsnit og risikoeksponeringer opdaterede i prospektet.

Der er også foretaget sproglige præciseringer og korrekturrettelser.

Dokumenterne kan downloades fra www.stonehenge.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.


Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK