Globenewswire

Investeringsforeningen Sparinvest

Del

Fejl i indberetning af indre værdi for Investeringsforeningen Sparinvest

Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, samt NASDAQ Copenhagen A/S´ regler for udstedere af UCITS-andele skal ID- Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdelinger har været forkert fastsat ved prisudsendelse i perioden fra den 4. januar 2021. kl. 09:45 frem til kl. 13:51 samme dag.

Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdelinger:

ISIN Afdeling Fejlberegning i procent
DK0010298272 INDEX USA Growth KL Op til - 0,55 %
DK0010298439 INDEX UAS Value KL Op til - 1,64 %

Der har i mindre omfang været emissioner i afdelingerne i perioden for fejlberegningen.

Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat. 

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, Legal Department, tlf.nr. 36 34 75 00 eller e-mailadresse Legal@sparinvest.dk.

Med venlig hilsen

Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Spainvest S.A., Luxembourg


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK