Globenewswire

Investeringsforeningen Sparinvest

Del

Endelige udbytter 2020 for Investeringsforeningen Sparinvest

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., LuxeEndelige udbytter 2020 for Investeringsforeningen Sparinvestmbourg offentliggør endelige a conto udbytter for 2020 for afdelinger og andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest.

Udbytterne udbetales til investorernes konti torsdag den 25. februar 2021, jf. fondsbørsmeddelelse den 13. januar 2021.

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 22. februar 2021.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 23. februar 2021.

Der gøres opmærksom på, at de endelige a conto udbytter for 2020 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 14. april 2021.

De optjente udbytter for 2020 er vist i nedenstående tabel. Udbyttet er opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 

Endelige a conto udbytter for 2020


ISIN
 

Afdeling/Andelsklasse
 

Endeligt udbytte
i kr. pr. bevis
Aktieafdelinger  
DK0061294048Bæredygtige Aktier KL A0,10
DK0010014778Cumulus Value KL A17,00
DK0010068006Danske Aktier KL A17,40
DK0061293826Globale Fokusaktier KL A0,00
DK0010297464INDEX Dow Jones Sustainability World KL10,10
DK0060300762INDEX Emerging Markets KL0,00
DK0010297548INDEX Europa Growth KL5,50
DK0010297621INDEX Europa Small Cap KL3,80
DK0010297704INDEX Europa Value KL0,00
DK0060031847INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL4,70
DK0010297977INDEX Japan Growth KL10,00
DK0010298009INDEX Japan Small Cap KL0,00
DK0010298199INDEX Japan Value KL2,00
DK0060442556INDEX OMX C25 KL6,90
DK0010298272INDEX USA Growth KL11,20
DK0010298355INDEX USA Small Cap KL9,40
DK0010298439INDEX USA Value KL5,20
DK0010311125Momentum Aktier KL A7,50
DK0010079631Value Aktier KL A53,00
DK0010304856Value Emerging Markets KL A0,50
DK0060032571Value Europa KL A1,60
   
   
Obligationsafdelinger  
DK0060057487INDEX Stabile Obligationer KL A0,10
DK0060444255Virksomhedsobligationer IG KL A4,50
DK0060105203Korte Obligationer KL A0,10
DK0060105393Lange Obligationer KL A1,80
DK0060105476Mellemlange Obligationer KL A1,30
DK0016030786Nye Obligationsmarkeder KL A5,60
DK0060530764Virksomhedsobligationer HY Kort KL A8,10
DK0060819324Virksomhedsobligationer HY KL A9,80
DK0060819407Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL A9,40
   
   
Blandede afdelinger  
DK0060623346Mix Høj Risiko KL A0,00
DK0060623189Mix Lav Risiko KL A1,60
DK0060623262Mix Mellem Risiko KL A1,80
DK0060914901Mix Minimum Risiko KL A1,10

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Seniorspecialist Helle Skovgaard, tlf.nr. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Niels Solon
Direktør, ID–Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK