Globenewswire

Investeringsforeningen Sparinvest

Del

Orientering om ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Med henvisning til fondsbørsmeddelelse den 20. januar 2021 afholdes den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest den 14. april 2021.

I den forbindelse skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg oplyse, at generalforsamlingen afholdes som en elektronisk generalforsamling via InvestorPortalen hos VP Investor Services A/S.

Der forventes at blive åbnet for tilmelding til den elektroniske generalforsamling den 22. marts 2021, og tilmeldingsfristen forventes at være den 12. april 2021. Tilmelding foregår via InvestorPortalen.

Endvidere gøres der opmærksom på, at der som følge af, at generalforsamlingen afholdes elektronisk, vil være en spørgerunde forud for generalforsamlingen, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål til årsrapporten for 2020 og udviklingen i foreningen. Eventuelle spørgsmål kan stilles via InvestorPortalen, hvor også svar fra bestyrelsen og direktionen vil blive offentliggjort.

Spørgerunden forventes at finde sted i perioden fra den 6. april 2021 til og med den 12. april 2021.

Der gøres igen opmærksom på, at fristen for indsendelse af forslag til behandling på den ordinære generalforsamling er den 1. februar 2021, jf. § 14, stk. 8 i foreningens vedtægter. Eventuelle forslag skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen på følgende adresse:

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg
Under Krystallen 1
1780 København V
Att. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest

Se også foreningens hjemmeside sparinvest.dk og Investor­Portalen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Niels Solon, tlf.nr. 36 34 75 03.

Med venlig hilsen

Niels Solon, Direktør
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK