Globenewswire

Investeringsforeningen Sparinvest

Del

Dato for udbetaling af forventede udbytter 2020 for Investeringsforeningen Sparinvest

Med henvisning til fondsbørsmeddelelse af 24. november 2020 skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed offentliggøre datoen for udbetaling af de forventede udbytter samt en opdatering af de forventede udbytter for 2020 i Investeringsforeningen Sparinvest.

Udbytterne er foreløbige og ureviderede. Det skal derfor fremhæves, at de endelige udbytter kan ændre sig i forhold til de forventede udbytter.

De forventede udbytter forventes at blive udbetalt til investorernes konti torsdag den 25. februar 2021.

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. de forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 22. februar 2021.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 23. februar 2021. 

De endelige udbytter vil blive offentliggjort inden udbetalingen. Der gøres opmærksom på, at de endelige udbytter skal godkendes på foreningens generalforsamling den 14. april 2021. 

De forventede, optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 31. december 2020 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 

Udbytteoversigt pr. 31. december 2020
 

ISIN
 

Afdeling/Andelsklasse
 

Foreløbigt udbytte
i kr. pr. bevis
Aktieafdelinger    
DK0061294048 Bæredygtige Aktier KL A 0,10
DK0010014778 Cumulus Value KL A 17,00
DK0010068006 Danske Aktier KL A 17,40
DK0061293826 Globale Fokusaktier KL A 0,00
DK0010297464 INDEX Dow Jones Sustainability World KL 10,10
DK0060300762 INDEX Emerging Markets KL 0,00
DK0010297548 INDEX Europa Growth KL 5,50
DK0010297621 INDEX Europa Small Cap KL 3,80
DK0010297704 INDEX Europa Value KL 0,00
DK0060031847 INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL 4,70
DK0010297977 INDEX Japan Growth KL 10,00
DK0010298009 INDEX Japan Small Cap KL 0,00
DK0010298199 INDEX Japan Value KL 2,00
DK0060442556 INDEX OMX C25 KL 6,90
DK0010298272 INDEX USA Growth KL 11,20
DK0010298355 INDEX USA Small Cap KL 9,40
DK0010298439 INDEX USA Value KL 5,20
DK0010311125 Momentum Aktier KL A 7,50
DK0010079631 Value Aktier KL A 53,00
DK0010304856 Value Emerging Markets KL A 0,50
DK0060032571 Value Europa KL A 1,60
     
     
Obligationsafdelinger    
DK0060057487 INDEX Stabile Obligationer KL A 0,10
DK0060444255 Virksomhedsobligationer IG KL A 4,40
DK0060105203 Korte Obligationer KL A 0,10
DK0060105393 Lange Obligationer KL A 1,80
DK0060105476 Mellemlange Obligationer KL A 1,30
DK0016030786 Nye Obligationsmarkeder KL A 5,60
DK0060530764 Virksomhedsobligationer HY Kort KL A 8,10
DK0060819324 Virksomhedsobligationer HY KL A 9,80
DK0060819407 Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL A 9,40
     
     
Blandede afdelinger    
DK0060623346 Mix Høj Risiko KL A 0,00
DK0060623189 Mix Lav Risiko KL A 1,60
DK0060623262 Mix Mellem Risiko KL A 1,80
DK0060914901 Mix Minimum Risiko KL A 1,10

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Seniorkonsulent Helle Skovgaard,
tlf.nr. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Lise Bøgelund
Legal Director, ID–Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK