Globenewswire

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Del

Investeringsforeningen Nykredit Invest - årsrapport 2020

Investeringsforeningen Nykredit Invest – årsrapport for 2020

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nykredit Invest har i dag behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2020.

Foreningen opnåede et fornuftigt år i 2020, trods udfordringer med store kursudsving som følge af coronapandemien. Hovedparten af foreningens aktivt forvaltede afdelinger leverede positive afkast, idet alene de to afdelinger med korte obligationer og afdeling Balanced Risk Allocation gav negative afkast. Som følge af positive aktiemarkeder og rentefald opnåede et flertal af foreningens afdelinger højere afkast, end foreningens ledelse havde ventet primo året. Særligt afdelingerne Danske Aktier, Danske Aktier Akk. og Bæredygtige Aktier leverede høje afkast i 2020.

Et flertal af foreningens aktivt forvaltede afdelinger gav afkast, der var lavere end afdelingernes respektive benchmark i 2020. Afdelingerne Korte Obligationer Akk., Bæredygtige Aktier, Globale Fokusaktier og Globale Fokusaktier Akk. leverede sammen med de to afdelinger med kreditobligationer positive merafkast.

Samlet set finder ledelsen afkastudviklingen i foreningen mindre tilfredsstillende i 2020.

Foreningens ledelse forventer for 2021 et svagt negativt afkast i foreningens afdelinger med korte obligationer, svagt positive afkast i afdelinger med lange obligationer og investment grade obligationer samt moderat positive afkast i aktieafdelingerne. Væsentlige afkastudsving i foreningens afdelinger må forventes, og negative afkast kan ikke udelukkes i 2021.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted tlf. 44 55 91 60.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Nykredit Invest

Tage Fabrin-Brasted, direktør

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK